Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Overdracht tussen de verschillende disciplines

Het is van grootbelang dat rondom overledenenzorg sprake is van een goede overdracht tussen disciplines.
Geen overdracht of een gebrekkige overdracht kan voor nabestaanden en voor professionals (grote) gevolgen hebben.

Als volgt voorbeelden van belangrijke overdracht:

Besmettingsgevaar

Conservering

 • Hoe lang zat er tussen moment van overlijden en het koelen van de overledene?
  In geval sprake is van een onwenselijk snel ontbindingsproces kan de uitvaartondernemer hierop anticiperen. Nabestaanden hebben zo de mogelijkheid ruimschoots afscheid te nemen.

  In de praktijk komt het voor dat een lang tijd zit tussen overlijden en het conserveren van de overledene. Veelal is een verlate lijkschouw of late aankomst van nabestaanden hier de oorzaak van.

Overlijdenspapieren

Gemaakte afspraken tussen verpleging en nabestaanden

 • Welke afspraken zijn gemaakt tussen de verpleging en de nabestaanden met betrekking tot de laatste zorg?
  • Moet een stoppelbaard blijven staan?
  • Zijn die lange nagels de bedoeling?
  • Ligt de overledene er bij zoals de nabestaanden dit wensen?
  • Moeten sierraden om blijven?

Wensen nabestaanen

 • Welke wensen zijn door nabestaanden geuit en is van belang voor het vervolg van de uitvaart of begeleiding nabestaanden?

Afwijkende afmetingen overledene

 • Is sprake van een lange of corpulente overledene?
  Dit is van belang zodat een uitvaartondernemer niet met een te smalle of een te korte kist komt aanzetten.

Uitgifte overledene

 • Wat zijn de regels met betrekking tot uitgeleiding of uitgifte van een overledene vanuit de zorginstelling aan de uitvaartondernemer?

Bezittingformulier

Maak op een dergelijk formulier vermelding van waardevolle persoonlijke bezittingen van de overledene en wat u daarmee heeft gedaan.
Laat dit formulier ter overdracht tekenen door nabestaansen of de discipline die u opvolgt en archiveer dit formulier vervolgens in uw eigen administratie.

Voorbeelden van vermelding van dergelijk persoonlijke bezittingen zijn:

 • Geld
 • Bankkaarten
 • Sierraden
 • Identiteitspapieren

Meer informatie over het bezittingsformulier kunt u vinden in het item “Sieraden overledene”.

Download: Bezittingformulier


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl