Auteur: Marc Wiegman

Fysieke belasting: Overledenenzorg door 1 medewerker

In de overledenenzorg komt het met regelmaat voor dat 1 medewerker de laatste zorg verricht.

Op zich is het alleen verrichten van de overledenenzorg in veel gevallen fysiek goed mogelijk. Van belang is, dat daarbij goed rekening wordt gehouden met fysieke belasting en dat de medewerker de overledenenzorg niet alleen verricht op een moment dat fysieke belasting een gevaar vormt voor de gezondheid.

In geval van fysieke belasting dient men zich aan gestelde Arbo-regelgeving te houden en gebruik te maken van hulpmiddelen die bijdragen de fysieke belasting te verminderen.

Als volgt enkele handleidingen voor het verplaatsen van een overledene door één medewerker.

Overledene niet tillen

Zorg dat u tijdens de overledenenzorg de overledene niet tilt. Realiseer overledenenzorg door middel van het draaien van de overledene.

Draaipunten overledene

Een overledene, waarbij de rigor mortis nog niet is ingetreden, heeft twee draaipunten. Dit zijn de heup en de schouders.

Als u de overledene wilt draaien kunt u de knie van de overledene die het verste van u vandaan is buigen en over het recht-liggende been trekken / drukken. U gebruikt nu de benen als hefboom (denk aan stabiele zijligging). De overledene draait nu zonder al te veel moeite op de zijde.

Een overledene, waarbij de rigor mortis is ingetreden, kunt u draaien door de overledene bij de draaipunten (heup en schouder) naar u toe te trekken. Het draaien zal moeizamer verlopen dan bij een overledene waar de rigor mortis nog niet is ingetreden.

Overledene verplaatsen met een laken (schuiftechnieken)

U kunt ook veel bereiken als de overledene op een laken ligt. In dit geval kunt u de overledene te allen tijde schuiven.

Op het moment dat u de (zware) overledene wilt draaien pakt u de flappen van het laken aan de andere kant van de overledene en trekt deze over de overledene heen. U kunt nu het laken gebruiken om de overledene in zijn geheel te draaien.

    U dient hiervoor een droge en intacte laken te gebruiken. In geval van een vochtig laken is het risico groot dat het laken scheurt. In geval een laken defecten heeft (scheurtjes) is het risico groot dat het laken verder openscheurt. Het opeens toenemen of afnemen van gewicht door het scheuren van het laken kan risico met zich meebrengen voor het fysieke gestel van de medewerker(s).
    In de praktijk komt het ook nogal eens voor dat een overledene door meerdere personen wordt opgetild met behulp van een laken (denk aan verplaatsing naar de kist). Een nat of defect laken kan ervoor zorgen dat grote scheuren in het laken ontstaan. De overledene kan dan door de scheur vallen. Ook in dit geval kan het opeens toenemen of afnemen van gewicht door het scheuren van het laken risico met zich meebrengen voor het fysieke gestel van de medewerker(s).

Schuiven overledene

In veel gevallen komt het voor dat een overledene wordt opgetild op een moment dat dit niet nodig is. Vaak kan de overledene worden overgeschoven. Plaats daarvoor een laken onder de overledene waaraan u dan kunt trekken. U kunt zo de overledene op de brancard of verzorgingstafel trekken en zelfs in de kist plaatsen.

Glijzeil als hulpmiddel bij verplaatsen overledene

In plaats van een laken te gebruiken om de overledene te verschuiven, kunt u ook gebruik maken van een glijzeil. Voor instructies voor het gebruik van het glijzeil verwijs ik u naar het Item “Glijzeil”.

Schuiftechnieken bij overleden traumaslachtoffers

Bij overledenenzorg van een traumaslachtoffer is het belangrijk om zo min mogelijk contact te maken met de overledene. Contact brengt namelijk een groot risico van prik- en snijaccidenten met zich mee.

Door gebruik te maken van schuiftechnieken voorkomt u zoveel als mogelijk fysiek contact met de overledene waardoor gevaar van prik- en snijaccidenten geminimaliseerd wordt.

Cursus tiltechnieken

Het verlenen van overledenenzorg geeft een zware fysieke belasting. Voor medewerkers in de overledenen- en uitvaartzorg is het raadzaam een cursus tiltechnieken te volgen. Een dergelijke cursus kan mogelijk worden gevolgd bij een zorginstelling bij u in de buurt.


Fysieke belasting

© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl