Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Handelwijzen en productinformatie

Cultuur en religie bij verzorging overledene

In Nederland wordt over het algemeen grote waarde gehecht aan een goede inrichting van de rouwkamer. Een slecht ingerichte rouwkamer blijft in elk geval in de herindering van de nabestaanden, wat mogelijk niet bijdraagt tot een voorspoedig rouwproces.

Naast het verlenen van goede laatste zorg is het dan ook van groot belang om ook aandacht te besteden aan omgevingsfactoren.

Voor een goede inrichting van een rouwkamer is gebruik van vele producten mogelijk. Als volgt een aantal voorbeelden van producten die kunnen worden gebruikt voor de inrichting van een rouwkamer:

Inrichting rouwkamer

Bij gebruik van de benoemde producten dient u de bijgeleverde gebruiksaanwijzing door te lezen en benoemde veiligheidsinstructies in acht te nemen!

Inrichting rouwkamer

Persoonlijke eigendommen

Het kan voor nabestaanden zeer veel betekenen als de overledene wordt omringt door persoonlijke eigendommen.
Hierbij kan gedacht worden aan foto’s, tekeningen van de kleinkinderen, maar ook aan bijvoorbeeld kenmerkende beddengoed.

Het aanwezig zijn van dergelijk persoonlijke eigendommen maakt een rouwkamer persoonlijker en intiemer.

Wetenswaardigheid

Onopgemerkt wordt tijdens rouwbezoek door de nabestaanden altijd op de omgeving gelet. Een niet goed ingerichte of slordig ingerichte rouwkamer komt vaak jaren later nog bij de nabestaanden ter sprake. Zelfs de inrichting van een rouwkamer kan bijdragen aan het verloop van het rouwproces.

Vaak staat symmetrie van de inrichting van de rouwkamer gelijk aan netheid echter, symmetrie is niet altijd wenselijk (gedacht kan dan worden aan een rouwkamer voor een kind).

Waar doorgaans een symmetrische inrichting van de rouwkamer van belang is geldt dit niet voor persoonlijke bezittingen. Persoonlijke bezittingen zoals foto’s, tekeningen, knuffels enzovoort dienen niet symmetrisch geplaatst te worden maar te worden gericht op de overledene.

Kamerscherm

Om verschillende redenen kan een kamerscherm worden geplaatst.

Zo kan een kamerscherm niet wenselijk zichtbare voorwerpen verbergen, zoals een kledingkast, slordig behang, een raam, enzovoort.

Plaatsing van een kamerscherm kan de rouwkamer ook intiemer maken.

Plaatsing van een kamerscherm zodat de overledene niet vanuit de deuropening zichtbaar is heeft twee voordelen.
Om te beginnen worden nabestaanden niet na het openen van de deur direct met hun dierbare overledene geconfronteerd. Nabestaanden kunnen het “meteen geconfronteerd worden” met de overledene als “niet prettig” ervaren.

Daarnaast geeft deze plaatsing van het kamerscherm ook een vorm van privacy. Er is een scheiding tussen de deur en het samenzijn met de overledene.

Tijdens condoleance

Het komt nog al te vaak voor dat tijdens de condoleance de overledene in de rouwkamer door de openstaande deur vanuit de condoleanceruimte zichtbaar is. Aanwezigen hebben geen keuze om de overledene wel of niet te zien, maar worden veelal opeens met de overledene geconfronteerd. Door plaatsing van een kamerscherm kan dit worden voorkomen en kunnen de aanwezige zelf de keuze maken of zij afscheid willen nemen van de overledene.

Wetenswaardigheid

Onopgemerkt wordt tijdens rouwbezoek door de nabestaanden altijd op de omgeving gelet. Een niet goed ingerichte of slordig ingerichte rouwkamer komt vaak jaren later nog bij de nabestaanden ter sprake. Zelfs de inrichting van een rouwkamer kan bijdragen aan het verloop van het rouwproces.

Rok

In geval opbaring plaatsheeft in een uitvaartkist is het niet mooi als de schragen of de koelelement-brancard waar de kist op staat zichtbaar is.
Deze onderdelen kunnen worden afgeschermd met een rok.

Bloemenstandaard

Aanwezigheid van gekregen bloemen maakt een rouwkamer nog persoonlijker. Om de bloemen mooi te plaatsen kunnen bloemenstandaards uitkomst bieden.

Wetenswaardigheid
Onopgemerkt wordt tijdens rouwbezoek door de nabestaanden altijd op de omgeving gelet. Een niet goed ingerichte of slordig ingerichte rouwkamer komt vaak jaren later nog bij de nabestaanden ter sprake. Zelfs de inrichting van een rouwkamer kan bijdragen aan het verloop van het rouwproces.

Vaak staat symmetrie van de inrichting van de rouwkamer gelijk aan netheid echter, symmetrie is niet altijd wenselijk (gedacht kan dan worden aan een rouwkamer voor een kind).

Kandelaar

Vanuit geloofsovertuiging, spirituele redenen of gewoon omdat het mooi is kan het wenselijk zijn dat brandende kaarsen bij de overledene aanwezig zijn. Zo zijn er vele mooie kandelaars en kaarsen voor dit doel.

In veel zorginstellingen is het wegens brandveiligheid niet wenselijk dat kaarsen (open vuur) worden aangestoken. Een oplossing is, om kandelaars met elektrische verlichting te plaatsen.

Wetenswaardigheid
Onopgemerkt wordt tijdens rouwbezoek door de nabestaanden altijd op de omgeving gelet. Een niet goed ingerichte of slordig ingerichte rouwkamer komt vaak jaren later nog bij de nabestaanden ter sprake. Zelfs de inrichting van een rouwkamer kan bijdragen aan het verloop van het rouwproces.

Vaak staat symmetrie van de inrichting van de rouwkamer gelijk aan netheid echter, symmetrie is niet altijd wenselijk (gedacht kan dan worden aan een rouwkamer voor een kind).


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
  • Handelwijzen en productinformatie
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl