Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

De Hersenbank

De Nederlandse Hersenbank is een onderdeel van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen dat onderdeel is van het instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Dit unieke project maakt het mogelijk dat wetenschappelijk onderzoek wordt verricht aan hersenweefsel waardoor meer inzicht ontstaat in de werking van onze hersenen. Hierdoor kunnen therapieën ontwikkeld worden voor de behandeling van neurologische en psychiatrische hersenziekten.

Ziekteonderzoek

Overledenen die tijdens leven aan één van de volgende ziektebeelden leden: dementie, multiple sclerose, Parkinson, depressie of schizofrenie, kunnen hun hersenen afstaan voor onderzoek naar het betreffende ziektebeeld. Men kan daarvoor bij leven een hersencodicil invullen.

Toestemming

Bij het ontbreken van familie wordt er gevraagd naar een juridisch aangewezen vertrouwenspersoon / executeur-testamentair.
Als schriftelijke toestemming van de donor ontbreekt, dan kan een naast familielid toestemming geven na het overlijden van de patiënt. Er wordt toestemming gegeven voor:

 • Het verrichten van een hersenobductie (met een aparte toestemming voor het verwijderen van het ruggenmerg);
 • Het gebruik van weefsels en vloeistoffen (liquor) voor wetenschappelijk onderzoek;
 • Toestemming voor opvragen en inzage van de medische gegevens van de donor.

Tijdsbestek

De procedure, dat wil zeggen uitname van weefsel, heeft binnen 4 uur na overlijden plaats.

Aanmelden

De overledene dient na overlijden zo spoedig als mogelijk te worden aangemeld via het telefoonnummer dat op het contract vermeld staat.

Overledenenzorg

Er vindt vooraf geen overledenenzorg plaats. Na de procedure kan de uitvaartondernemer de overledenenzorg op zich nemen.

Na de ingreep

Na de ingreep is meestal niet aan de overledene te zien dat deze ingreep heeft plaatsgevonden.

Uitvaart

Na de procedure zal de overledene weer ter beschikking worden gesteld aan de nabestaanden. Deze kunnen de uitvaart dan volgens eigen wens realiseren.

Informatie

Meer informatie over hersendonatie en de Nederlandse Hersenbank kunt u vinden op de website van "De Nederlandse Hersenbank".

Donor worden

Via de website van De Nederlandse Hersenbank kan men zich registreren voor hersendonatie.

Naar handelwijze en productinformatie


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl