Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten bij een overledene

Als men het over camoufleren heeft, dan betekent dit niets anders dan het “wegwerken / verbergen” van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten die tijdens de opbaring anders zichtbaar zouden zijn

Stoppen van lekken / bloeden

Alvorens een wond wordt gecamoufleerd zal men eerst eventueel aanwezige bloedingen en / of lekkage van wondvocht moeten stoppen!
Als de wond een schaafwond betreft is het veelal moeilijk om bloeden of lekken te stoppen. Deppen met dikke bleek, formaline of de wond behandelen met incisipoeder kan een oplossing zijn. In geval van dikke bleek en formaline zal de wond als het ware dichtschroeien (aangebrachte dikke bleek of formaline dient weer te worden weggespoeld om doorwerking te voorkomen).
Bij behandeling van de wond met incisiepoeder droogt de wond als het ware in. Na behandeling met dikke bleek, formaline of incisiepoeder kan voorzichtig een gezichtspoeder worden aangebracht.

Reguliere en professionele make-up

Het kan voorkomen dat beschadigingen op handen of gezicht zichtbaar zijn. Oppervlakkige beschadigingen kunnen met behulp van make-up worden gecamoufleerd. Veelal is het doel om de vurigheid van de beschadiging weg te nemen. De beschadiging zelf blijft bijna altijd zichtbaar.

Alvorens de make-up wordt aangebracht dient eerst eventuele lekken en / of bloeden te worden gestopt.

Schmink

In sommige gevallen is schmink een uitstekend product om huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten te camoufleren.
In tegenstelling tot het gebruik van reguliere make-up is schmink veelal geschikt voor locale behandeling.

Alvorens de schmink wordt aangebracht dient eerst eventuele lekken en / of bloeden te worden gestopt.

Hypostase (zakken van bloed / vocht)

In geval sprake is van het locaal aanbrengen van make-up en schmink ter camouflage, wat veelal vlak na overlijden en voor voltooiing van hypostase plaatsheeft, is het zeker mogelijk dat de make-up / schmink na hypostase sterk aftekent tegen het bleke gelaat van de overledene.
Op een later moment zal veelal de schmink / make-up moeten worden bijgewerkt.

Airbrush visagie

Een andere mogelijkheid voor het camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten is airbrush visagie.
Met een luchtstroom worden make-up deeltjes aangebracht.
Met airbrush visagie zijn veelal huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten goed te verbergen. Bij goed toegepaste airbrush visagie zal het intreden van bleekheid door hypostase niet zichtbaar zijn.

Alvorens airbrush visagie toe te passen dient eerst eventuele lekken en / of bloeden te worden gestopt.

Afplakken of niet afplakken

Beschadigingen op de handen en het gezicht blijven bijna altijd zichtbaar. U kunt ervoor kiezen om deze beschadigingen af te plakken of om ze toonbaar te houden. Het is aan u om te beoordelen of het tonen van de verwondingen aan de nabestaanden aanvaardbaar is. Het blijkt vaak dat als een overledene is overleden ten gevolge van een ongeval de nabestaanden in veel gevallen het zien van (een) verwonding(en) als ‘goed’ ervaren. Het maakt het overlijden ‘dragelijker’ omdat gezien kan worden (en begrepen) waarom hun dierbare dood is.

Alvorens een wond af te plakken dient eerst eventuele lekken en / of bloeden te worden gestopt.

Belangrijk

Bij zichtbare verwondingen is het altijd belangrijk dat nabestaanden vooraf worden geïnformeerd over wat ze te zien krijgen!
Goede begeleiding van de nabestaanden bij de eerste confrontatie met de overledene is dan van belang!

Naar handelwijze en productinformatie


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl