Auteur: Marc Wiegman (gegevens WIP)
Deelprotocollen

Uitkleedprotocol

Om verspreiding van micro–organismen tegen te gaan dient u het Uitkleedprotocol te volgen.

Als volgt wordt beschreven:


Uittrekken handschoenen

Handschoenen moeten in de volgende wijze worden uitgetrokken:

 • Handschoenen binnenstebuiten uitdoen
  Trek de handschoenen uit zodat de buitenkant aan de binnenkant zit. Verplaatsing van micro–organismen wordt zo tegengegaan.
 • Handen inwrijven met handalcohol.
 • Gooi disposable kleding meteen na het afdoen in de daarvoor bestemde afvalzak!

Afdoen veiligheidsbril

Een veiligheidsbril moet op de volgende wijze worden afgedaan:

 • Handen (zonder handschoenen) inwrijven met handalcohol.
 • Veiligheidsbril afdoen
 • Opnieuw de handen inwrijven met handalcohol.

Uittrekken handschoenen en schort

Handschoenen en schort moeten in de volgende volgorde worden uit– en afgedaan:

 • Handschoenen binnenstebuiten uitdoen
  Trek de handschoenen uit zodat de buitenkant aan de binnenkant zit. Verplaatsing van micro–organismen wordt zo tegengegaan.
 • Handen inwrijven met handalcohol.
 • Schort binnenstebuiten afdoen.
  Frommel het schort zo dat de vuile kant aan de binnenkant zit. Verplaatsing van micro–organismen wordt zo tegengegaan.
 • Handen opnieuw inwrijven met handalcohol.
 • Gooi disposable kleding meteen na het afdoen in de daarvoor bestemde afvalzak!

Uittrekken / afdoen handschoenen, mondneusmasker en schort

Handschoenen, mondneusmasker en schort moeten in de volgende volgorde worden uit– en afgedaan:

 • Handschoenen binnenstebuiten uitdoen
  Trek de handschoenen uit zodat de buitenkant aan de binnenkant zit. Verplaatsing van micro–organismen wordt zo tegengegaan.
 • Handen inwrijven met handalcohol.
 • Mondneusmasker afdoen.
 • Schort binnenstebuiten afdoen.
  Frommel het schort zo dat de vuile kant aan de binnenkant zit. Verplaatsing van micro–organismen wordt zo tegengegaan.
 • Handen opnieuw inwrijven met handalcohol.
 • Gooi disposable kleding meteen na het afdoen in de daarvoor bestemde afvalzak!

Uittrekken overschort / bezoekersjas

Een overschort / bezoekersjas moet als volgt worden uitgedaan...

 • Overschort / bezoekersjas uitdoen en binnenstebuiten gevouwen bij het afval doen of binnenstebuiten ophangen bij hergebruik.
 • Handen inwrijven met handalcohol.
 • Gooi disposable kleding meteen na het afdoen in de daarvoor bestemde afvalzak!

Belangrijk...

 • Verlaat nooit in beschermende kleding de ruimte waar overledenenzorg wordt gegeven. Dit om verspreiding van micro-organismen tegen te gaan.
 • Trek beschermende kleding na verrichte overledenenzorg uit in de ruimte waar de overledenenzorg is gegeven, tenzij u andere protocollen en / of aanwijzingen moet opvolgen. U kunt dan denken aan instructies van artsen, verpleging, politie, RIVM.
 • Biedt andere betrokkenen (zoals nabestaanden) dezelfde beschermende maatregelen aan als de beschermende maatregelen die u neemt of waar men zich volgens instructie aan moet houden. Let erop dat andere betrokkenen zich houden aan het uitkleedprotocol en het protocol handhygiëne. Op deze manier wordt eventuele besmetting en verspreiding van micro-organismen tegengegaan.

Handhygiëne

Naast dit uitkleedprotocol is het van groot belang om de instructies van het protocol handhygiëne op te volgen om besmetting en verspreiding van micro-organismen tegen te gaan!


© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl