Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Het sluiten van de ogen van een overledene

Eén van de laatste handelingen bij overledenenverzorging is het sluiten van de ogen.

Worden de ogen in een eerdere fase van de overledenenzorg gesloten, dan is de mogelijkheid dat de ogen door zorghandelingen weer open komen te staan.

Belangrijk

Vooral als nabestaanden deelnemen aan de laatste zorg (of aanwezig zijn) is het van belang dat u als professional steeds kijkt of de oogleden van de overledene gesloten zijn.
Het is voor de nabestaanden doorgaans een nare ervaring als de ogen van de overleden niet zijn gesloten.

Belangrijk

Als sprake is van Cornea (hoornvlies) donatie mag geen technische oogverzorging (met hulpmiddelen) plaatsvinden.
In geval van Cornea (hoornvlies) donatie dient u zich te houden aan de instructies van de Cornea Bank. Zie het item “Overledenenzorg bij donatie

Natuurlijk sluiten van de ogen

Vaak sluiten de oogleden van een overledene op natuurlijke wijze.
Dit doet u door de oogleden samen te brengen.

Technische sluiten van de ogen (met hulpmiddelen)

Na het overlijden komt het voor dat de ogenleden niet (geheel) sluiten. De volgende hulpmiddelen kunnen dan worden gebruikt:

 • Witte watten
 • Oogkapjes
 • Een stukje papier

Belangrijk

In de praktijk komt het nog te vaak voor dat de oogleden worden dichtgeplakt met een snelwerkende lijm (seconden lijm). Doe dit nooit! Als u deze handeling verkeerd doet of als nabestaanden de wens hebben dat de ogen iets open moeten staan is het erg moeilijk of niet mogelijk deze toepassing weer ongedaan te maken.

In de periode van opbaring kan de uitvaartverzorger alsnog oogkapjes plaatsen als de ogen van de overledene inzakken door verdamping van vocht.
Deze handeling is niet mogelijk als de oogleden zijn gesloten met lijm.

Naar handelwijze en productinformatie


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl