Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Sieraden overledene

Als nabestaanden niet bij de overledenenzorg aanwezig zijn is het advies eventuele sieraden die de overledene om heeft niet af te doen.
Het gevaar als men de sieraden afdoet is dat deze zoekraken.

Overdracht sieraden aan nabestaanden

In geval van overdracht van sieraden aan de nabestaanden is het belangrijk om een overdrachtsformulier (bezittingformulier) in te vullen.
Nabestaanden aan wie de sieraden worden overgedragen dienen dit formulier te ondertekenen.
Een ondertekend bezittingformulier kan op een later moment een hoop problemen voorkomen.

Wetenswaardigheid…

Ondanks het belang van het invullen van een bezittingformulier is vooral in verpleeghuizen het invullen van een bezittingformulier niet standaard geregeld!

Belangrijk

Belangrijk is dat wordt beschreven hoe de sieraden eruitzien.

 • Beschrijf een goudkleurige ring in plaats van een gouden ring.
 • Beschrijf een zilverkleurige ring in plaats van een zilveren ring.

Overdracht van overledene met sieraden aan de uitvaartondernemer / mortuariumbeheer (derden)

Ook in dit geval is het belangrijk om een bezittingformulier goed in te vullen.
Mochten nabestaanden vragen hebben of sieraden zoek zijn, dan kunt u altijd vertellen aan wie u wat heeft overgedragen.

Waar laat u het bezittingformulier?

Uiteraard draagt u dit formulier niet over aan de nabestaanden, uitvaartondernemer of mortuariumbeheer (derden).
Elke discipline dient voor overdracht zelf een bezittingformulier uit te schrijven zodat eenieder weet welke overdracht heeft plaatsgevonden. Mocht iets zoekraken, dan kan altijd de route worden nagegaan waar dit mogelijk is gebeurd.

Een ingevulde bezittingformulier hoort na ondertekening thuis in uw administratie.

Terzijde…

Naast sierraden is het verstandig om alle kostbare voorwerpen op een bezittingformulier te vermelden.

  U kunt dan denken aan:
  • Geld
  • Pasjes (pinpas, rijbewijs, id-kaart)
  • Paspoort

Download bezittingformulier pdf: Bezittingformulier

De sieraden bij de uitvaart met de overledene meegeven

Belangrijk is dat nabestaanden wordt duidelijkgemaakt dat zij na de uitvaart niet meer kunnen beschikken over de sieraden. Dit is logisch, maar ervaring leert dat nabestaanden hier niet altijd aan denken.
Bezit van sieraden van de overledene kan voor de nabestaanden van grote betekenis zijn.

Omlaten van de sieraden tot aan de dag van de uitvaart

In sommige gevallen willen nabestaanden graag dat sieraden omblijven tot aan de dag van de uitvaart.
Dit is een optie die uiteraard mogelijk is.

Van groot belang is dat de nabestaanden dit duidelijk overbrengen aan de uitvaartondernemer.
Deze dient daarvoor dan zorg te dragen.

Het is van zeer groot belang dat nabestaanden vlak voor de uitvaart nogmaals aan de uitvaartondernemer vragen of deze volgens afspraak de sieraden heeft weggenomen.
Wacht met dit te vragen nooit tot na de uitvaart. Als de uitvaartondernemer dit namelijk vergeten is zijn de sieraden voor de nabestaanden niet meer beschikbaar.

Afdoen van de sieraden

In veel gevallen is het afdoen van sieraden geen probleem.
In sommige gevallen levert het afdoen van een ring wel problemen op.
Er zijn verschillende methoden die dan kunnen worden toegepast, zoals:

Methode 1

  Door het aanbrengen van een grote hoeveelheid vloeibare zeep (zonder toevoeging van water) is een ring veelal goed af te masseren.
  Zorg er wel voor dat de hand van de overledene omhoog wordt gehouden zodat de vinger niet dikker wordt door de aanvoer van vocht.

Methode 2

  Als methode 1 niet lukt kunt u overgaan tot methode 2.
  U plaatst een lange draad tussen de vinger en de ring.
  Vervolgens brengt u een grote hoeveelheid vloeibare zeep aan (zonder toevoeging van water).
  Door het ronddraaien van het draad en tegelijkertijd de draad met de ring van de hand af te bewegen komt mogelijk de ring los van de vinger.

  Van belang is dat tijdens deze handeling de vinger hoog wordt gehouden zodat de vinger niet dikker wordt door de aanvoer van vocht! (zie afbeelding)

Ring afdoen

Methode 3

  De meeste zorginstellingen en uitvaartondernemingen beschikken over een ringsnijder.
  Deze kan terwijl de ring om de vinger zit een snede maken in de ring, zodat deze iets verbogen kan worden waardoor de ring kan worden afgenomen.
  Bij toepassing van deze techniek is altijd sprake van beschadiging van de ring.
  Ervaring leert, dat deze techniek zelden toegepast wordt omdat de methoden 1 en 2 veelal goed werken.

  Overigens… Mochten methoden 1 en 2 niet werken, dan zijn er op You Tube met de zoekterm “ring afdoen” meerdere voorbeelden te vinden om een ring af te doen.

Wetenswaardigheid

Een veel; gestelde vraag is: Wat als sieraden worden meegegeven met crematie?

Na crematie worden edelmetalen in onherkenbare vorm teruggevonden in de asresten. In samenwerking met Ortho Metals worden deze edelmetalen door crematoria verzameld, verkocht en (na een ingewikkelde recyclingprocedure) hergebruikt. De opbrengsten van deze edelmetalen worden, na aftrek van de gemaakte kosten, geschonken aan goede doelen.

Edelmetalen worden niet verstrooid of in de asbus (urn) geplaatst.

Naar handelwijze en productinformatie


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl