Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Inleiding

Tot een paar jaar geleden was het begrip Arbo in de uitvaartsector nog nauwelijks doorgedrongen.
Professionals in de overledenenzorgsector waren veelal niet op de hoogte van de gevaren waarmee zij tijdens de werkzaamheden te maken hadden.
In bestaande opleidingen binnen de uitvaartbranche kwam het onderdeel Arbo dan ook minimaal aan bod.

Sinds het realiseren en publiceren (ter inzage) van het protocol 'Besmettingsgevaar & beschermingsmaatregelen bij het werken met overledenen (Veilig werken)' zijn veel uitvaartondernemers zich terdege bewust van potentiële gevaren en nemen vandaag de dag adequate maatregelen waardoor sprake is van een “veilige” werkomgeving.

Het protocol 'Besmettingsgevaar & beschermingsmaatregelen bij het werken met overledenen' is vandaag de dag nog steeds het enige en complete protocol in de overledenenzorg voor wat betreft het beperken van het risico tot besmetting.
Dit protocol is mede tot stand gekomen met de organisaties Centrum Infectieziektebestrijding (CIb, onderdeel van het RIVM) en de Werkgroep Infectiepreventie (WIP).

De keuze is gemaakt om dit protocol niet als drukwerk uit te geven maar te publiceren op het internet.
Op deze manier is het mogelijk om adequate wijzigingen spoedig door te voeren om te voorkomen dat medewerkers in de uitvaartsector en medewerkers die tijdens werkzaamheden met overledenenzorg te maken hebben na wijzigingen te maken hebben met een verouderd protocol.

Uiteraard zijn de protocollen in het onderdeel “Veilig werken” niet alleen voor medewerkers in de uitvaart- / overledenenzorgbranche, maar ook voor andere disciplines die tijdens werkzaamheden met overledenenzorg te maken kunnen krijgen.
In Nederland zijn veel disciplines betrokken bij de verschillende vakgebieden van overledenenzorg zoals overledenenverzorging, het restaureren van overledenen, onderzoek naar de doodsoorzaak (de uitwendige- / inwendige schouw), het bergen van overledenen en het overledenentransport.
Betrokken medewerkers zijn onder andere medewerkers uitvaartbranche, medewerkers zorgsector, medici, medewerkers ambulancediensten, medewerkers brandweer, politiefunctionarissen (zoals de technische recherche) en militairen.

Ongeacht de aard van de werkzaamheden, staan alle benoemde disciplines bloot aan het gevaar om besmet te worden. Tijdens de werkzaamheden kan men in contact komen met besmettelijk materiaal van de overledene, zoals bloed, sperma, vaginaal secreet en andere lichaamsvloeistoffen.

Besmetting kan worden voorkomen door:

  • Kennis te hebben van het onderwerp ‘besmettingsgevaar en besmetting’;
  • Kennis te hebben van beschermende maatregelen;
  • Deze kennis in de praktijk ten uitvoer te brengen.

Naast het gevaar om zelf besmet te worden bestaat, bij het niet nemen van de noodzakelijke maatregelen, ook het gevaar dat derden besmet worden (kruisbesmetting).


© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl