Auteur: Marc Wiegman

Psychische belasting: Overspannen

Bijna iedereen heeft in het werk te maken met vormen van stress.
Stress is niet per definitie negatief. Zo kan stress ook leiden tot betere prestaties in het werk.

Draagkracht / draaglast

Op een moment dat de druk van de stress hoger wordt dan de last die men kan dragen brengt dit psychische klachten en in sommige gevallen ook fysieke klachten teweeg, wat een nadelige invloed heeft op werkprestaties.

Een medewerker met verminderde draagkracht zal de draaglast als zwaarder ervaren waardoor deze meer vatbaar is voor overspannenheid.

Men spreekt dan ook van positieve stress en negatieve stress.

Een langdurige periode van negatieve stress (een dergelijke periode kan soms wel jaren duren) kan leiden tot een overspannenheid.

Werk gerelateerde stress in de overledenenzorg

Ook in de overledenenzorg heeft men te maken met werk gerelateerde stress.
Drukte, zorgen, klachten van derden, rekeningen die betaald moeten worden, moeilijke situaties, eventuele "werken boven je kunnen". Dit zijn onder andere allemaal oorzaken die kunnen bijdragen aan negatieve stress.

Overspannenheid

Op een moment dat sprake is van een combinatie van psychische en eventueel lichamelijke klachten en deze samengaan met (werk) stress kan sprake zijn van overspannenheid.

Herkennen en actie ondernemen

Van belang is, om tijdig klachten op te merken zodat adequate actie kan worden ondernomen. De werkgever kan hierin een rol spelen door de werksituatie zo aan te passen, dat stressfactoren in het werk worden aangepast / verminderd / weggenomen.

Medische bijstand

Naast eventuele aanpassingen op het werk kan medische bijstand noodzaak zijn.
Een huisarts kan een eventuele behandeling inzetten en kan in geval nodig ook doorverwijzen naar een specialist.

Vaak ziet men in de praktijk, dat een medewerker met dergelijke verschijnselen zich ziek meldt van het werk.

Belangrijk om te weten is, dat overspannenheid veelal niet vanzelf over gaat.

Verschijnselen van overspannenheid zijn:

  • Psychische klachten zoals piekeren, gespannenheid, prikkelbaarheid, slaapproblemen, neerslachtigheid en gemakkelijk huilen;
  • Lichamelijke en geestelijke moeheid, nergens meer zin in hebben en moeite met denken en concentreren;
  • Het gevoel het niet meer aan te kunnen; als een berg tegen kleine dingen op zien;
  • Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid, pijn op de borst, hartkloppingen of maagklachten.

Psychische belasting

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl