Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Advies omtrent laatste zorg overledene

De laatste zorg kan door één persoon worden gedaan (door de mortuariumbeheerder in een zorginstelling of door een ervaren uitvaart-/overledenenverzorger).
De laatste zorg kan door twee personen worden gegeven. Weet dan met wie u samenwerkt. Zorg dat u duidelijke afspraken maakt. Let op de ander. Overleg tijdens de geboden zorg en maak zorgaspecten bespreekbaar.

Laatste zorg met nabestaanden

Als de laatste zorg samen met de nabestaanden plaatsvindt, verdeel dan uw aandacht tussen de overledene en de nabestaanden. Leg op een rustige toon uit wat u gaat doen en waarom u iets wel of juist niet doet. Luister naar de wensen van de nabestaanden en integreer deze indien mogelijk in de overledenenzorg. Betrek de nabestaanden bij de zorg.

Begeleiding van aanwezige nabestaanden tijdens de laatste zorg heeft een grotere prioriteit dan de daadwerkelijke overledenenzorg!

Belangrijk

Leg voor aanvang van de zorg aan een onervaren collega (leerling / stagiaire) of aan de aanwezige nabestaanden uit dat bij verplaatsing van het lichaam van de overledene deze zuchtende geluiden kan maken doordat het middenrif en de longen van de overledene in beweging komen. Leg ook uit dat als deze luchtstroom langs de stembanden gaat het mogelijk is dat de overledene geluid produceert. Het kan een nare ervaring zijn als aanwezigen daarvan niet op de hoogte zijn.

Zorg dat collega’s weten dat er op de betreffende kamer overledenenzorg wordt gegeven. Plaats eventueel een bord op de deur met de tekst ‘niet storen’.


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl