Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Handelwijzen en productinformatie

Camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten bij een overledene

Voor camoufleren is het belangrijk dat bloeden / lekkage van wondvocht wordt gestopt!
De benoemde producten zijn:

Stoppen wondlekkage

Voor het (minimaal) afplakken van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten worden de volgende producten benoemd:

Afplakken wonden

Om huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten te verbergen met make-up worden de volgende producten benoemd:

Huiddefecten en oneffenheden verbergen

Bij gebruik van de benoemde producten dient u de bijgeleverde gebruiksaanwijzing door te lezen en benoemde veiligheidsinstructies in acht te nemen!

Stoppen wondlekkage

Dikke bleek

Door een chemische reactie schroeit als het ware de wond dicht waardoor bloedinkjes en lekkage van wondvocht worden gestopt.

Na inwrijven en inwerken van dikke bleek dient het overtollige dikke bleek voorzichtig te worden weggespoeld om doorwerking te voorkomen.

Wetenswaardigheid...

Op dikke bleek zit een houdbaarheidsdatum. Hier dient rekening mee te worden gehouden!

Formaline

Net zoals met dikke bleek kan lekkage van bloed en wondvocht worden gestopt met formaline.

Ter informatie

Omdat het werken met formaline een gevaar voor de gezondheid oplevert (kankerverwekkend) wordt het werken met formaline in de overledenenzorg sterk afgeraden!

Incisiepoeder

Na aanbrengen van incisiepoeder droogt als het ware de wond in.
Bloedinkjes en lekkage van wondvocht worden hierdoor gestopt.

Cauterpen

Met de cauterpen hebt u de mogelijkheid om lekkage van voornamelijk bloedinkjes te stoppen.

De plaats waar bloed de slagader / ader verlaat kan met de cauterpen worden dichtgeschroeid.
Dit is alleen mogelijk bij zichtbare bloedingen die met de cauterpen zijn te bereiken.

Afplakken wonden

Pleister

Kleine locale verwondingen die tijdens opbaring zichtbaar zijn kunnen eventueel worden afgeplakt met een pleister.

Voor het aanbrengen van de pleister dient wel eventuele lekkage van bloed of wondvocht te worden gestopt.

Een pleister wordt in principe alleen aangebracht om een kleine verwonding te verbergen.
Uiteraard geniet camouflage van zichtbare verwondingen de voorkeur!

Tape

In de meeste gevallen wordt tape gebruikt als fixatiemogelijkheid voor gaasjes, verbanden, absorberende verbanden en drukkende verbanden.
In al deze gevallen is het van belang dat de fixatietape stevig wordt aangebracht en dat voldoende wordt aangebracht om de fixatie in stand te houden.

Camouflerende tape

Naast een fixerende werking hebben sommige tapesoorten ook een camouflerende functie.
De camouflerende tape is vervaardigd in huidskleur waardoor de aanwezigheid van deze fixatiemateriaal niet (snel) opvalt.

Een camouflerende tape kan eventueel ter camouflage worden aangebracht op een niet lekkende verwonding. Dit dan zonder drukkend- of absorptiemateriaal.

Verband / zwachtel

In geval van camouflage kan eventueel een verband / zwachtel worden aangelegd.
Eventueel kunnen gaasjes onder het verband worden geplaatst om verwonding / oneffenheid nog beter te kunnen afdekken.
Een verband / zwachtel dient in geval van camouflage minimaal te worden gehouden!
Voorkeur gaat boven verbinden / zwachtelen toch uit naar camouflage met een visagie product.

Huiddefecten en oneffenheden verbergen

Make-up

Het aanbrengen van make-up op een overledene is meestal goed mogelijk. Het mooiste is als in samenwerking met of in bijzijn van de nabestaanden eventueel aanwezige make-up van de overledene zelf wordt aangebracht. Het samen met nabestaanden aanbrengen van make-up kan gunstig zijn voor een goede start van het rouwproces van de nabestaanden en de make-up wordt meteen aangebracht zoals de nabestaanden dit wensen.

Reguliere make-up

Voor het aanbrengen van make-up kunnen make-up producten van de overledene zelf worden gebruikt. Dit maakt, vooral als de nabestaanden meehelpen, de overledenenzorg persoonlijker.

Restauratie

In sommige gevallen zijn reguliere make-up producten goed in staat om voornamelijk locale huidoneffenheden, huidverkleuringen en huiddefecten te verbergen.

Belangrijk

Een paar wetenswaardigheden zijn zeer belangrijk...

  Hypostase

  Na overlijden zakt het bloed uit het gelaat van de overledene (hypostase = zakken van vocht / bloed naar laagste punt). Dit proces duurt tussen de 6 tot 12 uur. Mooi aangebrachte make-up kan na hypostase niet meer mooi zijn. De mogelijkheid bestaat dat de aangebrachte make-up erg aftekent op het bleke gelaat.

  Advies is dan ook om make-up aan te brengen na voltooiing van de hypostase.

  Uitlopen make-up

  Gemiddeld verliest een overledene 1 liter vocht per dag, voornamelijk door verdamping.
  Daarbij bestaat ook de mogelijkheid dat condensvorming optreedt (in geval koeling als conserveringstechniek wordt gebruikt).
  Al dit vocht kan aangebrachte make-up doen uitlopen.

  Van belang is:

  • Dat bij voorkeur een geschikte make-up wordt gebruikt (bijvoorbeeld waterproof make-up).
  • Dat voor aanvang rouwbezoek wordt gekeken of geen sprake is van het uitlopen van de make-up.

In Nederland zijn visagisten die zich hebben gespecialiseerd in visagie van overledenen.

Professionele make-up (bij voorkeur waterbestendig)

Voor overledenenzorg bestaan complete professionele visagie-koffers. Deze make-up producten kunnen goed worden gebruikt voor visagie van overledenen.

Restauratie

Met professionele visagie producten is bij goed gebruik veelal goed mogelijk om huidoneffenheden, huidverkleuringen en huiddefecten te camoufleren.

Belangrijk

Een paar wetenswaardigheden zijn zeer belangrijk...

  Hypostase

  Na overlijden zakt het bloed uit het gelaat van de overledene (hypostase = zakken van vocht / bloed naar laagste punt). Dit proces duurt tussen de 6 tot 12 uur. Mooi aangebrachte make-up kan na hypostase niet meer mooi zijn. De mogelijkheid bestaat dat de aangebrachte make-up erg aftekent op het bleke gelaat.

  Advies is dan ook om make-up aan te brengen na voltooiing van de hypostase.

  Uitlopen make-up

  Gemiddeld verliest een overledene 1 liter vocht per dag, voornamelijk door verdamping.
  Daarbij bestaat ook de mogelijkheid dat condensvorming optreedt (in geval koeling als conserveringstechniek wordt gebruikt).
  Al dit vocht kan aangebrachte make-up doen uitlopen.

  Van belang is:

  • Dat bij voorkeur een geschikte make-up wordt gebruikt (bijvoorbeeld waterproof make-up).
  • Dat voor aanvang rouwbezoek wordt gekeken of geen sprake is van het uitlopen van de make-up.

Om goed met professionele make-up te werken is het raadzaam om een cursus visagie te volgen!
In Nederland zijn visagisten die zich hebben gespecialiseerd in visagie van overledenen.

Schmink

Schmink is over het algemeen dikker dan make-up en is daardoor beter in staat om bij goede toepassing huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten te verbergen.
Schmink is daarom bij uitstek geschikt in geval van restauratie van traumaslachtoffers.

Schmink is echter veelal niet geschikt voor reguliere visagie op een overledene.

Belangrijk

Een paar wetenswaardigheden zijn zeer belangrijk...

  Hypostase

  Na overlijden zakt het bloed uit het gelaat van de overledene (hypostase = zakken van vocht / bloed naar laagste punt). Dit proces duurt tussen de 6 tot 12 uur. Mooi aangebrachte schmink kan na hypostase niet meer mooi zijn. De mogelijkheid bestaat dat de aangebrachte schmink erg aftekent op het bleke gelaat.

  Advies is om hier rekening mee te houden.

  Uitlopen schmink

  Gemiddeld verliest een overledene 1 liter vocht per dag, voornamelijk door verdamping.
  Daarbij bestaat ook de mogelijkheid dat condensvorming optreedt (in geval koeling als conserveringstechniek wordt gebruikt).
  Al dit vocht kan aangebrachte schmink doen uitlopen.

  Van belang is:

  • Dat bij voorkeur een geschikte schmink wordt gebruikt (bijvoorbeeld waterproof schmink).
  • Dat voor aanvang rouwbezoek wordt gekeken of geen sprake is van het uitlopen van de schmink.

Airbrush visagie

Een techniek om mooi en egaal make-up aan te brengen is door middel van airbrush visagie.
Met behulp van een luchtstroom worden make-up-deeltjes aangebracht.

Met airbrush visagie is het goed mogelijk om de verschillende verschijnselen van het ontbindingsproces te verbergen.
Zo is goed aangebrachte airbrush visagie in staat het “bleek worden” door hypostase geheel te camoufleren.
Ook andere gezichtsverkleuringen zijn door middel van airbrush visagie goed te camoufleren, evenals kleine oneffenheden en huiddefecten.

Airbrush visagie kan op bijna iedere overledene worden toegepast op elk moment in de periode na overlijden tot aan de uitvaart.

Nodig voor airbrush...

Om airbrush visagie toe te passen dient men de beschikking te hebben over airbrush apparatuur en airbrush make-up.

Airbrush in de praktijk...

Een groot voordeel van de toepassing van airbrush visagie is, dat de visagist niet met zijn / haar handen de werkzaamheden verricht. Er bestaat dan ook geen gevaar dat tijdens de visagie schade aan aangebrachte make-up ontstaat door toedoen van de handen tijdens het aanbrengen van de make-up.

Er zijn situaties dat airbrush visagie bij uitstek geschikt is:

 • In geval van restauratie van een traumaslachtoffer.
  Huiddefecten kunnen goed worden gecamoufleerd, waarbij met de handen geen contact wordt gemaakt met de overledene om de make-up aan te brengen. Hierdoor worden beschadigingen aan de veelal fragiele restauratie voorkomen.
 • Voor het camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten is airbrush visagie een zeer geschikte toepassing.

Opleiding

Voor het uitvoeren van airbrush visagie is specialistische opleiding noodzaak.

In Nederland zijn airbrus visagisten die zich hebben gespecialiseerd in de toepassing van airbrush visagie op overledenen.

Belangrijke wetenswaardigheid...

  Uitlopen make-up

  Gemiddeld verliest een overledene 1 liter vocht per dag, voornamelijk door verdamping.
  Daarbij bestaat ook de mogelijkheid dat condensvorming optreedt (in geval koeling als conserveringstechniek wordt gebruikt).
  Al dit vocht kan aangebrachte make-up doen uitlopen.

Van belang is:

 • Dat bij voorkeur een geschikte airbrush make-up wordt gebruikt.
 • Dat voor aanvang rouwbezoek wordt gekeken of geen sprake is van het uitlopen van de make-up.

Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
  • Handelwijzen en productinformatie
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl