Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Overledene en lekken uit de mond

Het kan voorkomen dat maaginhoud of darminhoud via de mond blijft lekken. Probeer voor aanvang van de zorg de maag zoveel mogelijk te ledigen.

Uitzuigen

Als een uitzuigapparaat aanwezig is kunt u trachten de maag uit te zuigen.
Uitzuigen werkt het beste om (fecale) maaginhoud goed te verwijderen.

Zijligging

Als geen uitzuigapparaat aanwezig is kan zoveel mogelijk maaginhoud verwijderd worden door de overledene zover mogelijk op de zij te draaien (bijna tot op de buik). De maaginhoud loopt dan weg.
Tijdens deze handeling kunt u eventueel ook druk op de maagstreek uitoefenen waardoor nog meer lediging van de maag plaatsheeft.

Afsluiting slokdarm

Om lekkage vanuit de mond tegen te gaan (te voorkomen) is er de mogelijkheid om de slokdarm af te sluiten. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden.
Een nadeel kan zijn dat door ontbindingsprocessen zoveel stuwing ontstaat dat de afsluiting wordt opgeheven. Gevolg is dan een grote hoeveelheid lekkage.

Ter informatie

Bij opbaring kan het alsnog voorkomen dat gassen die zijn ontstaan door het ontbindingsproces stuwing produceren waardoor maaginhoud naar boven komt (ook als eerder lediging van de maag door bovenstaande handelingen heeft plaatsgevonden).

Belangrijk

Niet alleen bij “risico-overledenen”, maar bij elke overledene dient de professional altijd voor aanvang rouwbezoek te controleren of geen vochtverlies via de mond / neus heeft plaatsgevonden.

Naar handelwijze en productinformatie


Protocol overledenenzorg / afleggen / laatste zorg overledene

 1. Inleiding
 1. Veiligheid medewerker(s) bij overledenenzorg
 1. Het doel van de laatste zorg
 1. Mogelijkheden en beperkingen bij overledenenzorg
 1. De uitvaartondernemer
 1. Cultuur en religie bij verzorging overledene
 1. Wanneer mag worden begonnen met de laatste zorg?
 1. Handelingen tussen moment van overlijden en laatste zorg
 1. De nabestaanden (de opdrachtgever) - overledenenzorg / uitvaartzorg
 1. Nabestaanden helpen mee met de laatste zorg
 1. Hygiëne tijdens overledenenzorg
 1. Koelen ter conservering overledene
 1. Wat is nodig bij de laatste zorg?
 1. Advies omtrent laatste zorg overledene
 1. Ontkleden overledene
 1. Wassen overledene
 1. Aandoen van incontinentiemateriaal bij een overledene
 1. Scheren overledene
 1. Neusverzorging overledene
 1. Mondzorg bij een overledene
 1. Overledene en gebitsprothese
 1. Haarverzorging overledene
 1. Nagelverzorging overledene
 1. Wondverzorging en restauratie overledene
 1. Het aankleden van een overledene
 1. Overledene en panty’s, nylon kousen en schoenen
 1. Verzorging lippen overledene
 1. Make-up overledene
 1. Sieraden overledene
 1. Overledene en camoufleren van huidverkleuringen, huidoneffenheden en huiddefecten
 1. Laatste handelingen en opbaren overledene
 1. Sluiten mond overledene
 1. Overledene en lekken uit de mond
 1. Sluiten ogen overledene
 1. Geurvorming overledene
 1. Identificatie overledene
 1. Thanatopraxie / balsemen (embalming)
 1. Overledene en drains, katheters, infuus, ap stoma, up stoma, tracheastoma en maagsonde
 1. Overledene en medische toepassing met batterij (oa. pacemaker)
 1. Obductie / sectie / inwendige lijkschouw
 1. Overledenenzorg bij donatie
 1. Ter beschikking stelling van de wetenschap
 1. De Hersenbank
 1. Overdracht van kleding van de overledene aan de nabestaanden
 1. Belangrijke wetenswaardigheden voor nabestaanden
 1. Overdracht tussen de verschillende disciplines

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl