Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden

Beschikking over de overledene

Na overlijden heeft niemand anders dan de nabestaanden de beschikking over de overledene.

Er zijn twee uitzonderingen

 • Als sprake is van inbeslagname vanwege justitieel onderzoek.
  Na opheffing inbeslagname hebben de nabestaanden weer de beschikking over de overledene en kan volgens de wens van de nabestaanden een uitvaart worden gerealiseerd.
 • Als de overledene ernstig gevaar oplevert voor de volksgezondheid.
  Mogelijk heeft in dit geval na inbeslagname geen reguliere uitvaart plaats.

Obductie

Alleen na toestemming van de nabestaanden kan een obductie (sectie / inwendige (lijk)schouw) worden gerealiseerd.

Een obductie kan dan om verschillende redenen plaatsvinden

 • Om onderzoek te doen na de doodsoorzaak;
 • Om onderzoek te doen naar erfelijkheid (kunnen bijvoorbeeld de kinderen ook deze ziekte ontwikkelen?);
 • Zodat de behandelend arts kan kijken of sprake was van de juiste diagnose en behandeling (om lering te trekken).

Er zijn twee uitzonderingen waarin de nabestaanden geen beschikking hebben over de overledene en dan ook geen inspraak hebben in toestemming voor een een obductie.

 • Als sprake is van justitiële inbeslagname.
  Tijdens obductie worden sporen verzameld en wordt gekeken naar de exacte doodsoorzaak.
 • Als sprake is van ernstig gevaar voor de volksgezondheid.
  Gekeken wordt dan naar de aard van de ziekte, naar een behandelvorm en hoe besmetting naar derden te voorkomen is.

Uitvaartondernemer

Vaak is de gedachtegang dat na een overlijden een uitvaartondernemer moet worden ingeschakeld.
Het inschakelen van een uitvaartondernemer is echter geen verplichting.
Nabestaanden kunnen als zij dit wensen ook zelf in een uitvaart voorzien.

Belangrijk om te weten is, dat een uitvaartondernemer een professional is.
Deze is veelal op de hoogte van wettelijke regelgeving, gemeentelijke regelgeving, mogelijkheden met betrekking tot de uitvaart, de vele administratie die de nabestaanden te wachten staat (afwikkeling) en technieken voor een goede overledenenzorg.

Belangrijk om te weten is ook, dat veelal het door de nabestaanden zelf realiseren van een uitvaart duurder uitvalt dan als een uitvaartondernemer dit doet.
Dit komt doordat uitvaartondernemers doorgaans groot de benodigde dienstverlening bij derden inkopen en zo kortingen kunnen bedingen en niet te maken hebben met consumentprijzen.

Door het inschakelen van een uitvaartondernemer hebben nabestaanden niet te maken met het regelwerk, maar kunnen zij zich richten op het rouwproces.

Uitvaartverzekering

In geval van een overlijden is het als verpleging goed om aan de nabestaanden te vragen of sprake is van een uitvaartverzekering.

Hierin bestaan de volgende mogelijkheden:

 • Er is geen sprake van een uitvaartverzekering. In dit geval dient de gehele uitvaart door de nabestaanden te worden betaald;
 • Er is sprake van een verzekering welke een bedrag uitkeert. Dit bedrag kan dan besteed worden aan de uitvaart;
 • Er is sprake van een natura-verzekering. De verzekeringsmaatschappij keert geen geld uit, maar voorziet in de uitvaart volgens de in het verzekeringscontract gemaakte afspraken.

Het is belangrijk om aan de nabestaanden kenbaar te maken dat zij eerst moeten kijken of sprake is van een uitvaartverzekering.

In geval van een natura-verzekering is het belangrijk dat nabestaanden contact opnemen met de betreffende verzekeringsmaatschappij.
Nabestaanden kunnen dan vragen welke mogelijkheden zij hebben met betrekking tot het inschakelen van een uitvaartondernemer en of een uitvaartonderneming ingeschakeld kan worden welke niet gelieerd is aan de natura-verzekering.

Deze wetenschap kan in bepaalde gevallen de nabestaanden veel geld besparen.


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl