Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Handelwijzen en productinformatie

Het sluiten van de ogen van een overledene

Naast het sluiten van de ogen op een natuurlijke manier zijn er drie technische methoden die kunnen worden toegepast om de ogen te sluiten, namelijk:

Sluiten van ogen overledene

Belangrijk
In geval van Cornea (hoornvlies) donatie dient u zich te houden aan de instructies van de Cornea Bank. Zie het item “Overledenenzorg bij donatie

Belangrijk
Maak bij reguliere overledenenzorg nooit gebruik van lijm om de ogen te sluiten!

Bij gebruik van de benoemde producten dient u de bijgeleverde gebruiksaanwijzing door te lezen en benoemde veiligheidsinstructies in acht te nemen!

Sluiten van ogen overledene

Witte watten

Door het plaatsen van een vochtig (uitgeknepen) bolletje witte watten op de gesloten oogleden blijven de ogen gesloten.
Dit komt door het gewicht van de door water verzwaarde wattenbolletjes. Na het intreden van de rigor mortis blijven de oogleden gesloten en kunnen de wattenbolletjes worden weggehaald.

Belangrijk

In geval van corneadonatie dient men zich tijdens de overledenenzorg te houden aan de procedure “ogen sluiten” van de Cornea Bank.
De Cornea Bank geeft veelal als mogelijkheid om vochtige witte wattenbolletjes op de oogleden te plaatsen echter, men dient dit vooraf wel de overleggen met de Cornea Bank!

Zie voor oogverzorging bij donatie het item “Overledenenzorg bij donatie

Een stukje papier (handdoekje / vloeitje)

Scheur een klein stukje papier af en plaats deze op de drooggedepte oogbol. Vervolgens tilt u de oogleden daar overheen.
U zult zien dat de ogen mooi gesloten blijven.

Belangrijk

In geval van corneadonatie dient men zich tijdens de overledenenzorg te houden aan de procedure “ogen sluiten” van de Cornea Bank.

Zie voor oogverzorging bij donatie het item “Overledenenzorg bij donatie

Oogkapjes

Oogkapjes zijn speciaal vervaardigd om de ogen van de overledene te sluiten.

Het oogkapje wordt op de oogbol geplaatst en de oogleden worden vervolgens over het kapje getild zodat deze gesloten blijven.

Het plaatsen van een oogkapje heeft de voorkeur boven andere technieken omdat de oogbol, dat in de opbaarperiode aan uitdroging onderhevig is, door het oogkapje de goede vorm blijft behouden.

Als geen of andere oogsluittechnieken zijn gebruikt zal een uitvaartdienstverlener in een later stadium tijdens opbaring soms alsnog oogkapjes plaatsen om het invallen van de ogen te verbergen.

Belangrijk

In geval van corneadonatie dient men zich tijdens de overledenenzorg te houden aan de procedure “ogen sluiten” van de Cornea Bank.

Zie voor oogverzorging bij donatie het item “Overledenenzorg bij donatie


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
  • Handelwijzen en productinformatie
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl