Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Nagelverzorging overledene

Omdat bij het opbaren van de overledene de handen / nagels van de overledene zichtbaar zijn is het belangrijk hier extra aandacht aan te besteden.

Wenselijk

Verzorg de nagels zoals dit wenselijk is.
Let er op dat slecht verzorgde nagels soms ook wenselijk kan zijn. Het is voor de nabestaanden een vreemde gewaarwording een overleden automonteur, die tijdens leven altijd vuile nagels had, nu opeens met schone nagels te zien.

Donkere nagels

Tijdens periode van opbaring worden de vingernagels van de overledene donkerder van kleur.
Dit ontstaat doordat het vocht uit de vingers wegtrekt of door de stuwing van vocht naar de vingertoppen.
Het verkleuren va de vingernagels is een normaal verschijnsel dat onderdeel is van het ontbindingsproces.

Om deze zichtbare verkleuring te verbergen werd in het verleden soms de nagel van het nagelbed gescheiden.

Vandaag de dag wordt deze techniek als onethisch beschouwd en eigenlijk niet meer toegepast.
Een andere rede om deze techniek niet toe te passen is dat lekkages kunnen optreden.

Mochten nabestaanden een verzoek doen om deze techniek toe te passen, dan kan een goede uitleg aan de nabestaanden over het ontstaan van blauwe nagels ervoor zorgen dat deze handeling niet nodig is.

Advies in geval deze toepassing noodzaak is…

 • Deze handeling wordt uitgevoerd door een medewerker die bekwaam is om deze handeling uit te voeren en altijd in overleg met de uitvaartondernemer. Een niet bekwame medewerker kan eventuele problemen niet van te voren overzien en kan grote schade aanrichten met alle gevolgen van dien;
 • Blauwe nagels kunnen ontstaan door stuwing in de vingertoppen. Als men deze handeling wil toepassen moet eerst eventuele stuwing ongedaan worden gemaakt. Dit doet men door de handen, armen en de vingers hoog te leggen.

Naar handelwijze en productinformatie


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl