Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Producten persoonlijke bescherming

Bij het werken met overledenen hebben de verschillende producten als doel de gebruiker te beschermen tegen micro–organismen die afkomstig zijn van de overledene.

Er is één uitzondering. Als sporenonderzoek wordt toegepast op een overledene (bijvoorbeeld door de technische recherche) worden sommige van deze producten ook gebruikt om geen extra sporen aan de overledene toe te voegen.

Bij de zorg voor overledenen is het van groot belang dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van disposable producten / wegwerpproducten (wegwerp kleding / producten voor eenmalig gebruik).

Als volgt informatie over de volgende producten:


1. Kleding

Handbescherming

Handschoenen

Handschoenen zijn verkrijgbaar in plastic, latex / rubber, vinyl, nitril of Biogel Neotech.

  Belangrijk
  Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV onderdeel van het RIVM) geeft als advies vanwege het besmettingsgevaar tijdens overledenenzorg altijd gebruik te maken van nitril handschoenen.
Nitril heeft twee grote voordelen ten opzichte van handschoenen die vervaardigd zijn van latex of polyvinyl.
 • Een defect in een nitril handschoen trekt door gebrek aan elasticiteit niet samen waardoor het defect (duidelijk) in stand blijft.
 • Een defect in een nitril handschoen wordt snel groter, de handschoen scheurt!
Dit zijn grote voordelen omdat meteen duidelijk is dat de veiligheidsbarrière van de handschoen is doorbroken. De gebruiker dient dan direct adequate hygiënemaatregelen te treffen zoals handhygiëne.

Handschoenen die vervaardigd zijn van een andere materiaal dan nitril verbergen een defect door hun elasticiteit. De gebruiker merkt niet op dat de veiligheidsbarriere is doorbroken en waant zich veilig.

Er zijn gepoederde handschoenen en ongepoederde handschoenen. Als de handen wat vochtig zijn (bijvoorbeeld na het wassen van de handen) zijn ongepoederde handschoenen moeilijker aan te trekken dan gepoederde handschoenen.

  Wist u dat:
  • Men allergisch kan zijn voor latex of voor het poeder in de handschoen?
  • De bijzondere kleuren van handschoenen niet in het menselijke lichaam voorkomen? Zo kunt u tijdens een obductie zien waar de handen van uw collega zich bevinden en u dus weet waar u niet moet snijden.
  • Goed passende handschoenen minder snel stuk gaan dan te ruime of te krap zittende handschoenen?
  • Het van belang is dat uw nagels kort geknipt zijn? Zo voorkomt u mogelijk een perforatie van de handschoen.
  • Het vaak te zien is als er een lek in de handschoen zit? Bij een lek treedt onder de handschoen een verkleuring op door vocht dat door het lek naar binnendringt.
  • U ervoor moet zorgen dat bij het uittrekken van de handschoen de buitenkant (de vuile kant) aan de binnenkant zit? Zo voorkomt u verspreiding van micro–organismen. (zie deelprotocol “Uitkleedprotocol”)
  • U, na gebruik van de handschoenen, alsnog uw handen moet wassen om er zeker van te zijn dat alle ongewenste micro–organismen verdwenen zijn? (zie deelprotocol “Handhygiëne”)
  • De poeder van gepoederde handschoenen op donkere kleding zichtbaar is? U dient dus na het uittrekken van de gepoederde handschoenen geen contact met kleding te maken, maar eerst de handen te wassen. (zie deelprotocol “Handhygiëne”)
Belangrijk
Handschoenen hebben een beperkte levensduur. Fabrikanten geven deze aan middels een einddatum op de verpakking.

Meer informatie over handschoenen kunt u vinden in het item “Veiligheid medewerker(s): Handelwijzen en productinformatie” uit het protocol “Overledenenzorg” op deze website.

Maliënkolder handschoen

Een maliënkolder handschoen is vervaardigd uit metalen ringen. Het dragen van een maliënkolder handschoen voorkomt / verkleint de kans op snij–accidenten en verkleint het risico van prikaccidenten.

  Wist u dat:
  • Het vaak onhandig werken is met een maliënkolder handschoenen aan?
  • Men moet wennen aan het werken met deze handschoenen?
  • De kans op prik– / snijaccidenten enorm afneemt als deze handschoenen bij risicovolle werkzaamheden gedragen worden?
  • Deze handschoen wel vocht doorlaat?
  • Daarom onder deze handschoen ook een handschoen gedragen moet worden van latex, rubber, vinyl, nitril of Biogel Neotech?
  • Ook óver de maliënkolder handschoen een handschoen kan worden gedragen?
  • Na het werken met een maliënkolder handschoen, deze wél gereinigd dient te worden? Anders vormt de handschoen een kweekvijver van micro–organismen. (zie deelprotocol “Hygiëne werkomgeving”)
  • Maliënkolder handschoenen veelvuldig gebruikt kunnen worden?
  • Maliënkolder handschoenen in verschillende maten verkrijgbaar zijn?

Meer informatie over maliënkolder handschoen kunt u vinden in het item “Veiligheid medewerker(s): Handelwijzen en productinformatie” uit het protocol “Overledenenzorg” op deze website.

Beschermende kleding

Plastic wegwerpschort

Een plastic wegwerpschort dient als barrière tussen u en de besmettingshaard. Bij het dragen van een dergelijk schort worden bovenlichaam en –benen beschermd tegen vuil en micro–organismen. Een plastic wegwerpschort geeft gewoonlijk geen bescherming tegen chemische besmetting.

  Wist u dat:
  • Bij het dragen van een plastic schort hoofd, hals, armen, onderbenen en voeten én de hele rug niet beschermd zijn tegen micro–organismen?
  • Recent is ontdekt dat een plastic wegwerpschort juist micro–organismen aantrekt? Dit komt doordat een plastic wegwerpschort statisch is.
  • De goede manier om een plastic schort uit te trekken, is door de vuile kant naar binnen te ‘frommelen’, zodat de ‘schone’ kant zich aan de buitenkant bevindt? (zie deelprotocol “Uitkleedprotocol”)
  • U voor het losmaken van een plastic wegwerpschort eerst de handen en de armen dient te wassen met een desinfecterende zeep? (zie deelprotocol “Handhygiëne”)
  • Als u dit niet doet, u de micro–organismen die zich op uw handen en armen bevinden, naar uw nek, hoofd en rug verplaatst?
  • U na het uittrekken van de plastic wegwerpschort weer uw handen dient te wassen met een desinfecterende zeep? (zie deelprotocol “Handhygiëne”)

Meer informatie over schorten kunt u vinden in het item “Veiligheid medewerker(s): Handelwijzen en productinformatie” uit het protocol “Overledenenzorg” op deze website.

Hardplastic / rubber schort

Een hardplastic / rubber schort dient als barrière tussen u en de besmettingshaard. Bij het dragen van een dergelijk schort worden uw bovenlichaam en –benen beschermd tegen vuil en micro–organismen. Een hardplastic / rubber schort geeft, door de dikte, veelal bescherming tegen chemische besmetting.

  Wist u dat:
  • Bij het dragen van een hardplastic / rubber schort hoofd, hals, armen, onderbenen en voeten én de hele rug niet beschermd zijn tegen micro–organismen?
  • U voor het losmaken van een hardplastic / rubber schort eerst de handen en de armen dient te wassen met een desinfecterende zeep? (zie deelprotocol “Handhygiëne”)
  • Als u dit niet doet u de micro–organismen die zich op uw handen en armen bevinden, naar uw nek, hoofd en rug verplaatst?
  • U na het uittrekken van het hardplastic / rubber schort weer uw handen dient te wassen met een desinfecterende zeep? (zie deelprotocol “Handhygiëne”)
  • Een hardplastic of rubber schort vaak wordt gebruikt in ruimten waar overledenenzorg wordt toegepast?
  • Deze schorten in bijna elke obductieruimte te vinden zijn?
  • Deze schorten na gebruik schoongemaakt en gedesinfecteerd moeten worden? (zie deelprotocol “Hygiëne werkomgeving”)
  • Het schoonmaken van de schorten vaak wordt vergeten, waardoor deze schorten een kweekvijver voor micro–organismen zijn?

Papieren overall

Een papieren overall wordt doorgaans gedragen door de technische recherche en dient er voor om geen sporen achter te laten op de overledene.

  Wist u dat:
  • Een papieren overall tegen veel micro–organismen geen bescherming biedt?
  • Een papieren overall de eigenschap heeft om vocht in zich op te nemen?
  • Dit vocht, dat mogelijk afkomstig is van de overledene, veel micro–organismen kan bevatten?
  • De goede manier om een papieren overall uit te trekken, is door de vuile kant naar binnen te ‘frommelen’, zodat de ‘schone’ kant zich aan de buitenkant bevindt? (zie deelprotocol “Uitkleedprotocol”)

Meer informatie over de overall kunt u vinden in het item “Veiligheid medewerker(s): Handelwijzen en productinformatie” uit het protocol “Overledenenzorg” op deze website.

Operatiekamerjas (OK–jas)

In ziekenhuismortuaria zijn bijna altijd operatiekamerjassen te vinden.
Operatiekamerjassen zijn vervaardigd van een stof die weinig vocht absorbeert.
Operatiekamerjassen hebben lange mouwen, waardoor ook de armen worden beschermd tegen micro–organismen.

  Wist u dat:

  • Een operatiekamerjas de ideale werkkleding is om overledenenzorg uit te voeren?
  • De operatiekamerjas de nek en het hoofd niet beschermt?
  • De meeste operatiekamerjassen de rest van het lichaam wel beschermen?
  • Een operatiekamerjas na gebruik in de was moet? (zie deelprotocol “Linnengoed en kleding”)
  • Een operatiekamerjas een grote hoeveelheid vocht niet kan tegenhouden?
  • Daarom ook een plastic wegwerpschort over de operatiekamerjas kan worden gedragen?
  • De goede manier om een operatiekamerjas uit te trekken, is door de vuile kant naar binnen te ‘frommelen’, zodat de ‘schone’ kant zich aan de buitenkant bevindt? (zie deelprotocol “Uitkleedprotocol”)

Reguliere werkkleding

Bijna elke medewerker die met overleden werkt, heeft de beschikking over werkkleding. Door het contact met overledenen is de werkkleding een haard van micro–organismen. Door deze haard van micro–organismen is de kans op besmetting en kruisbesmetting zeer hoog.

  Wist u dat:
  • Werkkleding aan bepaalde specificaties dient te voldoen?
  • Werkkleding met zeer grote regelmaat gereinigd moet worden?
  • Werkkleding bestand moet zijn tegen hoge temperaturen? Er moet namelijk heet worden gewassen om de micro–organismen te doden (minimaal 60 graden Celsius). (zie deelprotocol “Linnengoed en kleding”)
  • Werkkleding van stoffen dient te zijn vervaardigd die een zo min mogelijk vochtabsorberende werking hebben? In vocht (afkomstig van een overledene) zitten micro–organismen.

2. Mond–/neusbescherming

Chirurgisch mondneusmasker (het ‘smoeltje’)

Een chirurgisch mondneusmasker is vervaardigd van papier. Op operatiekamers dient een chirurgisch mondneusmasker ervoor om de patiënt tijdens een ingreep niet te besmetten met micro–organismen van de drager van het masker. Ook dient dit chirurgisch mondneusmasker ervoor om de operateur niet te besmetten met micro–organismen die van de patiënt afkomstig zijn. In de overledenenzorg wordt met regelmaat gebruik gemaakt van een chirurgisch mondneusmasker.

  Wist u dat:
  • Een chirurgisch mondneusmasker in de overledenenzorg vaak wordt gebruikt om stank tegen te gaan?
  • Een chirurgisch mondneusmasker stank niet tegenhoudt?
  • Een goede bijkomstigheid is, dat in dat geval bepaalde micro–organismen door het chirurgisch mondneusmasker worden tegengehouden?
  • Een chirurgisch mondneusmasker verschillende micro–organismen ook niet tegenhoudt?
  • Door het dragen van het chirurgisch mondneusmasker de drager ook gedeeltelijk beschermd is tegen het opspatten van mogelijk micro–organisme bevattende substanties?
  • Het chirurgische mondneusmasker ook verkrijgbaar is met een aangehecht spatscherm voor oogbescherming?
  • Een chirurgisch mondneusmasker tegen sommige micro–organismen goed beschermt als het masker goed voor de neus en de mond is bevestigd?
  • Niet geoefende dragers van een chirurgisch mondneusmasker het masker veelal niet goed bevestigen, waardoor de functie van het masker verloren gaat?
  • Bij lang niet-ingevlochten haar een chirurgisch mondneusmasker minder goed blijft zitten?
  • Dat leveranciers op de verpakking aangeven hoe het masker opgezet moet worden?
  • Men voor het verwijderen van een chirurgisch mondneusmasker eerst de handen dient te reinigen, omdat micro–organismen anders via de handen naar het hoofd worden verplaatst? (zie deelprotocol “Handhygiëne”)

Meer informatie over chirurgische mondneusmasker kunt u vinden in het item “Veiligheid medewerker(s): Handelwijzen en productinformatie” uit het protocol “Overledenenzorg” op deze website.

Filtermasker (FFP)

Voor de meeste micro–organismen dient men gebruik te maken van een filtermasker met een filterbereik tot 1 micron. Het filter minimaliseert de kans dat aërogene micro–organismen de drager van het masker via de ademhalingsweg kan besmetten. Filtermaskers zijn verkrijgbaar voor zowel eenmalig gebruik (wegwerpexemplaren) als vaker gebruik, met een verwisselbaar filter.
In de zorgsector en de overledenenzorgsector wordt het gebruik van herbruikbare filtermaskers afgeraden.

Filtermaskers in Europa hebben een Europese Norm: EN 149:2001

Er zijn 3 type filtermaskers

 • EN 149:2001 FFP 1
 • EN 149:2001 FFP 2 – filterbereik tot 1 micron (geschikt voor TBC, MRSA en SARS)
 • EN 149:2001 FFP 3
  Wist u dat:
  • Ook dit masker alleen goed werkt als het juist wordt gedragen?
  • Niet geoefende dragers van een filtermasker het masker veelal niet goed bevestigen, waardoor de functie van het masker verloren gaat?
  • Bij lang niet-ingevlochten haar een filtermasker minder goed blijft zitten?
  • Leveranciers op de verpakking aangeven hoe het masker opgezet moet worden?
  • De meeste filtermaskers onwenselijke geuren tegenhouden?
  • U er rekening mee moet houden dat onwenselijke geuren wel ik uw kleding kunnen trekken?
  • Men voor het verwijderen van het filtermasker eerst de handen dient te reinigen, omdat anders micro–organismen door de handen naar het hoofd worden verplaatst? (zie deelprotocol “Handhygiëne”)

Meer informatie over het filtermasker kunt u vinden in het item “Veiligheid medewerker(s): Handelwijzen en productinformatie” uit het protocol “Overledenenzorg” op deze website.

3. Oogbescherming

Bril

Brildragende overledenenverzorgers hebben als voordeel dat de bril grotendeels beschermt tegen spatgevaar. Zo wordt voorkomen dat micro–organismen in het oog terechtkomen.

  Wist u dat:
  • Vaak vergeten wordt om de bril schoon te maken?
  • Dan mogelijk micro–organismen verplaatst worden via de bril?
  • U deze micro–organismen niet kunt zien?
  • Uw handen weer met micro–organismen in contact komen als u de bril vastpakt? (zie deelprotocol “Handhygiëne”)

Veiligheidsbril

Een veiligheidsbril is in veel soorten en maten verkrijgbaar. Meestal is een veiligheidsbril vervaardigd van kunststof. Een goede veiligheidsbril is ook aan de zijkanten afgesloten. Wist u dat:

 • Een veiligheidsbril ook op sterkte verkrijgbaar is?
 • Ook een veiligheidsbril schoongemaakt moet worden om eventuele micro–organismen te verwijderen?
 • Een veiligheidsbril niet in een verzorgingskoffer behoort te zitten? De verzorgingskoffer is doorgaans een kweekvijver van micro–organismen.
 • Er veiligheidsbrillen voor eenmalig gebruik bestaan?

Meer informatie over de veiligheidsbril kunt u vinden in het item “Veiligheid medewerker(s): Handelwijzen en productinformatie” uit het protocol “Overledenenzorg” op deze website.

4. Hoofdbescherming

Haarnetje / kapje

Een haarnetje / kapje is meestal gemaakt van papier. Het haarnetje wordt in de overledenenzorg gedragen op het moment dat risico voor spatgevaar aanwezig is. Het haarnetje dient vooral te worden gebruikt als men tijdens overledenenzorg gebruik maakt van een botzaag (bijvoorbeeld bij obductie).

  Wist u dat:
  • U er vaak niet smaakvol uitziet als u hoofdbescherming draagt?
  • Dit ook niet het doel is van een haarnetje / –kapje?
  • Deze haarbescherming na gebruik weggegooid dient te worden?
  • U door het dragen van een haarnetje / –kapje kruisbesmetting tegengaat?

5. Schoenbescherming

Schoenen

Vaak worden schoenen overgeslagen als men het heeft over micro–organismen. Schoenen komen overal en dragen daardoor van alles met zich mee aan vuil en micro–organismen.

  Wist u dat:
  • Vele soorten besmettingsgevaar op schoenen niet waarneembaar zijn?
  • U het ene moment uw veters strikt en op het andere moment een broodje eet?
  • U daarmee micro–organismen naar de mond verplaatst?
  • schoenen gereinigd kunnen worden? Dat dit het beste gaat met gladde schoenen?
  • Het meeste vuil van boven naar beneden valt… naar en op de schoenen dus?

Schoenbeschermers

Schoenbeschermers zijn plastic wegwerp ‘sokken’ die u over de schoenen kunt aantrekken.

  Wist u dat:
  • Meestal vergeten wordt om schoenbeschermers aan te trekken?
  • Schoenbeschermers glad zijn en bij het dragen moet worden uitgekeken voor slipgevaar?
  • Het een goed idee is om schoenbeschermers te dragen bij vies werk, wat meestal ook betekent dat micro–organismen aanwezig zijn?
  • Na het uittrekken van schoenbeschermers de handen moeten worden gewassen? (zie deelprotocol “Handhygiëne”)

6. Hygiëneproducten voor handverzorging

Desinfecterende zeep

Er zijn veel soorten desinfecterende zeep verkrijgbaar. Belangrijk is, vanwege het vele handen wassen dat u in dit vak behoort te doen, dat de desinfecterende zeep een huidvriendelijke zeep is.

  Wist u dat:
  • Desinfecterende zeep verkrijgbaar is in vloeibare vorm en in tabletvorm?
  • Desinfecterende zeep in tabletvorm niet geschikt is als hygiënemaatregel medewerker bij overledenenzorg?
  • Tabletzeep, na gebruik, een kweekvijver wordt van bacteriën?
  • Vloeibare zeep de ideale oplossing is?
  • Deze met handige pompjes verkrijgbaar zijn?
  • U niet moet vergeten om ook onder de nagels schoon te maken?
  • Micro–organismen achterblijven onder ringen en in armbanden?
  • Het raadzaam is geen ringen en armbanden te dragen tijdens overledenenzorg?
  • Bij het dragen van armbanden en ringen, ondanks het gebruik van vloeibare zeep, altijd het risico bestaat dat micro–organismen achterblijven?
  • Bij het gebruik van vloeibare zeep de handen en armen goed moeten worden ingewreven met deze zeep?
  • Bij niet goed of tekort wassen alsnog micro–organismen achterblijven?
  • Dit ook zo is als de handen niet goed afgedroogd worden?
  • U in het deelprotocol “Handhygiëne” informatie kunt vinden over de toepassing van desinfecterende zeep.

Meer informatie over desinfecterende zeep kunt u vinden in het item “Veiligheid medewerker(s): Handelwijzen en productinformatie” uit het protocol “Overledenenzorg” op deze website.

Handenalcohol

Handenalcohol is een vloeibaar product dat vuilresten achterlaat, maar micro–organismen doodt.

  Wist u dat:
  • Handenalcohol niet werkt op natte handen?
  • Handenalcohol niet moet worden gebruikt als zeep?
  • Handenalcohol naast handhygiëne tijdens / na werkzaamheden verder op elk willekeurig moment kan worden gebruikt om de handen snel te ontsmetten?
  • Natte / vochtige handen eerst goed en geheel afgedroogd moeten worden voordat u de handenalcohol aanbrengt?
  • U de hele handen en onderarmen met handenalcohol dient in te wrijven totdat deze droog zijn om dit product goed zijn werk te laten doen?
  • In handenalcohol een terugvettende stof zit, waardoor uw handen minder snel uitdrogen?
  • U in het deelprotocol “Handhygiëne” informatie kunt vinden over de toepassing van handenalcohol.

Meer informatie over handenalcohol kunt u vinden in het item “Veiligheid medewerker(s): Handelwijzen en productinformatie” uit het protocol “Overledenenzorg” op deze website.

Handdoek

Bij veel wastafels zijn handdoeken te vinden. Handdoeken zijn meestal gemaakt van katoen. In de overledenenzorg wordt afgeraden om deze handdoeken te gebruiken.

  Wist u dat:
  • Bij het afdrogen van de handen achtergebleven vuilresten in de handdoek terechtkomen?
  • Daarom een handdoek een kweekvijver is van micro–organismen?
  • Het daarom sterk af te raden is om een stoffen handdoek in de overledenenzorg te gebruiken?

Papieren handdoekjes

Papieren handdoekjes zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en maten en van verschillende soorten papier. Er zijn harde papieren handdoekjes die stug aanvoelen. En er zijn papieren handdoekjes die zacht en aangenaam zijn in het gebruik.

  Wist u dat:
  • Het gebruik van papieren handdoekjes het risico van kruisbesmetting aanzienlijk verlaagt?
  • Minuscule vuilresten die na het wassen van de handen op de handen achterblijven grotendeels door de papieren handdoekjes worden opgenomen?
  • De prijs van papieren handdoekjes meevalt?
  • U in het deelprotocol “Handhygiëne” informatie kunt vinden over de toepassing van papieren handdoekjes.

Meer informatie over papieren handdoekjes kunt u vinden in het item “Veiligheid medewerker(s): Handelwijzen en productinformatie” uit het protocol “Overledenenzorg” op deze website.

Handenföhn

Bij veel wastafels is nog een handenföhn te vinden. De handenföhn blaast warme lucht tegen de handen, waardoor het aanwezige vocht verdampt. De handenföhn is relatief goedkoop, omdat maar één keer een aanschaf nodig is, maar is in de overledenenzorg sterk af te raden.

  Wist u dat:
  • Regelmatig gebruik van de handenföhn slecht kan zijn, omdat het uitdroging van de handen veroorzaakt?
  • Zelfs kloven (wondjes) op de handen kunnen ontstaan door uitdroging van de huid?
  • Bij het gebruik van de handenföhn de minuscule vuilresten die aanwezig zijn op de handen niet worden weggenomen?
  • Deze vuilresten onwenselijke micro–organismen kunnen bevatten?
  • Micro–organismen de temperatuur van een handenföhn erg aangenaam vinden?
  • Daardoor micro–organismen de neiging hebben zich in hoog tempo te vermeerderen?
  • In de overledenenzorg het gebruik van de handenföhn om deze redenen sterk wordt afgeraden?

Waterkraan

Op veel locaties waar overledenen worden verzorgd zijn kranen aanwezig, waar de handen na de overledenenzorg worden gereinigd. Met regelmaat zijn deze kranen voorzien van draaiknoppen. Draaiknoppen zijn in de overledenenzorg sterk af te raden.

  Wist u dat:
  • Men het water kan laten stromen door deze draaiknoppen open te draaien?
  • Micro–organismen die zich op uw handen bevinden bij het openen van de kraan aan de draaiknoppen komen te zitten?
  • Als uw handen schoongewassen zijn, u de kraan weer dichtdraait?
  • De micro–organismen die op de knoppen zitten dan weer op uw schone handen terechtkomen?
  • Draaiknoppen een verzamelplaats zijn voor micro–organismen?
  • Draaiknoppen na het handen wassen met een papieren handdoekje dichtgedraaid dienen te worden?

Elleboogkraan

Een elleboogkraan is een kraan die met de elleboog geopend dient te worden. Door het openen van de kraan met de elleboog, opent u de kraan met een lichaamsdeel waar zich weinig schadelijke micro–organismen bevinden. Door het sluiten van de kraan met de elleboog voorkomt u dat uw schone handen weer bevuild worden met mogelijke micro–organismen.

  Wist u dat:
  • Het goed gebruiken van de elleboogkraan ook kruisbesmetting tegengaat?
  • Collega’s goed geïnstrueerd dienen te worden hoe de elleboogkraan micro–organismevrij te houden?

Elleboogpompjes voor zeep en handenalcohol

Reguliere zeeppompjes zijn vaak een kweekvijver van micro–organismen. Om dit te voorkomen zijn er elleboogpompjes die zeep of handenalcohol laten vrijkomen als met de elleboog op de (vaak metalen) beugel wordt gedrukt. Door de elleboog te gebruiken, laat u zeep of handenalcohol vrijkomen met een lichaamsdeel waar zich weinig schadelijke micro–organismen bevinden.

  Wist u dat:
  • Veel mensen alsnog gebruik maken van de handen om zeep of handenalcohol uit een elleboogpompje te laten vrijkomen?
  • De beugel dan alsnog een kweekvijver wordt van micro–organismen?
  • Elleboogpompjes vaak op de verkeerde hoogte hangen?
  • Door deze verkeerde hoogte alsnog gebruik moet worden gemaakt van de handen om zeep of handenalcohol te laten vrijkomen?
  • Bij het installeren van het pompje gekeken moet worden of met de elleboog het pompje kan worden bereikt?
  • Collega’s goed geïnstrueerd dienen te worden hoe de zeep–/alcoholpomp micro–organismevrij te houden?

7. Uitkleedprotocol

Om verspreiding van micro–organismen tegen te gaan dient u het Uitkleedprotocol te volgen.

8. Protocol handhygiëne

Voor persoonlijke bescherming en om kruisbesmetting te voorkomen is een goede handhygiëne van belang. Instructies voor een goede handhygiëne kunt u vinden in het deelprotocol “Handhygiëne”.


© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl