Auteur: Marc Wiegman

Maceratie / verweking

Ontbinding door maceratie / verweking heeft plaats door de inwerking van vocht op het dode lichaam en kan ontstaan bij een intra-uterale (in de baarmoeder) overleden foetus / baby en bij een waterlijk.

Als waarschuwing vooraf...
In dit item wordt tot in detail een beschrijving weergeven van het ontbindingsproces maceratie / verweking.

Maceratie / verweking bij een intra-uterale (in de baarmoeder) overleden foetus / baby

Bij een intra-uterale (in de baarmoeder) overleden foetus / baby is het eerste stadium van maceratie het verweken van de huid door de inwerking van vruchtwater waardoor de huid van de foetus / baby loslaat.
Veelal heeft geboorte van de foetus / baby plaats voordat maceratie overgaat in algehele ontbinding.

Toonbaar

Is een overleden foetus / baby waarbij sprake is van maceratie toonbaar aan de nabestaanden (is afscheid nemen mogelijk)?

De aard / ernst van maceratie is afhankelijk van een paar factoren zoals:

  • De duur van de zwangerschap;
    • Hoe ouder de foetus / baby, des te beter is de conditie van de huid en verloopt maceratie minder voorspoedig.
  • Of de huid intact is;
    • Door een defecte huid heeft onwenselijk voorspoedige maceratie plaats.
  • De duur van blootstelling van de overleden foetus / baby aan vruchtwater.

Per situatie zal moeten worden bekeken of sprake is van “toonbaar” en of extra maatregelen genomen moeten worden om de overleden foetus / baby toonbaar te houden / maken.

De zorg voor een overleden foetus / baby waarbij sprake is van maceratie

Wassen / baden

Als men de overleden foetus / baby gaat wassen / baden wast men de loszittende huid stuk / weg. Het risico op een nog snellere ontbinding neemt hierdoor toe.

Vernix caseosa

Veelal wil men de overleden foetus / baby wassen om het aanwezige witachtige babyvet (vernix caseosa) te verwijderen. Het is juist raadzaam om deze vernix caseosa te laten zitten omdat dit verdere uitdrogen van de babyhuid helpt te voorkomen.

Afremmen ontbindingsproces

Om het ontbindingsproces zoveel als mogelijk af te remmen is het zeer belangrijk dat de overleden foetus / baby spoedig na de geboorte wordt gekoeld. Ondanks spoedig koelen / conserveren is het erg moeilijk om een doodgeboren foetus / baby waarbij sprake is van maceratie “goed / toonbaar” te houden tot aan de dag van de uitvaart.

Maceratie / verweking bij een waterlijk

Bij een waterlijk kan sprake zijn van maceratie / verweking. Dit betreft dan een overledene die een langere periode in het water heeft gelegen waarbij maceratie / verweking plaatsheeft op delen van het lichaam die onder water hebben gelegen. Vaak ziet men dan dat op een waterlijk alle vormen van ontbinding aanwezig zijn. Een waterlijk geeft doorgaans een zeer onaangename geur afkomstig van de processen putrefactie en maceratie.

Naar het item "Het menselijk lichaam na overlijden"

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl