Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Handelwijzen en productinformatie

Incontinentiemateriaal bij overledenenzorg

Voor bescherming tegen urine- en ontlastingverlies bestaan verschillende professionele producten.

De volgende producten staan beschreven:

Incontinentiemateriaal

Bij gebruik van de benoemde producten dient u de bijgeleverde gebruiksaanwijzing door te lezen en benoemde veiligheidsinstructies in acht te nemen!

Incontinentiemateriaal bij overledenenzorg

Incontinentieluier gesloten

Het verlies van urine en feces (ontlasting) is na overlijden veelal minimaal.
Toch is het verstandig om bescherming aan te brengen om mogelijke verlies van urine en feces op te vangen.

Het plaatsen van een gesloten incontinentieluier geeft veelal voldoende bescherming tegen urine- en fecesverlies.
Ook kan een goed gesloten incontinentiesysteem eventuele geurvorming helpen voorkomen.

Celstof matje (absorptie mat / onderlegger)

Als sprake is van niet goed te sluiten incontinentiemateriaal of als geplaatste incontinentiemateriaal niet afdoende wordt geacht kan als extra bescherming gebruik worden gemaakt van één of meerdere celstof matjes.

Het beste is om celstof matjes onder de kleding te plaatsen. Als celstof matjes over de kleding heen worden geplaatst bestaat bij lekkage de mogelijkheid dat doorlekken naar andere kledingstukken en beddengoed / kistbekleding plaatsheeft.

Tape

Om een aangebracht celstof matje op de plaats te houden kan gebruik worden gemaakt van tape.
Dit voorkomt mogelijk dat tijdens het kleden van de overledene het absorberende deel van het matje in contact komt met de kleding van de overledene en deze in geval van lekkage de kleding kan bevuilen.

Netbroekje

Een netbroekje is een hulpmiddel voor het goed bevestigen van een incontinentieluier.
Deze broekjes zijn voornamelijk bedoelt voor open incontinentiesystemen.
In sommige gevallen worden deze netbroekjes ook gebruikt om een gesloten incontinentiesysteem goed om het lichaam te laten aansluiten.

Omdat deze netbroekjes veelal van nylon zijn vervaardigd is het advies om deze niet in de overledenenzorg toe te passen.
Een geplaatste nylon netbroek is slecht voor het milieu en kan in geval van begraven voor een zeer lange tijd het ontbindingsproces tegenhouden.

Wetgeving
De wet geeft echter geen verbod op de producten die met de overledene in de kist mee worden gegeven. Plaatsing van milieuonvriendelijke producten en producten die de ontbinding tegenhouden mogen vandaag de dag volgens de wet dus nog steeds bij de verzorging van de overledene worden toegepast.

De mogelijkheid bestaat wel dat begraafplaatsen een verbod op gebruik van dergelijke producten hanteren (in de algemene vooraarden). Gebruik van deze producten is echter niet door begraafplaatsbeheer te controleren.

Stelregel is dan ook, dat de keuze van de nabestaanden voor toevoeging van dergelijke producten doorslaggevend is.

Vette watten

In het verleden was protocollair sprake van rectaal opstoppen met vette watten. Ondanks dat deze handelwijze nog vaak staat beschreven in huidige protocollen en studieboeken is deze handelwijze achterhaald.
Het plaatsen van vette watten wordt gezien als een niet humane handelwijze en er kunnen ongunstige bijwerkingen optreden door de invloed van het ontbindingsproces.

Advies is om alleen in uitzonderlijke situaties het rectum op te vullen met vette watten.


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
  • Handelwijzen en productinformatie
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl