Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Coronavirus en zorg overledene / uitvaartzorg (postmortale zorgverlening)

Het Coronavirus (2019-nCoV), ook bekend als Wuhan-virus, is een virus dat in december 2019 bij grote groepen mensen in de Chinese hoofdstad Wuhan van de provincie Hubei is geconstateerd. Op 30 januari 2020 is het Coronavirus door de WHO geclassificeerd als internationale noodsituatie vanwege het grote risico op verspreiding en omdat het om een tot dan toe nog onbekende virus betrof dat de ziekte 2019-nCoV kan veroorzaken en op 11 maart 2020 is het Coronavirus door de World Health Organization (WHO) geclassificeerd als pandemie (pandemie: epidemie op wereldwijde schaal).

Algemene informatie RIVM met betrekking tot het Coronavirus

Op de website van het RIVM kunt u een overzicht vinden van “Veelgestelde vragen over het Coronavirus en gezondheid”.

Informatie Coronavirus voor overledenenzorg en uitvaartdienstverlening (postmortale zorgverlening)

Op de volgende webpagina’s kunt u overheidsinformatie inzien met betrekking tot het Coronavirus en zorg voor de overledene / uitvaartzorg:

Aanvullende informatie over het Coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM / LCI.

Informatievoorziening door uitvaartdienstverleners aan belanghebbenden

Naast deze informatie verstrekken ook uitvaartorganisaties zoals Dela, Monuta en Yarden informatie over het Coronavirus en het beleid met betrekking tot uitvaartzorg. Deze informatie kunt u inzien op de volgende websites:

Ook uitvaartdienstverleners die niet tot de grote landelijke uitvaartondernemingen behoren treffen maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Informatie hierover kunt u doorgaans vinden op de website van de betreffende uitvaartdienstverlener. Voor vragen met betrekking tot het Coronavirus en uitvaartzorg kunt u uiteraard ook telefonisch contact opnemen met een uitvaartdienstverlener.

Terminale fase en overlijden in een zorginstelling

Veel zorginstellingen hanteren op dit moment vanwege de Coronacrisis afwijkende regels rondom de zorg voor de terminale zieke en rondom overlijden van een patiënt / bewoner / client.

De afwijkende regels kunnen betrekking hebben op:

  • Het aantal bezoekers dat in de terminale fase van een patiënt / bewoner / client mag langskomen;
  • Zorgverlening na overlijden (de laatste zorg);
  • De termijn van verblijf van een overledene op een verpleegafdeling / binnen de instelling;
  • Opbaringsmogelijkheden van de overledene in een zorginstelling;
  • Rouwbezoek;
  • De termijn waarbinnen door nabestaanden een uitvaartdienstverlener moet worden ingeschakeld.

Voor informatie over aangepaste regelgeving kunt u contact opnemen met de zorginstelling.

Ter informatie
In veel zorginstellingen geldt afwijkende regelgeving bij elk overlijden en niet specifiek voor overledenen die zijn overleden ten gevolge van het Coronavirus.


© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl