Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Handelwijzen en productinformatie

Sieraden overledene

Voor vooral ringen is het van belang hoe deze zijn af te krijgen.

Beschreven zijn:

Afdoen van de ring

Uiteraard moet ook nooit worden vergeten om een bezittingformulier (overdrachtformulier) in te vullen!

Beschreven is:

Overdracht van sieraden

Bij gebruik van de benoemde producten dient u de bijgeleverde gebruiksaanwijzing door te lezen en benoemde veiligheidsinstructies in acht te nemen!

Overdracht van sieraden

Bezittingformulier

In geval van overdracht van sieraden aan de nabestaanden is het belangrijk om een overdrachtsformulier (bezittingformulier) in te vullen.
De nabestaanden aan wie de sieraden worden overgedragen dienen dit formulier te ondertekenen.
Een ondertekend bezittingformulier kan op een later moment een hoop problemen voorkomen.

Wetenswaardigheid…

Ondanks het belang van het invullen van een bezittingformulier is vooral in verpleeghuizen het invullen van een bezittingformulier niet standaard geregeld!

Belangrijk

Belangrijk is dat wordt beschreven hoe de sieraden eruitzien.

 • Beschrijf een goudkleurige ring in plaats van een gouden ring.
 • Beschrijf een zilverkleurige ring in plaats van een zilveren ring.

Overdracht van overledene met sieraden aan de uitvaartondernemer / mortuariumbeheer (derden)

Ook in dit geval is het belangrijk om een bezittingformulier goed in te vullen.
Mochten nabestaanden vragen hebben of sieraden zoek zijn, dan kunt u altijd vertellen aan wie u wat heeft overgedragen.

Waar laat u het bezittingformulier?

Uiteraard draagt u dit formulier niet over aan de nabestaanden, uitvaartondernemer of mortuariumbeheer (derden).
Elke discipline dient voor overdracht zelf een bezittingformulier uit te schrijven zodat eenieder weet welke overdracht heeft plaatsgevonden. Mocht iets zoekraken, dan kan altijd de route worden nagegaan waar dit mogelijk is gebeurd.

Een ingevulde bezittingformulier hoort na ondertekening thuis in uw administratie.

Terzijde…

Naast sierraden is het verstandig om alle kostbare voorwerpen op een bezittingformulier te vermelden.

  U kunt dan denken aan:
  • Geld
  • Pasjes (pinpas, rijbewijs, id-kaart)
  • Paspoort

Download bezittingformulier pdf: Bezittingformulier

Afdoen van de ring

Vloeibare-zeep

Door het aanbrengen van een grote hoeveelheid vloeibare zeep (zonder toevoeging van water) is een ring veelal goed af te masseren.
Zorg er wel voor dat de hand van de overledene omhoog wordt gehouden zodat de vinger niet dikker wordt door toestromen van vocht.

Hechtdraad

Als methode 1 niet lukt kunt u overgaan tot methode 2.
U plaatst een lange draad tussen de vinger en de ring.
Vervolgens brengt u een grote hoeveelheid vloeivare zeep aan (zonder toevoeging van water).
Door het ronddraaien van het draad en tegelijkertijd de draad met de ring van de hand af te bewegen komt mogelijk de ring los van de vinger.

Van belang is, dat tijdens deze handeling de vinger hoog wordt gehouden zodat de vinger niet dikker wordt door de aanvoer van vocht!

Ring afdoen

Ringsnijder

Een andere mogelijkheid is om de ring van de vinger te verwijderen met behulp van een ringsnijder.

De meeste zorginstellingen en uitvaartondernemingen beschikken over een ringsnijder.
Deze kan terwijl de ring om de vinger zit een snede maken in de ring, zodat deze iets verbogen kan worden waardoor de ring kan worden afgenomen.
Bij toepassing van deze techniek is altijd sprake van beschadiging van de ring.
Ervaring leert, dat deze techniek zelden toegepast wordt omdat de methoden 1 en 2 veelal goed werken.

Overigens… Mochten methoden 1 en 2 niet werken, dan zijn er op You Tube met de zoekterm “ring afdoen” meerdere voorbeelden te vinden om een ring af te doen.


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
  • Handelwijzen en productinformatie
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl