Auteur: RIVM
Deelprotocollen

Aangifteplicht infectieziekten

Vanaf december 2008 is sprake van een nieuwe lijst meldingsplichtige infectieziekten.

Het aantal te melden infectieziekten is gewijzigd van 36 naar 42. Daarbij moet een voor een praktijk ongewone verheffing van een infectieziekte gemeld worden. Naast behandelende artsen moeten vanaf dat moment ook laboratoria alle infectieziekten melden aan de GGD. De meldingsplicht voor hoofden van instellingen waar kwetsbare personen verblijven, blijft ongewijzigd. De meldingen zijn nodig om tijdig bestrijdingsmaatregelen te kunnen nemen en uitbraken van infectieziekten te voorkomen. Dit is vastgelegd in de nieuwe Wet publieke gezondheid. In deze nieuwe wet zijn de Infectieziektenwet, de Wet collectieve preventie volksgezondheid en de Quarantainewet opgegaan.

De achtergronden van de nieuwe wet en de meldingsplicht zijn beschreven in het vademecum. Het vademecum geeft een overzicht van de kenmerken van elke meldingsplichtige ziekte en het nut van de meldingsplicht wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden geillustreerd. Deze nieuwe wet vervangt de Infectieziektenwet, de Wet collectieve preventie volksgezondheid en de Quarantainewet.

Aanvulling

COVID-19 (Coronavirus) is per 28 januari 2020 aangemerkt als groep A-meldingsplichtige ziekte.

Zie ook:


© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl