Auteur: WIP
Aangepast door Marc Wiegman
Deelprotocollen

Schoonmaken (hygiëne) werkomgeving en gebruikte materiaal

Reiniging

Onder reinigen wordt verstaan: het door water en een schoonmaakmiddel verwijderen van zichtbaar vuil en onzichtbaar organisch materiaal, om te voorkomen dat micro–organismen zich kunnen handhaven, vermeerderen en verspreid worden.

Instructie reinigen:

 • Nat reinigen doe je met een allesreiniger (een middel dat eiwitten en vetten oplost) in handwarm water.
 • Draag handschoenen bij de werkzaamheden.
 • Gebruik een schone doek.
 • Sop voorwerpen en materialen af of zet ze eventueel even in de week.
 • Voorwerpen en materialen na het afsoppen afspoelen met schoon water en laten drogen aan de lucht.

Desinfectie

Onder desinfectie wordt verstaan: de onomkeerbare inactivering / vermindering van micro–organismen op artikelen en / of oppervlakten evenals op de huid.
Desinfectie is noodzakelijk bij alle voorwerpen en materialen die in aanraking zijn geweest met bloed of andere lichaamsvloeistoffen, niet intacte huid of slijmvliezen.
Vóór desinfectie moeten de voorwerpen of de huid eerst goed gereinigd en gedroogd zijn.

Instructie desinfectie

  Kleine oppervlakken

  • Kleine oppervlakken kunnen worden gedesinfecteerd met alcohol 70 Procent.
  • Trek nieuwe handschoenen aan.
  • Dep de bevuilde plaats met alcohol 70% en laat de alcohol aan de lucht drogen.

  Grote oppervlakken besmet met lichaamsvloeistoffen (geen bloed)

  • Grote oppervlakken die besmet zijn met lichaamsvloeistoffen (geen bloed) kunnen gedesinfecteerd worden met een chlooroplossing.
  • Trek nieuwe handschoenen aan.
  • Los één chloortablet op in zes liter handwarm water (chloortabletten met 1,5 gram actief chloor per tablet).
  • Sop het oppervlak hiermee in en laat het minimaal vijf minuten inwerken.
  • Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het drogen aan de lucht.
  • Gooi na het desinfecteren de schoonmaakmaterialen weg of was ze op minstens 60 graden Celsius.

  Grote oppervlakken besmet met bloed of lichaamsvloeistoffen

  • Grote oppervlakken die besmet zijn met bloed of lichaamsvloeistoffen met zichtbare bloedsporen kunnen gedesinfecteerd worden met een hogere dosering chlooroplossing.
  • Trek nieuwe handschoenen aan.
  • Draag een veiligheidsbril.
  • Ventileer de ruimte waarin gewerkt wordt.
  • Los één chloortablet op in anderhalve liter handwarm water (chloortabletten met 1,5 gram actief chloor per tablet).
  • Sop het oppervlak hiermee in en laat het minimaal vijf minuten inwerken.
  • Spoel het oppervlak na met schoon water en laat het drogen aan de lucht.
  • Gooi na het desinfecteren de schoonmaakmaterialen weg of was ze op minstens 60 graden Celsius.

  Wanneer voorwerpen kunnen ondergedompeld worden:

  • Voorwerpen die besmet zijn met micro–organismen en onderdompeling kunnen doorstaan, kunnen op die manier gedesinfecteerd worden.
  • Trek nieuwe handschoenen aan.
  • Gebruik dezelfde chlooroplossing als hierboven beschreven (chloortabletten met 1,5 gram actief chloor per tablet).
  • Dompel de gereinigde en gedroogde materialen onder in het water met chlooroplossing.
  • Laat de materialen minimaal vijf minuten ondergedompeld liggen.
  • Neem de materialen met schone handschoenen uit de bak.
  • Spoel ze na met schoon water.
  • Leg de voorwerpen op een schone doek te drogen.
  • Berg de voorwerpen op in een schone kast of verzorgingskoffer.
  • Gooi de chlooroplossing na gebruik weg.
Het schoonmaken van voorwerpen betreft ook de inhoud van een verzorgingskoffer die wordt gebruikt bij de overledenenzorg. De verzorgingskoffer is vaak een kweekvijver van micro–organismen.

Aandachtspunten

 • Al het materiaal en alle voorwerpen die niet in contact zijn geweest met bloed of andere lichaamsvloeistoffen, niet intacte huid of slijmvliezen kunnen gewoon gereinigd worden.
 • Chlooroplossingen dient men kort van tevoren klaar te maken, omdat bij blootstelling aan de lucht de concentratie snel terugloopt.
 • Maak uitsluitend gebruik van wettelijk toegestane desinfectantia (chloorpreparaten en alcohol).
 • Geen bleekwater gebruiken, omdat de samenstelling en de concentratie per product wisselt. Bij langdurig bewaren van bleekwater neemt de functie af.

De benoemde handelwijze betreffen algemene hygiënemaatregelen
In geval van overledenenzorg waarbij een bekende infectieuze aandoening bekend is kan sprake zijn van afwijkende hygiënemaatregelen. Vaak krijgt u dan de instructies van verpleging / medici aangereikt.

In geval van de mogelijke aanwezigheid van cytostatica is sprake van een afwijkende protocol met betrekking tot hygiëne omgeving. Informatie hierover kunt u vinden in het “Schoonmaakprotocol omgeving” in het item “Cytostatica en de laatste zorg (afleggen overledene)” in het “Protocol Besmettingsgevaar & beschermingsmaatregelen bij het werken met overledenen”.


© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl