Auteur: Marc Wiegman

Psychische belasting: Burn-out

Een burn-out wordt vaak als een "psychische ziekte" gezien. In geval van een burn-out is echter geen sprake van een ziekte.

De volgende oorzaken van een burn-out worden vaak benoemd:

 • Het gevoel dat er onvoldoende waardering is voor de prestatie die geleverd wordt;
 • Te hoge verwachtingen van het werk;
 • Te weinig invloed op het werk;
 • Weinig sociale steun.
Een ander factor die mee kan spelen is een veelal onderbelichte oorzaak en betreft de arbeidsomstandigheden, of in elk geval de arbeidsomstandigheden zoals de medewerker deze ervaart.
 • Arbeidsomstandigheden

  Zwaar werk, emotioneel belastend werk, werken in ongunstige omstandigheden.

 • Arbeidsvoorwaarden

  Slechte CAO, laag betaald, beperkte loopbaanperspectief, onregelmatige werktijden.

 • Inhoud, werkdruk en werkwijze

  Te veel werk, te weinig werk, te eenvoudig werk, te moeilijk werk, te hoog werktempo, te veel verantwoordelijkheid, onduidelijke taakomschrijving.

 • Arbeidsverhoudingen

  Slecht management / leiderschap, weinig steun vanuit de organisatie, weinig zeggenschap in de werkomstandigheden, geen goede werkgever, geen goede werkomstandigheden.

 • Overbelasting

  Werkzaamheden (inhoudelijk / hoeveelheid) zijn groter dan de draagkracht van de medewerker, er is niet voldoende tijd om te herstellen na overbelasting.

  • Aard van het werk: te complex, te moeilijk, te hoog gegrepen voor de medewerker.
  • Lichamelijke overbelasting: te zwaar, ongunstige werkomstandigheden.
  • Psychische overbelasting: teveel traumatische ervaringen.

 • Onderbelasting

  Te weinig werk, te eenvoudig werk, te monotoon, afstomping, behoefte aan actie als uitdaging ter bevestiging van eigenwaarde.

 • Onduidelijke taakomschrijving

  Onduidelijke functieomschrijving, de werkgever en medewerker verschillen van inzicht over de taakinhoud, onduidelijk waarvoor de medewerker verantwoordelijk is, verwachting van werkgever en medewerker over taakinhoud kunnen verschillen waardoor medewerker dingen doet die niet verwacht worden.

 • Tegenstrijdige opdrachten

  Het met regelmaat krijgen van tegenstrijdige, onverenigbare of onmogelijke opdrachten.

 • Verantwoordelijkheid

  Een (te) grote verantwoordelijkheid om de werkzaamheden goed te laten verlopen.

 • Onvoldoende overleg en participatie

  De medewerker vecht tegen "de bierkaai" voor zijn positie, werkomstandigheden en handelswijzen in uitvoering van de werkzaamheden, overgeleverd voelen, geen "stem" hebben in het werk, niet mee kunnen beslissen, geen mogelijkheid om belangen te vertegenwoordigen.

 • Onvoldoende sociale ondersteuning

  Geen waardering, respect en onderlinge betrokkenheid en steun van collega's / werkgever.

 • (Onopgeloste of te verwachten) conflicten en slechte onderlinge verhoudingen

  Werken in een sfeer van irritatie, en conflict.

 • Toekomstonzekerheid

  Voldoende werk, ontslagdreiging, reorganisatie, bezuinigingen?

Medewerker en burn-out

In geval van een burn-out interpreteert, ervaart en beleeft de medewerker tekortkomingen, waardoor een burn-out is ontstaan.
Er kan sprake zijn dat eerder benoemde tekortkomingen niet binnen het bedrijf / organisatie herkend worden. De medewerker waarbij zich een burn-out heeft ontwikkelt ervaart dit echter wel zo.

Draagkracht draaglast

Wat niet moet worden vergeten is dat dergelijke tekortkomingen in de praktijk ook daadwerkelijk kunnen voorkomen.
Een burn-out kan zich dus ook manifesteren omdat werkelijk sprake is van langdurige tekortkomingen.

Draagkracht / draaglast

Uiteraard kan het ook voorkomen dat de werksituatie normaal is, maar dat de werknemer in de werksituatie tekortkomingen ervaart. De draagkracht van de werknemer is dan kleiner dan de draaglast.

Tijdig herkennen burn-out

Het tijdig herkenen van een burn-out is van groot belang, zodat adequate maatregelen kunnen worden genomen in de bedrijfsvoering en zodat vanuit het bedrijf de medewerker een begeleidingsperiode kan worden aangeboden, eventueel in samenwerking met de Arbodienst.

Doktersbehandeling

De mogelijkheid bestaat dat de medewerker zich vanwege de burn-out onder doktersbehandeling moet stellen.

Arbo-dienst

Een Arbo-dienst kan een bedrijf / organisatie advies en ondersteuning geven over een "gezonde bedrijfsvoering" zodat mogelijke ontstaan van een burn-out bij medewerkers wordt voorkomen.


Psychische belasting

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl