Auteur: Marc Wiegman

Psychische belasting: Inleiding

Zodra werkomstandigheden (mede) oorzaak zijn van een psychische aandoening, betreft dit een arbeid gerelateerde aandoening.
Bij het werken met overledenen bestaat, net zoals in elk ander werkveld, de mogelijkheid dat bij een medewerker psychisch-arbeid gerelateerde aandoeningen kunnen optreden.

Draagkracht / draaglast

Belangrijk om te vermelden is, dat bij aandoeningen door werk gerelateerde stress naast werkdruk en werkervaringen (draaglast) ook de draagkracht van de medewerker een rol speelt. Een medewerker met verminderde draagkracht zal de draaglast als zwaarder ervaren waardoor deze meer vatbaar is voor psychisch-arbeid gerelateerde aandoeningen. Deze kennis kan dan ook van groot belang zijn bij het aanstellen van nieuwe medewerkers.

Werken in kleine teams en solistisch werken

Juist omdat in werkvelden waar overledenenzorg deel uitmaakt van de werkzaamheden wordt gewerkt in kleine teams en met regelmaat sprake is van solistisch werken, is het van belang om op de hoogte te zijn wat psychische belasting teweeg kan brengen.

Psychische aandoeningen & adequate maatregelen

Door op de hoogte te zijn van psychische aandoeningen, kan men eventueel in de bedrijfsvoering adequate maatregelen treffen om zo te trachten deze psychische aandoeningen te voorkomen. Ook heeft men door deze kennis de mogelijkheid om psychische aandoeningen te herkennen, zodat maatregelen kunnen worden genomen als een psychische aandoening zich bij een medewerker manifesteert.

Stress gerelateerde psychische aandoening zoals in elk werkveld voorkomen zijn overspannenheid, burn-out en post traumatisch stress stoornis (PTSS)

Overspannen & Burn-out

In het verleden waren de termen "overspannen" en "burn-out" veelal namen voor dezelfde aandoening. Tegenwoordig ziet men, ondanks dat oorzaken en symptomen kunnen overeenkomen, dat dit benaderd wordt als twee verschillende aandoeningen.

Post Traumatisch Stress Stoornis (PTSS)

De overledenenzorg is een werkomgeving waar men bij uitstek te maken heeft met traumatische gebeurtenissen.

Geconfronteerd worden met een overlijden, de omstandigheden van een overlijden, de reacties van nabestaanden, de reacties van omstanders en als gevoelsmatig een situatie dicht bij je eigen persoon komt. Dit zijn onder andere omstandigheden waarmee men bij overledenenzorg te maken heeft.

Op een moment dat een medewerker een dergelijk werk gerelateerde extreme traumatische gebeurtenis niet kan relativeren kan zich een Post Traumatisch Stress Stoornis ontwikkelen.


Psychische belasting

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl