Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Wassen overledene

Bij de term “wassen” is het gebruikelijk dat men denkt aan lichaamsverzorging en hygiëne. In de overledenenzorg is bij het wassen van de overledene naast lichaamsverzorging en hygiëne nog een derde aspect aan de orde, namelijk conservering.

Vetlaagje (talg)

Over het gehele menselijk lichaam bevindt zich een filmdun vetlaagje (talg). Dit vetlaagje beschermt ons tegen invloeden van buitenaf. Bij de levende mens wordt dit laagje steeds opnieuw aangemaakt. Bij overlijden stopt dit proces.

Doel ter conservering is om dit laagje zoveel als mogelijk in stand te houden zodat bescherming tegen invloeden van buitenaf blijft bestaan. Ook voorkomt de aanwezige talglaag dat voorspoedige uitdroging van de huid plaatsheeft. Was daarom zo min mogelijk en maak daarbij zo min mogelijk gebruik van zeepproducten.

Voor medewerkers in de zorgsector wordt minimaal wassen en al helemaal zonder zeep als zeer onnatuurlijk ervaren, maar door het vetlaagje in stand te houden wordt de mogelijkheid vergroot dat de overledene tot de uitvaart toonbaar is en opgebaard kan worden.

Gebruik geen zeep behalve op de plaatsen waar dit echt noodzakelijk is (zoals in de schaamstreek).
Hoofdkenmerk van alle zeep is dat het ontvet (denk maar aan wasmiddel, shampoo, afwasmiddel en gewone zeep) en dat wilt u in dit geval juist voorkomen.
Als het echt noodzakelijk is, maak dan gebruik van een ‘milde’ zeep.

Was, indien nodig, het gezicht met lauw water.
Belangrijk is dat de ooghoeken en de mondhoeken goed worden schoongemaakt.

Swash doekjes

Het gebruik van Swash doekjes geniet de voorkeur boven water en zeepproducten.
Kenmerk van Swash doekjes is namelijk dat deze een terugvettende werking hebben.

Recente zorg

In zorginstellingen kan men er veelal vanuit gaan dat, bij goede patiëntenzorg, de zorg voor hygiëne recent heeft plaatsgevonden en dat de overledene ‘schoon’ is.
Uitgebreid wassen kan dan onnodig zijn.

Cytostatica

Overledenen die in de periode van 14 dagen voor het overlijden zijn behandeld met cytostatica dient men niet te wassen met water! Zie voor meer informatie het item “Cytostatica en de laatste zorg” in het protocol “Besmettingsgevaar & beschermingsmaatregelen”.

Naar handelwijze en productinformatie


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl