Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg overledene

Voor de nabestaanden kan het een goede start van het rouwproces zijn om actief deel te nemen bij het verlenen van de laatste zorg aan de overledene of om bij het verlenen van de laatste zorg aanwezig te zijn. Biedt daarom de nabestaanden altijd deze mogelijkheid aan.
Het ook kan goed zijn om nabestaanden die erg angstig zijn voor de dood bij de laatste zorg te betrekken, al zijn ze alleen maar aanwezig tijdens het verlenen van de laatste zorg. Uiteraard moet u niets forceren. Laat de keuze om te helpen te allen tijde aan de nabestaanden zelf.

Belangrijk

Als nabestaanden meehelpen bij het verlenen van de laatste zorg is het zeer belangrijk om:

 • Te proberen het ‘enge’ weg te nemen. Laat zien dat alles ‘gewoon’ is door een rustige professionele houding aan te nemen.
 • Van te voren duidelijk uit te leggen welke handelingen tijdens de overledenenzorg worden gedaan.
 • Ook tijdens de overledenenzorgzorg uit te leggen waarom u bepaalde handelingen juist wel of juist niet doet. Nabestaanden waarderen dit veelal zeer.
 • Er rekening me te houden dat de mogelijkheid bestaat dat nabestaanden het vervelend vinden om hun dierbare naakt te zien. (Of misschien nu pas tijdens de overledenenzorg voor het eerst hun vader of moeder naakt te zien.)

Uiteraard kunnen nabestaanden ook ‘alleen maar’ aanwezig zijn bij het verlenen van de laatste zorg zonder actieve deelname. Leg deze mogelijkheid aan de nabestaanden voor. Mogelijk kunnen nabestaanden ook betrokken worden bij de zorg door enkele ‘kleine handelingen’ te verrichten, zoals het kammen van de haren of het aantrekken van de sokken.

Hechte band

Misschien zult u ervaren dat in de korte tijd van verzorging van de overledene een zeer hechte band ontstaat tussen de nabestaanden en u als (uitvaart)zorgverlener.

Wensen van de nabestaanden

Let er op dat bij het verlenen van de laatste zorg de wensen van de nabestaanden altijd voorop staan (reguliere spelregels gelden dan soms niet). De wensen van de nabestaanden dienen wel binnen de grenzen van de actuele wetgeving te zijn.

Bespreek voor aanvang van de laatste zorg de wensen van de nabestaanden.
Verhelder onduidelijkheden.
Bespreek mogelijkheden zoals:

 • Gebitsprothese in / uit.
 • Wat te doen met de sieraden? Blijven de sieraden om of moeten deze af? Blijven de sieraden om tot de dag van de uitvaart, wijs de nabestaanden er dan op dat zij dit goed met de uitvaartondernemer overleggen zodat aanwezige sieraden voor het definitief sluiten van de kist worden weggenomen en worden overgedragen aan de nabestaanden.
 • Als nabestaanden later arriveren of helemaal niet komen is het verstandig om aanwezige sieraden om te laten zodat deze niet zoek raken. De uitvaartondernemer kan de sieraden later afdoen en aan de nabestaanden overdragen.

Overdragen van sieraden

In geval de sieraden worden overgedragen aan de nabestaanden, het mortuariumbeheer of aan de uitvaartondernemer is het raadzaam om deze een overdrachtsbevestiging te laten ondertekenen met daarin een beschrijving van de overgedragen sieraden. Een registratie hiervan voorkomt eventuele misverstanden op een later moment.

Bij een dergelijk registratieformulier (bezittingformulier) is van belang de sieraden te beschrijven en geen eigen invulling te geven door het materiaal te beschrijven. Als u een goudkleurige ring overdraagt, maak dan beschrijving van een goudkleurige ring en niet van een gouden ring. Een dergelijke beschrijving op een overdrachtformulier kan op een later moment veel problemen voorkomen.

Downloaden: Bezittingformulier in PDF

 • Uiteraard dient u het ondertekende registratieformulier / bezittingformulier in uw eigen administratie te bewaren en niet mee te geven aan de nabestaanden of de dienstverlener waaraan u de bezittingen overdraagt!

Meer informatie kunt u vinden in het item “Sieraden overledene

Zeer belangrijk!

Leg voor aanvang van de overledenenzorg aan aanwezige nabestaanden uit dat bij verplaatsing, zoals het draaien en het tillen van het lichaam, de overledene kan zuchten doordat het middenrif en de longen van de overledene in beweging komen.

Leg ook uit dat als deze luchtstroom langs de stembanden gaat de mogelijkheid bestaat dat de overledene geluid produceert. Het kan voor de nabestaanden een nare ervaring zijn als zij hiervan niet op de hoogte zijn.

Loop tijdens het verlenen van de laatste zorg niet weg. Nabestaanden kunnen dit als zeer vervelend / niet prettig ervaren.
Zorg er dus voor dat alles wat u voor het verlenen van de laatste zorg nodig heeft in de zorgruimte aanwezig is!


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl