Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Make-up overledene

Het aanbrengen van make-up kan altijd. Houd echter rekening met het volgende:

Op het moment van overlijden heeft de overledene veelal een goed doorbloed gezicht. Dit bloed zal naar beneden zakken (hypostase). De gelaatskleur van de overledene zal dus veranderen. Meestal duurt dit proces ongeveer twaalf uur. Het gevaar kan zijn dat make-up die binnen dit tijdsbestek is aangebracht, (sterk) zal aftekenen tegen de huidskleur die de overledene heeft als het bloed uit het gelaat is weggezakt.

Als hartfalen de doodsoorzaak is, heeft de overledene meestal een zeer rode gelaatskleur. Deze rode gelaatskleur zal na enige tijd, mits het hoofd hoger ligt dan het lichaam, (deels) verdwijnen. Het kort na het overlijden aanbrengen van make-up is ook in dit geval dan af te raden.

Aanbeveling

Aanbeveling is om make-up twaalf uur na het overlijden aan te brengen.

Aanbrengen samen met de nabestaanden

Het aanbrengen van make-up kan een moeizame handeling zijn. Vaak gebeurt dit door de verzorger net niet (of helemaal niet) zoals de nabestaanden dit wensen. Het is daarom aan te raden om de make-up samen met de nabestaanden aan te brengen.
Bijkomend voordeel: het rouwproces van de nabestaanden kan bevorderd worden als zij deze handeling zelf uitvoeren (eventueel onder begeleiding van de verzorger of de begrafenisondernemer).

Visagist

Er kan ook een visagist die is gespecialiseerd in het aanbrengen van make-up bij overledenen worden ingeschakeld.

Airbrush visagie

Een manier om egaal make-up aan te brengen is door middel van airbrush visagie. Goed aangebrachte airbrush make-up zal de overgang van de huidskleur door hypostase veelal verbergen.
In Nederland zijn airbrush visagisten die zich hebben gespecialiseerd in airbrush visagie bij overledenen.

Belangrijk

Bij conservering door koelen kan condensvorming op de overledene ontstaan waardoor make-up kan uitlopen. Het is daarom van belang dat u altijd voor aanvang rouwbezoek controleert of de make-up niet is uitgelopen!

Soorten Make-up:

 • Make-up van de overledene zelf

  In geval de overledene tijdens leven gebruik maakte van make-up kunnen bij reguliere visagie make-up producten van de overledene worden gebruikt.
  Waterproof make up geniet de voorkeur!

 • Professionele visagie producten

  In geval geen make-up van de overledene aanwezig is, of gebruik van make-up wordt toegepast om verkleuring van de hypostase te verbergen, bestaan verscheidende specialistische visagie producten. Deze producten zijn veelal waterproof.

 • Restauratieve visagie producten (schmink)

  In geval van restauratie van een overledene kan in veel gevallen gebruik worden gemaakt van professionele visagie producten.
  Soms zijn zelfs professionele visagie producten niet toereikend en dient men gebruik te maken van schmink producten.

 • Airbrush visagie producten

  Voor de toepassing van airbrush visagie bestaat verschillende professionele airbrush make-up.
  Airbrush visagie kan vooral uitkomst bieden bij huidverkleuringen door het ontbindingsproces en om fragiele restauraties te bedekken / verbergen.
  In geval van bedekking van een fragiele restauratie is het voordeel dat airbrush make-up zonder aanraking kan worden aangebracht.

Naar handelwijze en productinformatie


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl