Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Handelwijzen en productinformatie

Ontkleden overledene

In bijna alle gevallen maakt het ontkleden van de overledene deel uit van de overledenenzorg. Voor het ontkleden van een overledene kunnen bepaalde gebruiksvoorwerpen nodig zijn.

De volgende gebruiksvoorwerpen staan beschreven:

Producten ontkleden overledene

Bij gebruik van de benoemde producten dient u de bijgeleverde gebruiksaanwijzing door te lezen en benoemde veiligheidsinstructies in acht te nemen!

Producten ontkleden overledene

Kledingschaar

In sommige gevallen komt het voor dat het uitrekken van de kleding een gevaar oplevert voor de verzorgers. U kunt dan denken aan overledenenzorg in geval van traumaslachtoffers.

Zaak is, om zo min mogelijk en met beleid, contact met de overledene te maken tijdens het ontkleden.
Dit voorkomt prik- en snijaccidenten door eventuele aanwezigheid van botfragmenten.
Dit kan gerealiseerd worden door middel van het knippen van de kleding.

Voor het knippen van de kleding is het advies om een daarvoor bestemde kledingschaar te gebruiken.
Gebruik van andere scharen gaat soms moeizaan en in bijna elk geval funest voor de schaar. De knipfunctie gaat verloren en het snijblad van de schaar wordt beschadigd.

Waskar

Kleding, maar ook vuil linnengoed dient bij het ontkleden direct verwijderd te worden.
Hiervoor zijn twee belangrijke redenen.

Om te beginnen is het hygiënisch om kleding afkomstig van de overledene en vuil beddengoed correct af te voeren.

En de mogelijkheid bestaat dat de aanwezigheid van vuile kledingstukken en vuil beddengoed de overledene en de schone kleding van de overledene bevuilt.

Plastic kledingtassen

Kleding, afkomstig van de overledene, behoort toe aan de nabestaanden.
Volgends de Nederlandse standaard is het niet correct om nabestaanden een vuilniszak of een supermarkttas in de handen te drukken met daarin de kleding van de overledene.

Op een afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis beschikt men, voor het overdragen van kleding aan de patiënt of familie van de patiënt, veelal over kledingtassen. Deze kledingtassen zijn ook beschikbaar voor de overledenenzorg!

Afvalzak / Zak voor incontinentiemateriaal

Tijdens het ontkleden van een overledene kan het voorkomen dat naast kleding ook vuile verbanden en incontinentiemateriaal verwijderd moet worden.
Om hygienisch te werk te gaan en om bevuiling door gebruikte verbanden en incontinentiemateriaal te voorkomen is het verstandig als deze op een correcte manier worden afgevoerd.

Maliënkolder handschoenen

Als wordt gewerkt met scherpe voorwerpen of in geval gevaar bestaat voor de aanwezigheid van gebroken botten of botfragmenten is het advies om maliënkolder handschoenen te dragen.

Het gebruik van maliënkolder handschoenen kan snijaccidenten voorkomen en kan mogelijk prikaccidenten helpen tegengaan.

Een maliënkolder handschoen is vervaardigd van een materiaal dat geschikt is als bescherming tegen scherpe voorwerpen die snijwonden veroorzaken.

De meeste maliënkolder handschoenen bieden echter geen (volledige) bescherming tegen prikaccidenten.
Omdat prikaccidenten vaak ontstaan door het schampen van een naald kan een maliënkolder mogelijk toch enige bescherming bieden.
Een maliënkolder handschoen ter preventie van prikaccidenten is beter dan geen maatregel tegen prikaccidenten.

Belangrijk

Van belang voor goed gebruik van de maliënkolder handschoen is dat vooraf de handleiding wordt doorgenomen. Er zijn vele maliënkolder handschoenen en de veiligheid wisselt.

Belangrijk

Maliënkolder handschoenen laten vocht door. Tijdens het dragen van een maliënkolder handschoen dient men onder de maliënkolder handschoen een handschoen van latex, nitril of polyvinyl te dragen.

Belangrijk

Een maliënkolder handschoen is slechts een hulpmiddel om snijaccidenten te voorkomen.
Voorzichtig werken, met beleid werken en doordacht werken is van belang!


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
  • Handelwijzen en productinformatie
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl