Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Geurvorming overledene

Door het ontbindingsproces ontstaat geurvorming. Deze geurvorming kan als onaangenaam worden ervaren.
Er bestaan verschillende methoden om geurvorming te onderdrukken. Deze methoden worden beschreven in de productinformatie.

Aanbrengen van parfum, eu de cologne en andere geurstoffen…

In de overledenenzorg komt men nogal eens tegen dat geurstoffen op de overledene worden aangebracht om onwenselijke geuren te onderdrukken.
Hierbij ontstaan een aantal gevaren:

 • Geurvloeistoffen die men op kleding aanbrengt vlekken doorgaans;
 • Ontbindingsgeuren worden door de aangebrachte geurstoffen niet weggenomen;
 • Grote hoeveelheden geurstoffen op de overledene of in de omgeving van de overledene kunnen door nabestaanden als onwenselijk worden ervaren.

Advies

 • Gebruik eventueel een geurstof die de overledene ook bij leven gebruikte.
  • Breng een normale hoeveelheid aan.
  • Breng de geurstof aan op een plaats (op de kleding) die tijdens opbaring niet zichtbaar is, dit om vlekvorming te voorkomen.
 • Er bestaan verschillende professionele producten om ontbindingsgeuren te camoufleren of te neutraliseren (zie productinformatie). Indien u de beschikking hebt over een dergelijk professioneel product kunt u deze het beste gebruiken.

Bescherming medewerker tegen geuren

In de praktijk kan het komt het voor dat medewerkers bij zorg voor een overledene en / of bij onderzoek aan een overledene te maken krijgen met een overweldigende geurvorming (stank).

Geurvorming kan zijn ontstaan door ontbindingsprocessen van het menselijke lichaam maar kunnen ook ontstaan door een riekende omgeving waarin het overlijden heeft plaatsgevonden of door de oorzaak van het overlijden zoals brand.

In films ziet men vaak dat medewerkers een Vicks balsem onder de neus smeren om de stank niet te ruiken. Advies is om dit niet te doen!!!

Het menselijke reukorgaan went doorgaans aan stank. Na enige tijd kunt u gewoon de werkzaamheden uitvoeren.

Advies

Loop niet weg van de werkplek om een frisse neus te halen!
De stank wordt zo steeds erger waardoor u misselijk wordt en mogelijk niet meer in staat bent om de werkzaamheden uit te voeren.

Wetenswaardigheid

Met een Vicks balsem onder de neus ruikt u na het verlaten van de werkplek nog geruime tijd de Vicks balsem.

Ook als u zonder een Vicks balsem de werkzaamheden heeft verricht en de werkruimte verlaat heeft u het gevoel de stank achter u te laten en fris te kunnen ademen.

Wat u waarschijnlijk niet doorheeft is dat onaangename geuren in uw kleding zijn getrokken. Derden die niet bij de overledenenzorg / het onderzoek aanwezig waren ruiken deze onaangename geuren echter wel. U dient hier rekening mee te houden!!

  Een goed voorbeeld is die van een politieagent die bij de lijkschouw van een vinding (2 weken daarvoor was overleden) aanwezig was. De agent had niet door dat ontbindingsgeuren in zijn kleding waren getrokken. Aanwezigen in de kantine van het bureau konden de geurvorming niet waarderen.

Naar handelwijze en productinformatie


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl