Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap

In Nederland is de mogelijkheid om het lichaam van een overledene beschikbaar te stellen aan “de wetenschap”. Het lichaam van de overledene wordt dan gebruikt voor onderzoek- en studiedoeleinden.

Na overlijden zijn het recht leggen van de overledene, het plaatsen van de handen op de borst en het aanbrengen van incontinentiemateriaal de enige handelingen die voor deze procedure nodig zijn. Aanwezige persoonlijke bezittingen dienen te worden verwijderd.

Afscheid door nabestaanden

Als de nabestaanden afscheid willen nemen is echter toch minimale zorg nodig. Dit is namelijk de laatste keer dat de nabestaanden de overledene kunnen zien. Er zal geen uitvaart plaatsvinden.

Procedure

Om zich beschikbaar te stellen voor de wetenschap dient tijdens leven een contract te worden afgesloten met een universitair ziekenhuis.
In het contract staat vermelding van een telefoonnummer dat in geval van overlijden moet worden gebeld. De betreffende zorginstelling draagt zorg voor overplaatsing van de overledene.

Het universitaire ziekenhuis bekijkt bij melding van overlijden of de overledene aan de voorwaarden voldoet en of de overledene op dat moment nodig is. Het universitaire ziekenhuis mag altijd het contract eenzijdig verbreken.
In dit geval dienen de nabestaanden alsnog te voorzien in een uitvaart.

Informatie over lichaamsdonatie is te vinden op de website: http://www.lichaamsdonatie.info

Naar handelwijze en productinformatie


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl