Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Copyright & Vrijwaring

Op het Protocol 'Besmettingsgevaar & beschermingsmaatregelen bij het werken met overledenen' berust copyright.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit protocol mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande toestemming van overledenenzorgpro.nl.
Het is verboden dit Protocol voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van overledenenzorgpro.nl.
Het is verboden dit protocol of gegevens uit dit protocol te gebruiken in cursussen en opleidingen zonder voorafgaande toestemming van overledenenzorgpro.nl.

Auteursrecht op het Protocol 'Besmettingsgevaar & beschermingsmaatregelen bij het werken met overledenen' berust bij overledenenzorgpro.nl.

De Nederlandse wetgeving met betrekking tot auteursrecht is op het Protocol 'Besmettingsgevaar & beschermingsmaatregelen bij het werken met overledenen' van toepassing.

Vrijwaring

Het protocol 'Besmettingsgevaar & beschermingsmaatregelen bij het werken met overledenen' dient als handleiding. Het bevat zoveel mogelijk informatie over besmettingsgevaar en besmetting, zodat het risico om besmet te worden zo klein mogelijk is. Ondanks inzicht in het onderwerp en de uitvoering van dit Protocol, is het altijd mogelijk dat besmetting plaatsvindt.

In verband met de invulling van persoonlijke uitvoering van dit Protocol en het risico die het uitvoeren van de werkzaamheden met zich meebrengt, stellen de schrijvers van dit Protocol en de fiatterende deskundige zich niet verantwoordelijk in het geval zich een besmetting voordoet.


© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl