Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

De uitvaartondernemer

De uitvaartondernemer speelt een belangrijke rol bij een goede start van het rouwproces, een uitvaart kan tenslotte niet worden overgedaan. Het is dan ook belangrijk dat de nabestaanden een uitvaartondernemer kiezen die hun wensen kunnen realiseren en die zij de dienstverlening toevertrouwen.

Advies geven aan nabestaanden

Advies aan nabestaanden door verpleging van een zorginstelling bij de keuze voor een uitvaartonderneming kan welkom zijn, maar geef op dit gebied dan ook duidelijk informatie over de diverse mogelijkheden of onthoudt u van advies aan nabestaanden als u meent er te weinig van af te weten.

Houd rekening met de wensen van de nabestaanden. De keuze voor een uitvaartondernemer kan door geloofsovertuiging of ervaring zeer persoonsgebonden zijn. Advies aan zorginstelling en verplegend personeel is dan ook om bij het verstrekken van informatie neutraal te zijn. U verstrekt immers advies over een commerciële dienstverlening!

Als nabestaanden niet bekend zijn met uitvaartdienstverlening kunt u nabestaanden een lijst met uitvaartdienstverleners in de regio tonen. Nabestaanden kunnen dan zelf een keuze maken welke uitvaartdienstverlener zij inschakelen.

  Wetenswaardigheden

  • Doorgaans zijn zorginstellingen neutraal. Deze positie gaat verloren op een moment dat een bepaalde (altijd commerciële) uitvaartondernemer aan de nabestaanden wordt geadviseerd.
  • Ook staat in de Wet op de lijkbezorging: “De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden.” (Artikel 18, 1).
  • Verkeerd advies kan tot gevolg hebben dat nabestaanden met hoge rekeningen voor uitvaartdienstverlening worden opgezadeld.

Om deze redenen is dan ook “commercieel advies” van medewerkers van een zorginstelling aan nabestaanden niet wenselijk.

Uitvaartondernemer in dienst van nabestaanden

Onthoud dat een uitvaartondernemer in dienst staat van de nabestaanden en dat deze alles in het werk dient te stellen om de uitvaart uit te voeren volgens de wens van de nabestaanden (redelijkerwijs, binnen geldende wetgeving en indien van toepassing volgens de wens van de overledene).

Als een ingeschakelde uitvaartondernemer verplichtingen of wensen van de nabestaanden of de overledene niet wil of niet kan nakomen is het voor de nabestaanden altijd mogelijk om op zoek te gaan naar een uitvaartondernemer die wel aan verplichtingen en wensen kan voldoen.

Advies welke u als verpleegkundige / verzorgende aan nabestaanden kunt meegeven:

 • Zet eventueel het een en ander aan wensen met betrekking tot de uitvaart op papier voordat het gesprek met de uitvaartondernemer plaatsvindt.
 • Niet de hele uitvaart hoeft in het eerste gesprek geregeld te worden.
 • Raadpleeg voor het inschakelen van een uitvaartondernemer een bestaande uitvaartverzekeringspolis. Dit kan voorkomen dat nabestaanden achteraf met hoge (extra) kosten worden geconfronteerd.

Belangrijk → politiediensten

In de praktijk komt het nog met regelmaat voor dat politiediensten voorzien in een commercieel advies voor uitvaartdienstverlening aan nabestaanden. Ook voor medewerkers politiediensten is het verstandig om nabestaanden van neutraal advies te voorzien!

Ook wisselt met regelmaat bij politiediensten het financiële beleid als in opdracht van politiemedewerkers een overledene wordt overgebracht naar een mortuarium.
Ga als politiebeambte na voor welke extern ingeschakelde dienstverlening bij de politie budget is alvorens u deze inschakelt (vervoer overledene en mortuarium). Dit voorkomt dat nabestaanden op een later moment worden opgescheept met onverwachte en soms onwenselijk hoge rekeningen!

Belangrijk → gezondheidszorg

Wat in de gezondheidszorg vaak wordt vergeten is om de uitvaartondernemer belangrijke aspecten over te dragen met betrekking tot de overledenenzorg. Zie voor meer informatie het item “Overdracht tussen de verschillende disciplines”.


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl