Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Het doel van de laatste zorg

Het geven van de laatste zorg (het afleggen) is voor veel professionals een logisch gevolg op een overlijden.
Naast het logische gevolg op een overlijden heeft het geven van de laatste zorg ook een aantal doelstellingen.

De belangrijkste doelstellingen van overledenenzorg zijn:

 • Op een respectvolle manier de overledene de laatste zorg te geven volgens de visie van de nabestaanden (overledene) en de mogelijkheden van de zorginstelling / uitvaartonderneming;
 • Alles in het werk te stellen om de nabestaanden een voorspoedige start te geven van het rouwproces;
 • Onderdeel van religie (zoals een rituele wassing);
 • Voorbereiding op de conservering.

Houd er rekening mee dat wat ú als professional mooi vindt misschien niet hetzelfde is als wat de overledene mooi vond of de nabestaanden mooi vinden. De nabestaanden hebben daarom altijd het laatste woord.

Zeer belangrijk...

Als u als professional op een later moment onvolkomenheden ziet in de gegeven laatste zorg, breng dan nooit uit uzelf wijzigingen aan zonder dit vooraf met de nabestaanden te overleggen. De mogelijkheid bestaat dat de toepassing van dergelijke onvolkomenheden de wens is van de nabestaanden!


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl