Auteur: Marc Wiegman

Doodgeboren (foetus)

In de wet (Wet op de Lijkbezorging) wordt een minimale leeftijdgrens aangegeven wanneer sprake is van dood van een menselijk wezen, waarop vervolgens de Wet op de Lijkbezorging in werking treedt.

In de wet staat:

Dit wil niet zeggen, dat voor de benoemde vierentwintig weken zwangerschap biologisch gezien geen sprake van leven was.

Bij overlijden van een foetus voor de in de wet benoemde vierentwintig weken zwangerschap spreekt men doorgaans van een miskraam. Bij overlijden van een foetus na vierentwintig weken zwangerschap spreekt men zoals in de wet staat aangegeven van een doodgeborene.

De in de wet aangegeven grens tussen een miskraam en een doodgeborene kan voor de ouders van een doodgeborene voor vierentwintig weken zwangerschap problemen geven. Sociaal gezien is de status doodgeborene meer beladen en ernstiger dan in geval sprake is van een miskraam, terwijl in beide gevallen bij de ouders sprake kan zijn van evenredig verliesgevoel en rouwproces.

Waarom heeft de wetgever de grens gesteld op ten minste vierentwintig weken zwangerschap?

De wetgever heeft tijdens het maken van deze wet gekeken naar de medische mogelijkheden en het "vanaf moment" waarop het mogelijk moet zijn om met de huidige medische technieken een pasgeborene in leven te houden. Ten tijde van het ontstaan van deze wet was de medische techniek zo ver gevorderd, dat na vierentwintig weken zwangerschap sprake was van "levensvatbaarheid".

De in de Wet op de Lijkbezorging benoemde termijn van "ten minste vierentwintig weken zwangerschap" zal mogelijk in de toekomst moeten worden bijgesteld. De medische wetenschap is op dit moment zo ver dat soms sprake is van levensvatbaarheid voor vierentwintig weken zwangerschap. Door medische ontwikkelingen zal in de toekomst waarschijnlijk regulier voorkomen dat sprake is van een steeds vroegere levensvatbaarheid.

Aangifte overlijden en uitvaart

Vandaag de dag is het mogelijk om vermelding van een doodgeboren foetus (overleden < 24 weken zwangerschap) op te nemen in de basisregistratie personen van de afdeling burgerlijke stand van een gemeente. Ook is het mogelijk om te voorzien in een begrafenis / crematie.

Meer informatie over de De “24-weken regel” kunt u vinden op de website van Steunpunt NOVA


© Copyright 2005 - Wiegman Communications www.uitvaart-adresgids.nl / www.overledenenzorgpro.nl