Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg

Belangrijk is, dat nabestaanden zo min mogelijk met beperkingen te maken krijgen en dat u binnen de organisatie / instelling / uitvaartcentrum tracht alles in het werk te stellen om wensen van de nabestaanden met betrekking tot de laatste zorg te realiseren.

Maak het mogelijk dat nabestaanden kunnen helpen bij het verlenen van de laatste zorg aan de overledene.
Probeer flexibel te zijn of waar mogelijk uitzonderingen te maken op beleid in geval van speciale wensen. Bijvoorbeeld: Nabestaanden willen soms kaarsen branden en krijgen dan te horen dat dit wegens brandvoorschrift niet mag.

In geval uw organisatie / instelling bepaalde aspecten van de overledenenzorg of wensen van nabestaanden niet kan realiseren bestaat misschien de mogelijkheid om hiervoor externe dienstverlening in te schakelen.

Denk in mogelijkheden en niet in beperkingen!

Wet en regelgeving

Voor wat mogelijkheden en beperkingen in de overledenenzorg betreft is men gebonden aan regelgeving van de Nederlandse wet. Bij uitvoering van overledenenzorg heeft men te maken met de Wet op de Lijkbezorging en het Besluit op de lijkbezorging. Deze wetgeving geeft verschillende beperkingen, maar ook de verschillende mogelijkheden.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Mogelijkheden van conservering;
 • Termijn tot begraven / cremeren en vervroegen van, of uitstel op deze termijn;
 • Mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot de keuze van het lijkomhulsel (de kist);
 • Of overledenenzorg aanvang mag hebben (in geval van justitiële inbeslagname).

Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl