Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Overledenenzorg bij donatie

Als een donatieprocedure wordt gestart moet de overledene binnen 3 uur gekoeld worden. De (eventuele) overledenenzorg dient dan binnen deze 3 uur plaats te vinden.

Het is van belang om op de hoogte te zijn van de instructies met betrekking tot overledenenzorg. Verkeerd toegepaste overledenenzorg kan ertoe leiden dat donorweefsel ongeschikt wordt. Denk hierbij aan te late aanvang conserveren van de overledene of in geval van corneadonatie het verkeerd sluiten van de ogen.

Cornea (hoornvlies) donatie

Corneadonatie heeft doorgaans plaats op locatie.

 • Verzorg de overledene volgends de richtlijnen zoals in de zorginstelling gebruikelijk is;
 • Was de oogleden van de overledene indien nodig met water (niet de ogen zelf);
 • Plaats na de zorg het hoofd van de overledene hoog;
 • Sluit de ogen van de overledene op natuurlijke manier en gebruik hiervoor geen hulpmiddelen.

Na donatie ligt de overledene met gesloten oogleden. Aan de overledene kunt u doorgaans niet zien dat donatie heeft plaatsgevonden.

Belangrijke aanvullende informatie corneadonatie

 • Mocht het sluiten van de ogen problemen geven, dan kunt u trachten de oogleden te sluiten door vochtige watten op de oogleden te plaatsen (uitgeknepen vochtige wattenbollen).
 • Belangrijk is, dat geen andere oogsluittechnieken worden toegepast.
 • Mocht het sluiten van de ogen ook met vochtige watten niet lukken, dan kunt u voor advies contact opnemen met de Cornea Bank;
 • Mochten na donatie in de periode van opbaring problemen ontstaan ten gevolge van de donatie, ook dan kunt u contact opnemen met de Cornea Bank.

Huiddonatie

Huiddonatie heeft bij voorkeur plaats in een obductieruimte (sectieruimte) van een zorginstelling.

 • Verzorg het hoofd, de handen en de schaamstreek van de overledene.
 • Plaats na deze zorg het incontinentiemateriaal (sluit deze niet).
 • Leg de overledene opgebaard met de handen op de borst.

Na de donatie heeft de overledene een pak aan dat lekkage van de wonden voorkomt. De door de nabestaanden uitgekozen kleding wordt over dit pak aangetrokken (trek het pak niet uit). Na deze zorg zal van de donatieprocedure doorgaans niets waarneembaar zijn.

 • Mochten na donatie in de periode van opbaring problemen ontstaan ten gevolge van de donatie, dan kunt u contact opnemen met de Skin Bank.

Bot / pees donatie

Bot / pees donatie heeft altijd plaats in een operatiekamer van een ziekenhuis, bij voorkeur in de nachtelijke uren vanwege de beschikbaarheid van de operatiekamer.
 • Verzorg het hoofd, de handen en de schaamstreek van de overledene.
 • Leg de overledene opgebaard met de handen op de borst.

Na de donatie zijn de wonden afgeplakt en kan de overledene worden gekleed volgens de wensen van de nabestaanden. Na deze zorg zal van de donatieprocedure doorgaans niets waarneembaar zijn.

 • Mochten na donatie in de periode van opbaring problemen ontstaan ten gevolge van de donatie, dan kunt u contact opnemen met de Bone Bank.

Donatie van hartkleppen en de grote arteriële vaten

Donatie van hartkleppen en de grote arteriële vaten heeft plaats in een obductieruimte (sectieruimte) of in een operatiekamer van een ziekenhuis.

 • Verzorg het hoofd, de handen en de schaamstreek van de overledene.
 • Plaats het incontinentiemateriaal.
 • Leg de overledene opgebaard met de handen op de borst.

Na de donatie zijn de wonden afgeplakt en kan de overledene worden gekleed volgens de wensen van de nabestaanden. Na deze zorg zal van de donatieprocedure doorgaans niets waarneembaar zijn.

 • Mochten na donatie in de periode van opbaring problemen ontstaan ten gevolge van de donatie, dan kunt u contact opnemen met de Heart Valve Bank.

Bij problemen en vragen

Mocht u voor aanvang donatie of na de donatie problemen ondervinden of vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met stichting ETB-BISLIFE

  Skin Bank (Huiddonatie)
  Telefoonnummer: 071 - 408 39 88

  Bone Bank (Bot / pees donatie)
  Telefoonnummer: 071 - 408 39 00

  Heart Valve Bank (Donatie van hartkleppen en de grote arteriële vaten)
  Telefoonnummer: 071 - 408 39 28

  Cornea Bank (cornea (hoornvlies) donatie)
  Telefoonnummer: 071 - 408 39 66

  Stichting-ETB-BISLIFE: Website

Naar handelwijze en productinformatie


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl