Auteur: Marc Wiegman
Deelprotocollen

Overledenenzorg bij bekende besmettelijke ziekte

Inhoud

 1. Bij contact als besmettingsweg
 2. Bij druppels als besmettingsweg
 3. Bij een aërogene besmettingsweg
 4. Uitkleedprotocol
 5. Advies
 6. Belangrijk

1. Bij contact als besmettingsweg

Contactbesmetting ontstaat door hand(schoen)contact met huid, slijmvliezen, bloed en andere lichaamsvochten van de overledene, dan wel met materialen die in contact zijn geweest met genoemde gebieden of materialen.

  Bij contactbesmetting
  • Handschoenen aantrekken voor ieder contact met de overledene of diens directe omgeving.
  • Na contact met de overledene de handschoenen uitdoen en de handen inwrijven met handalcohol (zie: Protocol handhygiëne).

2. Bij druppels als besmettingsweg

Druppelbesmetting is verspreiding van micro–organismen die zich bevinden in druppels en kunnen vrijkomen via de mond (bij levenden: hoesten, niezen, praten).

  Bij druppelbesmetting:
  • Vóór het verzorgen van de overledene dient de verzorger een mondneusmasker voor te doen.
  • Na het contact met de overledene dient de verzorger de handen in te wrijven met handalcohol. Vervolgens het mondneusmasker afdoen en opnieuw de handen inwrijven met handalcohol (zie: Protocol handhygiëne).

3. Bij een aërogene besmettingsweg

Aërogene besmetting is besmetting met micro–organismen die zich bevinden in rondzwevende druppelkernen, langdurig levend in de lucht kunnen blijven en zich over grote afstanden kunnen verspreiden.

  Bij aërogene besmettingsweg:
  • Vóór het benaderen van de overledene een filter–mondneusmasker voordoen. Het filter–mondneusmasker (FFP 2) heeft een filterbereik tot 1 micron en sluit rondom goed aan. Per persoon per overledene een nieuw filter–mondneusmasker gebruiken.
  • Na contact met de overledene de handen inwrijven met handalcohol.Vervolgens het filter–mondneusmasker afdoen en opnieuw de handen inwrijven met handalcohol (zie: Protocol handhygiëne).

4. Uitkleedprotocol

Om verspreiding van micro–organismen te voorkomen, wordt gebruik gemaakt van een Uitkleedprotocol.

5. Advies

In verband met de wet op de privacy en het medische beroepsgeheim is het niet altijd noodzakelijk dat besmettingsgegevens worden verstrekt. Ook is het mogelijk dat een zorginstelling vergeet een besmettelijke aandoening van een overledene te vermelden.
Als u als medewerker een overledene van een verpleegafdeling ophaalt, kunt u gerust de vraag stellen of de overledene leed aan een besmettelijke aandoening. De verpleging op een verpleegafdeling ziet u als professional en zal u meestal deze bijzonderheden overdragen.

In geval door medewerkers zorgsector strikt wordt gehouden aan het medische beroepsgeheim en het recht op privacy van de overledene en geen informatie wordt verstrekt over besmettingsgevaren kunt u uiteraard altijd vragen of sprake is van een bekende besmettingrisico en welke beschermingsmaatregelen noodzakelijk zijn. Het alleen benoemen van beschermingsmaatregelen valt niet onder enige geheimhoudingsplicht.

Bij nabestaanden kunt u ook voor aanvang overledenenzorg informeel vragen naar het verloop van het ziekteproces. ‘Is de overledene lang ziek geweest of is sprake van een plotseling overlijden?’ Veelal krijgt u van de nabestaanden te horen wat zich heeft afgespeeld. U kunt dan zelf uw conclusies trekken.

6. Belangrijk

Meestal bent u als mortuariumbeheerder / uitvaartverzorger / rouwvervoerder niet op de hoogte van de aard van het besmettingsrisico als u een overledene van een verpleegafdeling ophaalt.

  Zelfde beschermingsmiddelen als verpleging!

  Als u bij de overledene de verpleging aan het werk ziet met handschoenen, schort en mondneusmasker, dan doen zij dit niet zonder rede.
  Advies is dan ook om dezelfde beschermingsmaatregelen te hanteren als de verpleging!

  Geschreven instructies

  Mocht u zonder begeleiding van verpleging een overledene ophalen, dan is het advies om om u heen te kijken welke eventuele geschreven instructies u tegenkomt op de muur / deur bij de kamer.
  Instructies voor beschermingsmaatregelen zijn veelal niet zonder rede!

  Aanwezige beschermingsmiddelen

  Mocht u bij de kamer van de overledene aankomen, kijk dan welke beschermingsmiddelen u voor het betreden van de kamer of op de kamer tegenkomt.
  Eventuele beschermingsmiddelen liggen er niet voor niets… gebruik deze!

  Sluis / voorportaal

  Als de overledene in een kamer met sluis (voorportaal) ligt, dan is hier vaak een rede voor. Meestal is dan sprake van besmettingsrisico!
  Vraag bij verpleging welke veiligheidsmaatregelen u moet hanteren!


© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl