Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Inleiding protocol overledenenzorg

Veel mensen denken dat overledenenzorg geheel in handen is van de uitvaartondernemer. Dit beeld is niet juist! Het onderdeel “de laatste zorg (het afleggen) van de overledene” wordt voor een (groot) deel gedaan door medewerkers in de zorgsector, overledenenverzorgers en mortuariumbeheerders. De uitvaartondernemer komt in geval van een overlijden in een zorginstelling vaak ten tonele op het moment dat de overledene de laatste zorg is gegeven. Wel komt het regelmatig voor (vooral in ziekenhuizen) dat de uitvaartondernemer de overledene de kleding aantrekt, maar dit betreft slechts een onderdeel van de laatste zorg.

In geval van een thuisoverlijden zal bijna altijd de uitvaartondernemer voorzien in het onderdeel “de laatste zorg (het afleggen) van de overledene”.

In de vele zorginstellingen die ons land rijk is zijn protocollen te vinden die betrekking hebben op overledenenzorg, met name de laatste zorg van de overledene. Veel van deze protocollen zijn sterk verouderd. Zelfs in de meest recente studieboeken van de opleidingen voor verpleegkundige en verzorgende staan verouderde protocollen die vaak onduidelijk zijn en veel onjuistheden bevatten.

In dit protocol wordt duidelijk op een rij gezet waar hedendaagse overledenenzorg uit bestaat tot aan het moment dat de overledene wordt gekist, wat een taak is van de uitvaartondernemer.

De informatie op deze website betreft een professionele handleiding voor eenieder die met overledenenzorg te maken heeft tijdens de werkzaamheden en waarbij de professionaliteit van medewerkers zich kenmerkt door over een uitgebreide kennis te beschikken van de facetten van professionele overledenenzorg zoals; conserveringstechnieken en het ontbindingsproces, de facetten van Arbo (veilig werken), de mogelijkheden van overledenenzorg (waaronder de laatste zorg / het afleggen van de overledene), het werken met traumaslachtoffers, wet- en regelgeving en de omgang met en inbreng van de opdrachtgever (veelal de nabestaanden).

Deze handleiding betreft een professionele handleiding voor alle disciplines die tijdens de werkzaamheden met overledenenzorg te maken (kunnen) hebben zoals verpleegkundigen en verzorgenden, artsen, medewerkers politiediensten, medewerkers brandweer, militairen en medewerkers ProRail.

De in het Nederlands gebruikte termen voor overledenenzorg zijn:

 • Overledenenzorg;
 • Afleggen van de overledene;
 • De laatste zorg;
 • Postmortale zorg.

Indien van toepassing kunt u onder aan een deelprotocol een link vinden naar “Handelwijzen en productinformatie”.
In het onderdeel “Handelwijzen en productinformatie” staat beschreven welke producten u kunt gebruiken voor de handelingen die bij het onderwerp horen met daarbij uitleg over het product en het gebruik.

Onderstaand kunt u een index vinden van de deelprotocollen van het Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 2. Veiligheid medewerker(s)
 3. Het doel van de laatste zorg
 4. Mogelijkheden en beperkingen
 5. De uitvaartondernemer
 6. Cultuur en religie
 7. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 8. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 9. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 10. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 11. Hygiëne
 12. Koelen ter conservering
 13. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 14. Advies omtrent de laatste zorg
 15. Ontkleden van de overledene
 16. Wassen overledene
 17. Aandoen van incontinentiemateriaal
 18. Scheren
 19. De neus
 20. De gebitsprothese
 21. Haarverzorging
 22. Nagelverzorging
 23. Wondverzorging en restauratie
 24. Het aankleden van de overledene
 25. Panty’s, nylon kousen en schoenen
 26. Verzorging van de lippen
 27. Make-up
 28. Sieraden
 29. Camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 30. Laatste handelingen en opbaren overledene
 31. Sluiten van de mond
 32. Lekken uit de mond
 33. Het sluiten van de ogen
 34. Geurvorming
 35. Identificatie
 36. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 37. Drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 38. Medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 39. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 40. Overledenenzorg bij donatie
 41. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 42. De Hersenbank
 43. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 44. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 45. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl