Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Auteur

Auteur Protocol 'Besmettingsgevaar & beschermingsmaatregelen bij het werken met overledenen':

Marc Wiegman
overledenenzorgpro.nl / Wiegman Communications

Ondersteuning bij het tot stand komen van dit Protocol:

Frieda Smit
Mortuariummedewerker Diaconessenhuis Meppel
en de verpleeghuizen Reggersoord en Schiphorst
Bestuurslid NVOA Vesalius
Nederlandse Vereniging voor obductie–assistenten en Mortuariumfunctionarissen

Greetje van Essen
Hygiëniste, afdeling Infectiepreventie
Diaconessenhuis Meppel

Desiree Beaujean
Beleidsmedewerker Centrum Infectieziektebestrijding (CIb / RIVM)

Dit Protocol is gecontroleerd en gefiatteerd door:

Greetje van Essen
Hygiëniste, afdeling Infectiepreventie
Diaconessenhuis Meppel

Bij het schrijven van dit Protocol is gebruik gemaakt van de informatie van de volgende instellingen instituten

Als auteur van dit Protocol wil ik dan ook deze organisaties bedanken voor het beschikbaar stellen van hun gegevens.

In dit Protocol wordt ook regelmatig verwezen naar het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) en de Werkgroep Infectie Preventie (WIP).
Mocht u aanvullende informatie willen inzien of uitgebreidere kennis willen opdoen over dit onderwerp, dan kunt u uiteraard de websites van de genoemde organisaties bezoeken.

Informatie “Radioactief besmette overledene”
Informatie over radioactief besmette overledene (Jodium I-125 en I-131) is samengesteld door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (vandaag de dag het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en de brancheverenigingen Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) en de Vereniging van Ondernemingen in de Uitvaartverzorging (vandaag de dag Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen / BGNU)


© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl