Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden

In de praktijk komt het vaak voor dat:

 • Stukgeknipte kleding aan de nabestaanden wordt overhandigd;
 • Bebloede kledingstukken aan de nabestaanden wordt overhandigd;
 • Met ontlasting en urine bevuilde kleding aan nabestaanden wordt overhandigd;
 • Kledingstukken van de overledene zonder toestemming van de nabestaanden wordt weggegooid;
 • Persoonlijke bezittingen van de overledene zoals kleding aan de nabestaanden wordt overgedragen in een vuilniszak.

De kwaliteit van de verleende overledenenzorg en de afwikkeling van de overdracht van persoonlijke eigendommen blijft bij nabestaanden veelal in herinnering. Een goede kwaliteit van de dienstverlening draagt bij aan een mogelijk goede start van het rouwproces.

Overleg met de nabestaanden

Van belang is, dat overleg met de nabestaanden plaatsheeft over welke kledingstukken zij terug wensen.
Sommige nabestaanden hechten geen waarde aan de kledingstukken van de overledene. Andere nabestaanden kunnen daarentegen veel waarde hechten aan kledingstukken, ook al zijn deze bevuild en / of stuk.

Het is niet aan de zorgverlener om voor de nabestaanden te beslissen welke kledingstukken zij mogen ontvangen. Elk kledingstuk kan voor de nabestaanden van waarde zijn. Gooi daarom nooit iets weg zonder de toestemming van de nabestaanden!

Bevuilde en / of beschadigde kleding

Als bevuilde en / of beschadigde kleding aan de nabestaanden wordt overgedragen dient de zorgverlener de nabestaanden hiervan op de hoogte te stellen. Het kan voor nabestaanden niet wenselijk zijn om plotseling met dergelijke kledingstukken te worden geconfronteerd.

Tas

Persoonlijke eigendommen van de overledene zoals kledingstukken kunnen aan de nabestaanden worden overhandigd in een vuilniszak of in een plastic tas met daarop de opdruk van een supermarktketen.
Het is echter netter en verzorgder om persoonlijke eigendommen van de overledene aan de nabestaanden te overhandigen in een plastic tas met een neutrale kleur (zonder reclameopdruk) of in een speciaal daarvoor vervaardigde plastic kledingtas.

Uiteraard worden bevuilde kleding en niet-bevuilde kleding gescheiden van elkaar aangeleverd (niet op één hoop in een tas)!


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl