index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

OVERLEDENENZORG: Handelswijzen en productinformatie

Koelen ter conservering

Om een overledene te koelen bestaan verschillende mogelijkheden.
Al deze mogelijkheden hebben voor en nadelen.

Het is aan de professional, om in overleg met de nabestaanden uit te maken welke koeling als conserveringstechniek het beste kan worden toegepast.

De beschreven koelmogelijkheden zijn: Airconditioning (Airco), Bedkoelsysteem, Bedkoelsysteem voor kinderen, Kistkoelsysteem, Kistkoelsysteem met wielen, Kistkoelsysteem voor kinderen, Koelcel, Koelelementen, Multikoeler (kist en bed)

Accessoire voor bedkoelsysteem: Hoofdsteun

Bij gebruik van de benoemde producten dient u de bijgeleverde gebruiksaanwijzing door te lezen en benoemde veiligheidsinstructies in acht te nemen!

Koelsystemen

Koelelementen

In geval van het koelen van foetus of een zeer kleine baby kan eventueel gebruik worden gemaakt van koelelementen.

Onder koelelementen wordt verstaan de koelelementen die ook worden gebruikt als camping koelelementen.

Risico
Aan het gebruik van deze koelelementen zit als reëel risico, dat de mogelijkheid bestaat tot een onwenselijk voorspoedig ontbindingsproces.
Dit heeft twee oorzaken, namelijk: Bij een foetus/baby is sprake van zeer veel vocht op cellulair niveau, en de kwaliteit van koude ter conservering wisselt sterk.

Toch wordt regelmatig gebruikgemaakt van deze conserveringsmethode omdat nabestaanden zo zonder teveel technische toepassingen in het privé afscheid kunnen nemen van de overleden foetus/baby.

Het is aan de professional om in overleg met de nabestaanden de mogelijkheden, de toepassing en de risico’s goed door te nemen om tot een wenselijke conserveringsmethode te komen!

Belangrijk
Voor het aanbrengen van wijzigingen aan de overledene of wijzigen van omgevingcondities voor de overledenenschouw is toestemming nodig van de behandelend arts die de overledenenschouw verricht.
Wijzigingen kunnen de bevindingen van de arts tijdens de overledenenschouw beïnvloeden waardoor de conclusie van de arts met betrekking tot het doel van de overledenenschouw, namelijk het uitsluiten van een niet natuurlijke overlijden, mogelijk wordt aangetast.

Aangebrachte wijzigingen dienen voor aanvang van de overledenenschouw aan de behandelend arts (schouwarts) te worden doorgegeven, zodat deze de wijzigingen in zijn/haar conclusies kan meenemen.

Zeer belangrijk
In geval van een (vermoedelijke) niet natuurlijk overlijden mogen nooit wijzigingen worden aangebracht aan de overledene of aan de omgeving.
De gemeentelijke lijkschouwer dient zo spoedig als mogelijk te worden ingeschakeld!

Airconditioning (Airco)

In geval van warme omgevingstemperaturen bestaat de mogelijkheid tot het intreden van een onwenselijk zeer voorspoedig ontbindingsproces.
Doel is, om de overledene tot aan de dag van de uitvaart goed te conserveren, zodat nabestaanden in de gehele periode de gelegenheid krijgen afscheid te nemen van de overledene. Conservering van de overledene is dan ook prioriteit.

Tussen overledenenschouw en overledenenzorg
In geval onduidelijkheid bestaat wanneer de overledenenschouw plaatsheeft, of als de overledenenschouw lang op zich laat wachten, kan men trachten het ontbindingsproces te remmen door invloed uit te oefenen op de omgevingstemperatuur.
Dit kan door middel van het plaatsten van een airconditioning (airco) zodat de omgevingstemperatuur kunstmatig wordt gekoeld.

Ter ondersteuning koelsysteem
Een airconditioning kan ook worden geplaatst ter ondersteuning van een bedkoelsysteem of een kistkoelsysteem. Dit voorkomt mogelijke koudeverlies van het bedkoelsysteem of kistkoelsysteem aan de omgeving.

Belangrijk
Voor het aanbrengen van wijzigingen aan de overledene of wijzigen van omgevingcondities voor de overledenenschouw is toestemming nodig van de behandelend arts die de overledenenschouw verricht.
Wijzigingen kunnen de bevindingen van de arts tijdens de overledenenschouw beïnvloeden waardoor de conclusie van de arts met betrekking tot het doel van de overledenenschouw, namelijk het uitsluiten van een niet natuurlijke overlijden, mogelijk wordt aangetast.

Aangebrachte wijzigingen dienen voor aanvang van de overledenenschouw aan de behandelend arts (schouwarts) te worden doorgegeven, zodat deze de wijzigingen in zijn/haar conclusies kan meenemen.

Zeer belangrijk
In geval van een (vermoedelijke) niet natuurlijk overlijden mogen nooit wijzigingen worden aangebracht aan de overledene of aan de omgeving.
De gemeentelijke lijkschouwer dient zo spoedig als mogelijk te worden ingeschakeld!

Onderhoud koelsysteem
Een koelsysteem is een hulpmiddel dat onderhoud behoeft.
Voor goed functioneren is het van belang dat periodiek onderhoud plaatsheeft.
Dit staat beschreven in en bijgeleverde handleiding van het koelsysteem.

Bedkoelsysteem

De mogelijkheid bestaat om een overledene in bed op te baren.
Als conserveringstechniek kan dan koeling door het plaatsten van een bedkoelsysteem plaatsvinden.

Voordelen van deze mogelijkheid zijn, dat de overledene in thuissituatie blijft (in eigen bed), dat nabestaanden op elk moment dat zij dit wensen de overledene kunnen zien, en dat nabestaanden niet worden geconfronteerd met een kist in thuissituatie (wat in geval van een kistkoelsysteem wel het geval is).

“Risico-overledenen”
In geval van grote overledenen, overledenen met een corpulent postuur of overledenen waarbij sprake is van veel vocht op cellulair niveau is het raadzaam om geen gebruik te maken van een bedkoelsysteem.
In dit geval bestaat bij gebruik van een bedkoelsysteem de mogelijkheid tot een onwenselijk voorspoedig ontbindingsproces.
In geval toch gebruik wordt gemaakt van een bedkoelsysteem is het raadzaam om de overledene eerst 24uur geheel door te koelen in een koelcel.

Warme omgevingstemperaturen
In geval van een warme omgevingstemperatuur bestaat de mogelijkheid dat veel koude van het koelsysteem wordt afgegeven aan de omgeving in plaats van aan de overledene. Er heeft zo mogelijk geen voldoende koeling van de overledene plaats.
Raadzaam is, om bij hoge omgevingstemperaturen de overledene te koelen in een koelcel (zeker de eerste 24uur om zo de overledene goed door te koelen), en/of als hulpmiddel een airco plaatsen die de omgevingstemperatuur naar beneden brengt.
Het is aan de professional om samen met de nabestaanden de keuze te maken voor de beste optie!

Onwenselijk voorspoedig ontbindingsproces
Bij koelen als conserveringstechniek bestaat altijd de mogelijkheid dat een onwenselijk voorspoedig ontbindingsproces plaatsheeft.

Voorkomen beschadiging matras
Koude door koeling en het harde materiaal van het koelsysteem kunnen een bedmatras beschadigen.
Plaats eventueel een deken ter bescherming van het matras tussen het matras en het koelsysteem!

Een eventueel aanwezige antidecubitus matras dient altijd voor plaatsing van een bedkoelsysteem te worden verwijderd!

Belangrijk
Voor het aanbrengen van wijzigingen aan de overledene of wijzigen van omgevingcondities voor de overledenenschouw is toestemming nodig van de behandelend arts die de overledenenschouw verricht.
Wijzigingen kunnen de bevindingen van de arts tijdens de overledenenschouw beïnvloeden waardoor de conclusie van de arts met betrekking tot het doel van de overledenenschouw, namelijk het uitsluiten van een niet natuurlijke overlijden, mogelijk wordt aangetast.

Aangebrachte wijzigingen dienen voor aanvang van de overledenenschouw aan de behandelend arts (schouwarts) te worden doorgegeven, zodat deze de wijzigingen in zijn/haar conclusies kan meenemen.

Zeer belangrijk
In geval van een (vermoedelijke) niet natuurlijk overlijden mogen nooit wijzigingen worden aangebracht aan de overledene of aan de omgeving.
De gemeentelijke lijkschouwer dient zo spoedig als mogelijk te worden ingeschakeld!

Plaatsing koelsysteem
Van groot belang is, dat een koelsysteem goed wordt geplaatst zodat sprake is van maximale koeling van de overledene.
Informatie over plaatsing van het koelsysteem staat beschreven in de handleiding van het betreffende koelsysteem

Onderhoud koelsysteem
Een koelsysteem is een hulpmiddel dat onderhoud behoeft.
Voor goed functioneren is het van belang dat periodiek onderhoud plaatsheeft.
Dit staat beschreven in de bijgeleverde handleiding van het koelsysteem.


Hoofdsteun

Om tijdens bedopbaring het hoofd van de overledene te koelen is een hoofdsteun als extra onderdeel nodig.

Het hoofdsteun geleidt de koude van het bedkoelsysteem naar het hoofd van de overledene zodat ook daar de gewenste conserverende temperatuur ontstaat.

Kistkoelsysteem

De mogelijkheid bestaat om een overleden op locatie in de kist op te baren.
Als conserveringstechniek kan dan koeling door het plaatsten van een kistkoelsysteem plaatsvinden.
Voordelen van deze mogelijkheid zijn, dat de overledene in de kist op een wenselijke locatie geplaatst kan worden. Dit kan bijvoorbeeld in de thuissituatie zijn, maar ook in een mortuarium, een kerk of in een uitvaartcentrum.
Vandaag de dag komt het ook steeds meer voor dat een overledene in een zorginstelling op de kamer wordt opgebaard. Voor deze toepassing is de kistkoeling ook zeer geschikt.

Een niet mobiel kistkoelsysteem (zonder wielen) wordt geplaatst op schragen.

“Risico-overledenen”
In geval van kinderen met een corpulent postuur of kinderen waarbij sprake is van veel vocht op cellulair niveau is het raadzaam om geen gebruik te maken van een kistkoelsysteem.
In dit geval bestaat bij gebruik van een kistkoelsysteem de mogelijkheid tot een onwenselijk voorspoedig ontbindingsproces.
In geval toch gebruik wordt gemaakt van een kistkoelsysteem is het raadzaam om de overledene eerst geheel door te koelen in een koelcel.

Warme omgevingstemperaturen
In geval van een warme omgevingstemperatuur bestaat de mogelijkheid dat veel koude wordt afgegeven aan de omgeving in plaats van aan de overledene. Er heeft zo mogelijk geen voldoende koeling van de overledene plaats.
Raadzaam is, om bij hoge omgevingstemperaturen de overledene te koelen in een koelcel (zeker de eerste 24uur om zo de overledene goed door te koelen), of als hulpmiddel een airco plaatsen die de omgevingstemperatuur naar beneden brengt.
Het is aan de professional om samen met de nabestaanden de keuze te maken voor de beste optie!

Onwenselijk voorspoedig ontbindingsproces
Bij koelen als conserveringstechniek bestaat altijd de mogelijkheid dat een onwenselijk voorspoedig ontbindingsproces plaatsheeft.

Belangrijk
Voor het aanbrengen van wijzigingen aan de overledene of wijzigen van omgevingcondities voor de overledenenschouw is toestemming nodig van de behandelend arts die de overledenenschouw verricht.
Wijzigingen kunnen de bevindingen van de arts tijdens de overledenenschouw beïnvloeden waardoor de conclusie van de arts met betrekking tot het doel van de overledenenschouw, namelijk het uitsluiten van een niet natuurlijke overlijden, mogelijk wordt aangetast.

Aangebrachte wijzigingen dienen voor aanvang van de overledenenschouw aan de behandelend arts (schouwarts) te worden doorgegeven, zodat deze de wijzigingen in zijn/haar conclusies kan meenemen.

Zeer belangrijk
In geval van een (vermoedelijke) niet natuurlijk overlijden mogen nooit wijzigingen worden aangebracht aan de overledene of aan de omgeving.
De gemeentelijke lijkschouwer dient zo spoedig als mogelijk te worden ingeschakeld!

Plaatsing koelsysteem
Van groot belang is, dat een koelsysteem goed wordt geplaatst zodat sprake is van maximale koeling van de overledene.
Informatie over plaatsing van het koelsysteem staat beschreven in de handleiding van het betreffende koelsysteem

Onderhoud koelsysteem
Een koelsysteem is een hulpmiddel dat onderhoud behoeft.
Voor goed functioneren is het van belang dat periodiek onderhoud plaatsheeft.
Dit staat beschreven in en bijgeleverde handleiding van het koelsysteem.

Kistkoelsysteem met wielen

De mogelijkheid bestaat om een overleden op locatie in de kist op te baren.
Als conserveringstechniek kan dan koeling door het plaatsten van een kistkoelsysteem plaatsvinden.
Voordelen van deze mogelijkheid zijn, dat de overledene in de kist op een wenselijke locatie geplaatst kan worden. Dit kan bijvoorbeeld in de thuissituatie zijn, maar ook in een mortuarium, een kerk of in een uitvaartcentrum.
Vandaag de dag komt het ook steeds meer voor dat een overledene in een zorginstelling op de kamer wordt opgebaard. Voor deze toepassing is de kistkoeling ook zeer geschikt.

Een mobiel kistkoelsysteem kan door de aanwezigheid van wieltjes naar de gewenste locatie worden gereden.

“Risico-overledenen”
In geval van kinderen met een corpulent postuur of kinderen waarbij sprake is van veel vocht op cellulair niveau is het raadzaam om geen gebruik te maken van een kistkoelsysteem.
In dit geval bestaat bij gebruik van een kistkoelsysteem de mogelijkheid tot een onwenselijk voorspoedig ontbindingsproces.
In geval toch gebruik wordt gemaakt van een kistkoelsysteem is het raadzaam om de overledene eerst geheel door te koelen in een koelcel.

Warme omgevingstemperaturen
In geval van een warme omgevingstemperatuur bestaat de mogelijkheid dat veel koude wordt afgegeven aan de omgeving in plaats van aan de overledene. Er heeft zo mogelijk geen voldoende koeling van de overledene plaats.
Raadzaam is, om bij hoge omgevingstemperaturen de overledene te koelen in een koelcel (zeker de eerste 24uur om zo de overledene goed door te koelen), of als hulpmiddel een airco plaatsen die de omgevingstemperatuur naar beneden brengt.
Het is aan de professional om samen met de nabestaanden de keuze te maken voor de beste optie!

Onwenselijk voorspoedig ontbindingsproces
Bij koelen als conserveringstechniek bestaat altijd de mogelijkheid dat een onwenselijk voorspoedig ontbindingsproces plaatsheeft.

Belangrijk
Voor het aanbrengen van wijzigingen aan de overledene of wijzigen van omgevingcondities voor de overledenenschouw is toestemming nodig van de behandelend arts die de overledenenschouw verricht.
Wijzigingen kunnen de bevindingen van de arts tijdens de overledenenschouw beïnvloeden waardoor de conclusie van de arts met betrekking tot het doel van de overledenenschouw, namelijk het uitsluiten van een niet natuurlijke overlijden, mogelijk wordt aangetast.

Aangebrachte wijzigingen dienen voor aanvang van de overledenenschouw aan de behandelend arts (schouwarts) te worden doorgegeven, zodat deze de wijzigingen in zijn/haar conclusies kan meenemen.

Zeer belangrijk
In geval van een (vermoedelijke) niet natuurlijk overlijden mogen nooit wijzigingen worden aangebracht aan de overledene of aan de omgeving.
De gemeentelijke lijkschouwer dient zo spoedig als mogelijk te worden ingeschakeld!

Plaatsing koelsysteem
Van groot belang is, dat een koelsysteem goed wordt geplaatst zodat sprake is van maximale koeling van de overledene.
Informatie over plaatsing van het koelsysteem staat beschreven in de handleiding van het betreffende koelsysteem

Onderhoud koelsysteem
Een koelsysteem is een hulpmiddel dat onderhoud behoeft.
Voor goed functioneren is het van belang dat periodiek onderhoud plaatsheeft.
Dit staat beschreven in en bijgeleverde handleiding van het koelsysteem.

Bedkoelsysteem voor kinderen

De mogelijkheid bestaat om een overleden kind op bed op te baren.
Als conserveringstechniek kan dan koeling door het plaatsten van een kinderbedkoelsysteem plaatsvinden.

Voordelen van deze mogelijkheid zijn, dat de overledene in thuissituatie blijft (in eigen bed), dat nabestaanden op elk moment dat zij dit wensen de overledene kunnen zien, en dat nabestaanden niet worden geconfronteerd met een kist in thuissituatie (wat in geval van een kistkoelsysteem wel het geval is).

Een kinderbedkoelsysteem werkt volgens hetzelfde principe als een bedkoelsysteem voor volwassenen, maar heeft kleinere afmetingen waardoor een dergelijk koelsysteem in een kinderbed past.

“Risico-overledenen”
In geval van kinderen met een corpulent postuur of kinderen waarbij sprake is van veel vocht op cellulair niveau is het raadzaam om geen gebruik te maken van een bedkoelsysteem.
In dit geval bestaat bij gebruik van een bedkoelsysteem de mogelijkheid tot een onwenselijk voorspoedig ontbindingsproces.
In geval toch gebruik wordt gemaakt van een kistkoelsysteem is het raadzaam om de overledene eerst 24uur geheel door te koelen in een koelcel.

Warme omgevingstemperaturen
In geval van een warme omgevingstemperatuur bestaat de mogelijkheid dat veel koude wordt afgegeven aan de omgeving in plaats van aan de overledene. Er heeft zo mogelijk geen voldoende koeling van de overledene plaats.
Raadzaam is, om bij hoge omgevingstemperaturen de overledene te koelen in een koelcel (zeker de eerste 24uur om zo de overledene goed door te koelen), of als hulpmiddel een airco plaatsen die de omgevingstemperatuur naar beneden brengt.
Het is aan de professional om samen met de nabestaanden de keuze te maken voor de beste optie!

Onwenselijk voorspoedig ontbindingsproces
Bij koelen als conserveringstechniek bestaat altijd de mogelijkheid dat een onwenselijk voorspoedig ontbindingsproces plaatsheeft.

Belangrijk
Voor het aanbrengen van wijzigingen aan de overledene of wijzigen van omgevingcondities voor de overledenenschouw is toestemming nodig van de behandelend arts die de overledenenschouw verricht.
Wijzigingen kunnen de bevindingen van de arts tijdens de overledenenschouw beïnvloeden waardoor de conclusie van de arts met betrekking tot het doel van de overledenenschouw, namelijk het uitsluiten van een niet natuurlijke overlijden, mogelijk wordt aangetast.

Aangebrachte wijzigingen dienen voor aanvang van de overledenenschouw aan de behandelend arts (schouwarts) te worden doorgegeven, zodat deze de wijzigingen in zijn/haar conclusies kan meenemen.

Zeer belangrijk
In geval van een (vermoedelijke) niet natuurlijk overlijden mogen nooit wijzigingen worden aangebracht aan de overledene of aan de omgeving.
De gemeentelijke lijkschouwer dient zo spoedig als mogelijk te worden ingeschakeld!

Plaatsing koelsysteem
Van groot belang is, dat een koelsysteem goed wordt geplaatst zodat sprake is van maximale koeling van de overledene.
Informatie over plaatsing van het koelsysteem staat beschreven in de handleiding van het betreffende koelsysteem

Onderhoud koelsysteem
Een koelsysteem is een hulpmiddel dat onderhoud behoeft.
Voor goed functioneren is het van belang dat periodiek onderhoud plaatsheeft.
Dit staat beschreven in en bijgeleverde handleiding van het koelsysteem.

Kistkoelsysteem voor kinderen

De mogelijkheid bestaat om een overleden op locatie in de kist op te baren.
Als conserveringstechniek kan dan koeling door het plaatsten van een kistkoelsysteem plaatsvinden.
Voordelen van deze mogelijkheid zijn, dat de overledene in de kist op een wenselijke locatie geplaatst kan worden. Dit kan bijvoorbeeld in de thuissituatie zijn, maar ook in een mortuarium, een kerk of in een uitvaartcentrum.
Vandaag de dag komt het ook steeds meer voor dat een overledene in een zorginstelling op de kamer wordt opgebaard. Voor deze toepassing is de kistkoeling ook zeer geschikt.

Een kistkoelsysteem voor kinderen werkt volgens hetzelfde principe als een reguliere kistkoelsysteem, maar is door de aangepaste afmetingen en afgifte van koeling vervaardigd voor de koeling van een kleine kist.

“Risico-overledenen”
In geval van kinderen met een corpulent postuur of kinderen waarbij sprake is van veel vocht op cellulair niveau is het raadzaam om geen gebruik te maken van een kistkoelsysteem.
In dit geval bestaat bij gebruik van een kistkoelsysteem de mogelijkheid tot een onwenselijk voorspoedig ontbindingsproces.
In geval toch gebruik wordt gemaakt van een kistkoelsysteem is het raadzaam om de overledene eerst geheel door te koelen in een koelcel.

Warme omgevingstemperaturen
In geval van een warme omgevingstemperatuur bestaat de mogelijkheid dat veel koude wordt afgegeven aan de omgeving in plaats van aan de overledene. Er heeft zo mogelijk geen voldoende koeling van de overledene plaats.
Raadzaam is, om bij hoge omgevingstemperaturen de overledene te koelen in een koelcel (zeker de eerste 24uur om zo de overledene goed door te koelen), of als hulpmiddel een airco plaatsen die de omgevingstemperatuur naar beneden brengt.
Het is aan de professional om samen met de nabestaanden de keuze te maken voor de beste optie!

Onwenselijk voorspoedig ontbindingsproces
Bij koelen als conserveringstechniek bestaat altijd de mogelijkheid dat een onwenselijk voorspoedig ontbindingsproces plaatsheeft.

Belangrijk
Voor het aanbrengen van wijzigingen aan de overledene of wijzigen van omgevingcondities voor de overledenenschouw is toestemming nodig van de behandelend arts die de overledenenschouw verricht.
Wijzigingen kunnen de bevindingen van de arts tijdens de overledenenschouw beïnvloeden waardoor de conclusie van de arts met betrekking tot het doel van de overledenenschouw, namelijk het uitsluiten van een niet natuurlijke overlijden, mogelijk wordt aangetast.

Aangebrachte wijzigingen dienen voor aanvang van de overledenenschouw aan de behandelend arts (schouwarts) te worden doorgegeven, zodat deze de wijzigingen in zijn/haar conclusies kan meenemen.

Zeer belangrijk
In geval van een (vermoedelijke) niet natuurlijk overlijden mogen nooit wijzigingen worden aangebracht aan de overledene of aan de omgeving.
De gemeentelijke lijkschouwer dient zo spoedig als mogelijk te worden ingeschakeld!

Plaatsing koelsysteem
Van groot belang is, dat een koelsysteem goed wordt geplaatst zodat sprake is van maximale koeling van de overledene.
Informatie over plaatsing van het koelsysteem staat beschreven in de handleiding van het betreffende koelsysteem

Onderhoud koelsysteem
Een koelsysteem is een hulpmiddel dat onderhoud behoeft.
Voor goed functioneren is het van belang dat periodiek onderhoud plaatsheeft.
Dit staat beschreven in en bijgeleverde handleiding van het koelsysteem.

Multikoeler (kist en bed)

Een multikoeler is geschikt voor zowel opbaring in bed als opbaring van de overledene in een kist.

Meer informatie kunt u vinden onder:

Belangrijk
Voor het aanbrengen van wijzigingen aan de overledene of wijzigen van omgevingcondities voor de overledenenschouw is toestemming nodig van de behandelend arts die de overledenenschouw verricht.
Wijzigingen kunnen de bevindingen van de arts tijdens de overledenenschouw beïnvloeden waardoor de conclusie van de arts met betrekking tot het doel van de overledenenschouw, namelijk het uitsluiten van een niet natuurlijke overlijden, mogelijk wordt aangetast.

Aangebrachte wijzigingen dienen voor aanvang van de overledenenschouw aan de behandelend arts (schouwarts) te worden doorgegeven, zodat deze de wijzigingen in zijn/haar conclusies kan meenemen.

Zeer belangrijk
In geval van een (vermoedelijke) niet natuurlijk overlijden mogen nooit wijzigingen worden aangebracht aan de overledene of aan de omgeving.
De gemeentelijke lijkschouwer dient zo spoedig als mogelijk te worden ingeschakeld!

Plaatsing koelsysteem
Van groot belang is, dat een koelsysteem goed wordt geplaatst zodat sprake is van maximale koeling van de overledene.
Informatie over plaatsing van het koelsysteem staat beschreven in de handleiding van het betreffende koelsysteem

Onderhoud koelsysteem
Een koelsysteem is een hulpmiddel dat onderhoud behoeft.
Voor goed functioneren is het van belang dat periodiek onderhoud plaatsheeft.
Dit staat beschreven in en bijgeleverde handleiding van het koelsysteem.

Koelcel

Anders dan een kistkoelsysteem of een bedkoelsysteem, betreft een koelcel een koelmogelijkheid op een vaste locatie.
Koelcellen voor conservering van overledenen bevinden zich voornamelijk in een professionele overledenenzorg omgeving zoals in een uitvaartcentrum of in een mortuarium van een ziekenhuis.
Sommige andere zorginstellingen zoals verpleeg- en verzorgingstehuizen beschikken soms ook over een koelcel.

Een groot nadeel van een koelcel is, dat nabestaanden niet doorlopend de gelegenheid hebben om de overledene te zien. Vooraf zal eerst een afspraak gemaakt moeten worden.
Een ander nadeel kan zijn, dat de overledene niet in thuissituatie is maar in een “vreemde” professionele omgeving.

Een koelcel heeft een zeer groot voordeel ten opzichte van andere koelmogelijkheden, namelijk dat deze de overledene spoedig en gelijkmatig doorgekoelt tot de gewenste conserveringstemperatuur is bereikt.
Hierdoor ontstaat een grotere mogelijkheid dat een onwenselijk voorspoedig ontbindingsproces tot aan de uitvaart uitblijft.

In geval van “risico overledenen” en bij warme omgevingstemperaturen is, vanwege het spoedige en gelijkmatige doorkoelen van de koelcel, dan ook het advies om gebruik te maken van conservering in een koelcel.
Mocht toch een andere koeltechniek als conservering worden gebruikt, dan is het advies om in elk geval de overledene 24uur in een koelcel te plaatsen zodat spoedig de gewenste conserveringstemperatuur wordt bereikt.

Onwenselijk voorspoedig ontbindingsproces
Bij koelen als conserveringstechniek bestaat bij elke koelmethode altijd de mogelijkheid dat een onwenselijk voorspoedig ontbindingsproces plaatsheeft.

Belangrijk
Voor het aanbrengen van wijzigingen aan de overledene of wijzigen van omgevingcondities voor de overledenenschouw is toestemming nodig van de behandelend arts die de overledenenschouw verricht.
Wijzigingen kunnen de bevindingen van de arts tijdens de overledenenschouw beïnvloeden waardoor de conclusie van de arts met betrekking tot het doel van de overledenenschouw, namelijk het uitsluiten van een niet natuurlijke overlijden, mogelijk wordt aangetast.

Aangebrachte wijzigingen dienen voor aanvang van de overledenenschouw aan de behandelend arts (schouwarts) te worden doorgegeven, zodat deze de wijzigingen in zijn/haar conclusies kan meenemen.

Zeer belangrijk
In geval van een (vermoedelijke) niet natuurlijk overlijden mogen nooit wijzigingen worden aangebracht aan de overledene of aan de omgeving.
De gemeentelijke lijkschouwer dient zo spoedig als mogelijk te worden ingeschakeld!

Onderhoud koelsysteem
Een koelsysteem is een hulpmiddel dat onderhoud behoeft.
Voor goed functioneren is het van belang dat periodiek onderhoud plaatsheeft.
Dit staat beschreven in en bijgeleverde handleiding van het koelsysteem.

Naar boven

Naar deelprotocol

Naar inhoud protocol

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl