Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Koelen ter conservering overledene

Er zijn verschillende manieren om een overledene te koelen.

 • Met een koelplaat / bedkoeling

  Hiermee wordt de overledene geleidelijk gekoeld. Het is belangrijk dat een goede kistkoeling of bedkoeling wordt gebruikt en dat deze goed wordt geplaatst. Bij niet goed plaatsen van de koeling wordt het onderlichaam wel en het bovenlichaam niet gekoeld.
  Koelsystemen dienen jaarlijks gecontroleerd te worden op goed functioneren.
 • In de koelcel

  In een koelcel wordt de overledene in snel tempo door het hele lichaam gekoeld tot de juiste temperatuur.

Bij opbaring op een koelplaat of bedkoeling

Als opbaring op een koelplaat of bedkoeling plaatsheeft, wordt geadviseerd om de overledene eerst 24 uur in een koelcel te plaatsen. Dit is vooral verstandig in de zomermaanden, bij overledenen die veel vocht vasthouden en corpulente overledenen.

Koeltemperatuur

Doelstelling is om de overledene te koelen tot een temperatuur tussen de 3 en de 5 graden Celsius boven het vriespunt. Dit is de ideale temperatuur om groei van micro-organismen en daarmee het ontbindingsproces te vertragen.

De koeltemperatuur van de koeling is afhankelijk van het soort van koelsysteem. In geval van een gekoelde ruimte koelt het koelelement de ruimte tot de gewenste temperatuur is bereikt. In geval van een kist- of bedkoel systeem bereikt het koelelement temperaturen beneden het vriespunt, zodat voldoende koude de overledene bereikt en de gehele overledene afkoelt tot een maximum tussen de 3 en de 5 graden Celsius. Het doel van koelen is dus niet om de overledene te vriezen.

In een geheel gekoelde ruimte dient de overledene te worden afgedekt met een katoenen laken om condensvorming op het lichaam van de overledene te voorkomen.

Het belang van een spoedige aanvang van koelen van de overledene

Conserveren van de overledene dient zo spoedig als mogelijk na het overlijden plaats te vinden. Het tijdig remmen van de groei van micro-organismen en daarmee het remmen van het ontbindingsproces zorgt er voor dat veelal opbaring van de overledene tot aan de dag van de uitvaart kan plaatsvinden.

In de praktijk ziet men helaas nog al te vaak dat een lange periode zit tussen het moment van overlijden en aanvang conservering waarbij na aanvang koelen het nog uren duurt voordat het gehele lichaam van de overledene de wenselijke temperatuur heeft bereikt tussen de 3 en de 5 graden Celsius.

Oorzaken of een combinatie van oorzaken van een verlate aanvang van conserveren zijn:

 • Een verlate lijkschouw;
 • Wachten op nabestaanden die van ver moeten komen;
 • Een langdurige laatste zorg;
 • Het niet direct de beschikking hebben over koelmogelijkheden;
 • In een zorginstelling de keuze maken om te wachten tot de uitvaartondernemer voorziet in het koelen ter conservering (wat soms vele uren later kan zijn).

Tel daarbij op dat in een terminale stadium al sprake is van een enorme vermeerdering van micro-organismen door een verminderde weerstand.

Een uitvaartondernemer die veelal niet op de hoogte is van dergelijke verlate conservering moet daardoor in de praktijk helaas met regelmaat aan nabestaanden het advies geven om vroegtijdig de kist voortijdig te sluiten.

Naar handelwijze en productinformatie


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl