Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Het aankleden van een overledene

De overledene wordt, met mogelijke beperkingen, geheel gekleed volgens de wensen van de nabestaanden.

Beperkingen

De beperkingen hebben meestal betrekking op de omvang van de overledene.
U kunt zich voorstellen dat kleding die 10 jaar geleden is uitgezocht (dit komt vaak voor in verpleeghuizen) in sommige gevallen niet meer past.

Knippen kleding

Als sprake is van te strakke kleding bij een corpulente overledene kan de kleding worden ‘geknipt’. Voer deze handeling alleen uit in samenspraak met de uitvaartondernemer (nabestaanden) en alleen als u ervaring hebt met deze handelwijze.

Toestemming voor het knippen van kleding is van groot belang omdat de uitvaartondernemer mogelijk andere oplossingen heeft of omdat de mogelijkheid bestaat dat de nabestaanden om bepaalde redenen (delen van) de kleding willen terug ontvangen.

Gebruik voor het knippen van kleding bij voorkeur een kledingschaar. Bij gebruik van andere scharen (zoals chirurgische scharen) treedt beschadiging op aan de snijbladen van de schaar waardoor de knipfunctie verloren gaat.

Te ruime kleding

Als de kleding te ruim is voor de overledene is het mogelijk om de kleding naar achteren te trekken. De te wijde kleding ligt dan als het ware onder de overledene en wordt door het gewicht van de overledene op zijn plaats gehouden.

Vragen van nabestaanden

Als de laatste zorg samen met de nabestaanden wordt gegeven komen vaak vragen zoals ‘zullen we het ondergoed aantrekken?’ of ‘moet de bh aan?’. Geadviseerd wordt om, hoe lastig het ook kan zijn om iets aan te krijgen, de overledene toch alles aan te trekken. Dit voorkomt dat nabestaanden later met gedachten rondlopen zoals ‘moeder ligt zonder bh in de kist’ of ‘vader is begraven zonder onderbroek aan’.

Traumaslachtoffer

Bij een traumaslachtoffer is vanwege gevaar voor prik- en snijaccidenten door beschadigde botdelen het advies om minimale overledenenzorg toe te passen en zo min mogelijk gebruik te maken van til- en draaimomenten omdat beschadigde botdelen juist dan bewegen.
Voor wat betreft het kleden van de overledene is het advies om gebruik te maken van kniptechnieken.
Eventueel kan kleding welke de overledene aan heeft aanblijven en kan geknipte kleding hier overheen worden gedrappeerd.

Naar handelwijze en productinformatie


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl