Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Ontkleden overledene

Bedek de edele delen waar op dat moment geen zorg wordt geboden met een handdoek.

Dit…

 • Uit piëteit voor de overledene;
 • Omdat, als nabestaanden bij de laatste zorg aanwezig zijn, nabestaanden het vervelend kunnen vinden om met een naakte overledene te worden geconfronteerd;
 • Zodat in geval derden de kamer binnenlopen deze niet worden geconfronteerd met een naakte overledene.

Knippen van kleding

De mogelijkheid bestaat dat bij het ontkleden van de overledene gebruik moet worden gemaakt van een schaar om de kleding te knippen (dit voornamelijk bij traumaslachtoffers). Maak in dit geval gebruik van een kledingschaar.
Gebruik in geen geval een chirurgische schaar omdat deze toepassing beschadigingen geeft aan het snijblad van de schaar en dit de knipkwaliteit zeer sterk verminderd.

Ontkleden traumaslachtoffer

Houd bij het ontkleden van een traumaslachtoffer altijd rekening met botfracturen, botfragmenten en bewegende beschadigde botdelen.
Dit brengt ernstig gevaar voor prik- en snijaccidenten met zich mee!
Ook bij deze handeling is de veiligheid van medewerker(s) prioriteit!

Uitgetrokken kleding

Uitgetrokken kleding, hoe vuil of beschadigd ook, behoort toe aan de nabestaanden.
Overleg met nabestaanden of deze het ontvangen van kledingstukken wenselijk vinden of dat kledingstukken weg kunnen.

Naar handelwijze en productinformatie


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl