Gegevens: RIVM
Aangepast door Marc Wiegman
Deelprotocollen

Vaccinaties

Op dit moment kan men zich tegen een aantal ziekten laten vaccineren. Sommige vaccinaties worden al op jonge leeftijd gegeven. Een vaccinatie geeft (mogelijk) een verhoogde weerstand tegen een bepaalde ziekte. Een vaccinatie houdt niet in dat deze aandoening dan niet kan optreden. Besmet worden en ziek worden kan altijd.

Mogelijkheden tot vaccinatie

  • Difterie (DKTP vaccinatie in kindertijd)
  • Kinkhoest (DKTP vaccinatie in kindertijd)
  • Tetanus (DKTP vaccinatie in kindertijd)
  • Polio (DKTP vaccinatie in kindertijd)
  • Tuberculose (TBC) BCG (voor kinderen van ouders afkomstig uit landen met hoog risico op TBC)
  • Bof, Mazelen (BMR vaccinatie in kindertijd)
  • Rodehond (BMR vaccinatie in kindertijd)
  • Griepvaccinatie
  • Pneumokokken
  • Reizigersvaccinatie (Gele koorts, tyfus en Hepatitis–A)

Hepatitis–B vaccinatie

Deze is relevant voor verhoogde weerstand tegen besmetting bij het werken met overledenen.

Tetanus vaccinatie

In Nederland is voor wat betreft tetanus sprake van “prevaccinatie (is vaccinatie voor de mogelijke besmetting)” en “postvaccinatie (is vaccinatie na de mogelijke besmetting)”.

In het rijksvaccinatieprogramma is tetanus opgenomen in het DKTP vaccin.
Prevaccinatie is als de vaccinatie plaatsheeft voor mogelijke besmetting. Vaccinatie in het DKTP betreft prevaccinatie.
Doorgaans wordt in Nederland ervan uit gegaan dat personen jonger dan 19 jaar door de DKTP-vaccinatie nog beschermd zijn tegen tetanus.
De tetanusvaccinatie geeft bescherming voor een periode van 10 jaar.

Er wordt van uit gegaan dat personen ouder dan 19 opnieuw moeten worden gevaccineerd als sprake is van een mogelijke besmetting (verwonding).
Postvaccinatie gebeurt dan tijdens behandeling van een verwonding bij de arts.

Voor risicogroepen bestaat de mogelijkheid zich standaard elke 10 jaar te laten vaccineren.
Hiervoor kan contact worden opgenomen met de GGD (GGenGD) of de huisarts.

Medewerkers begraafplaats zijn een risicogroep en komen daarom mogelijk in aanmerking voor een eventuele pre-tetanusvaccinatie.

Tetanusvaccinatie beschermt alleen tegen tetanus, niet tegen wondinfectie in het algemeen, zoals nog wel eens wordt gedacht.

Algemeen

Meer informatie over deze belanghebbende vaccinaties en andere vormen van vaccinatie kan worden opgevraagd bij de Arbodienst, de Arbo-arts, de GGD (GGenGD) en de huisarts.


© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl