Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Hygiëne tijdens overledenenzorg

Het is goed te weten dat micro-organismen voor, tijdens en na een overlijden een belangrijke rol spelen. Dit is belangrijk voor uzelf, voor de overledene en voor de omgeving.

Vermenigvuldiging van micro-organismen

Micro-organismen vermenigvuldigen zich op het moment dat weerstand verminderd of geen weerstand meer aanwezig is. Op het moment dat een persoon terminaal is, is de weerstand veelal zo verslechterd dat micro-organismen toenemen. Op het moment van overlijden is de weerstand geheel verdwenen. Micro-organismen zullen zich vanaf dat moment explosief vermenigvuldigen. Micro-organismen bevinden zich zowel in als op de overledene.

Beschermende maatregelen

Hoe kunt u de hygiëne in acht nemen en beschermende maatregelen treffen:

 • Draag ik elk geval handschoenen en werkkleding (en indien nodig een schort) ter bescherming.
 • Als sprake is van besmettelijke micro-organismen kunnen aanvullende maatregelen zoals een mondneus-masker nodig zijn. In het protocol "Besmettingsgevaar & beschermingsmaatregelen" op deze website kunt u informatie inzien over beschermingsmaatregelen in geval van besmettelijke micro-organismen.
 • Pas handhygiëne toe volgens de instructies zoals staan beschreven in het protocol “Handhygiëne”.
 • Trek werkkleding en beschermingsmiddelen uit zoals staat beschreven in het “Uitkleedprotocol”.

Verspreiding micro-organismen

Bij het niet nemen van beschermende maatregelen is het risico groot dat micro-organismen zich verspreiden. Deze gaan op de huid en in de kleding zitten. In geval van overledenenzorg in een zorginstelling bestaat het risico van overdracht van deze micro-organismen naar andere patiënten (kruisbesmetting), die meestal een verminderde weerstand hebben. Als de verzorger zelf een verminderde weerstand of wondjes op de handen heeft is dit een goede kweekbodem voor micro-organismen met alle nare gevolgen van dien.

Uitleg beschermende maatregelen aan nabestaanden

In geval nabestaanden aanwezig zijn bij, of actief deelnemen aan, het geven van de laatste zorg dient u uitleg te geven over het ‘waarom’ van de beschermende maatregelen. U dient nabestaanden beschermende middelen aan te bieden die nodig zijn om besmetting en verspreiding van micro-organismen te voorkomen. Nabestaanden mogen zelf beslissen of ze daar gebruik van willen maken tenzij medici, verpleging of RIVM in andere instructies voorzien.

Uitleg beschermende maatregelen aan professionals

In geval professionals aanwezig zijn bij, of actief deelnemen, aan het geven van de laatste zorg (of onderzoek verrichten) dient u uitleg te geven over het ‘waarom’ van de beschermende maatregelen. U dient de hun beschermende middelen aan te bieden die nodig zijn om besmetting en verspreiding van micro-organismen te voorkomen.

Ontbindingsproces

De grootste vermenigvuldiging van micro-organismen vindt plaats in het lichaam van de overledene. Bacteriën, waarvan de meeste zich in de darmen van de overledene bevinden en tijdens leven zeer nuttig werk verrichtten, keren zich nu tegen het lichaam en zorgen voor ontbinding.

Tegengaan vermenigvuldiging micro-organismen

Doel is om vermenigvuldiging van micro-organismen zoveel als mogelijk tegen te gaan (tot aan de dag van de uitvaart). De meest toegepaste methode is het koelen van de overledene van de overledene.
Hoe eerder de overledenenzorg plaatsvindt des te sneller kan de overledene gekoeld worden.

Voor aanvullende informatie over hygiëne kunt u het protocol “Besmettingsgevaar & beschermingsmaatregelen” op deze website inzien.

Naar handelwijze en productinformatie


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl