index
Belangrijk
Contact
Vrijwaring
Copyright
Adresgids
  Google
overledenenzorgpro.nl

 

WWW.OVERLEDENENZORGPRO.NL

ADRESGIDS DIENSTVERLENERS UITVAARTBRANCHE GEMEENTE FRANEKERADEEL / FRJENTSJERTERADIEL

In dit onderdeel van de adresgids staat vermelding van begraafplaatsen, kerkhoven, uitvaartondernemers, overledenenzorgdienstverlening en andere uitvaart gerelateerde dienstverlening in de gemeente Franekeradeel / Frjentsjerteradiel.

Gemeente Franekeradeel / Frjentsjerteradiel

Dienstverlening in de gemeente Franekeradeel / Frjentsjerteradiel
Uitvaartvereniging Onderlinge Voorzorg is Nuttig Tzummarum
W Koningstrjitte 22
8851 GT Tzummarum

Telefoonnummer: 0518 – 481 770
Website: www.tzummarum-firdgum.nl/verenigingen/ovin

Yarden Uitvaartverzorging

Begrafenisvereniging de Laatste Eer Achlum
Herbaijumerweg 5
8806 KB Achlum

Telefoonnummer: 0517 – 392 883

Uitvaartvereniging Dongjum
Sexbierumweg 4
8802 PK Franeker / Frjentsjer

Telefoonnummer: 0517 – 392 684

Begrafenisvereniging de Laatste Eer Herbaijum
Maarten van der Hemlaan 16
8802 BW Franeker / Frjentsjer

Telefoonnummer: 0517 – 396 534

Begrafenisvereniging de Laatste Eer Hitzum
Hitzumerweg 4a
8801 PX Franeker / Frjentsjer

Telefoonnummer: 0517 – 452 823

Begrafenisvereniging de Laatste Eer Oosterbierum / Klooster-Lidlum
Bauke Poelstrastrjitte 34
8854 AX Oosterbierum / Easterbierrum

Telefoonnummer: 0518 – 481 492
Email: diederikdevries@planet.nl

Uitvaartvereniging Ried
Inlichtingen: J.A. Bouma
Dongjumerweg 5
8811 HA Ried / Rie

Telefoonnummer: 0517 – 269 208

Uitvaartvereniging de Laatste Eer Sexbierum / Pietersbierum
Inlicjtingen: Mw. T. Zonneveld-Bleeker
Hearewei 16
8856 BT Pietersbierum / Pitersbierrum

Telefoonnummer: 0517 – 591 069
Email: famzonneveld@hotmail.com

Begrafenisvereniging Tzum
Pastorijleane 49
8804 SB Tzum / Tsjom

Telefoonnummer: 0517 – 452 398

S Greidanus Begrafenisvereniging
Wommelserweg 22
8804 NL Tzum

Telefoonnummer: 0517 – 452 534


Begraafplaatsen in de gemeente Franekeradeel / Frjentsjerteradiel
Kerkhof Hervormde kerk Achlum
De Terp 1
8806 KN Achlum

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Boer
Oudeweg 1
Boer

Kerkhof Hervormde kerk Dongjum / Doanjum
Dorpsstraat 8
Dongjum / Doanjum

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Firdgum / Furdgum
Camstrawei 7
Firdgum / Furdgum

Gemeentelijke begraafplaats Franeker / Frjentsjer
Harlingerweg 12b
8801 PA Franeker

Openingstijden
1 november tot 1 maart van 08.00 tot 17.00 uur
1 maart tot 1 november van 08.00 tot 21.00 uur

Kerkhof Nederlands Hervormde Kerk Herbaijum / Hjerbeam
Kerkstraat 2
8807 PS Herbaijum / Hjerbeam

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Hitzum / Hitsum
Kerkbuurt 1
Hitzum / Hitsum

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Oosterbierum / Easterbierrum
Haerdawei 1
Oosterbierum / Easterbierrum

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Peins
Dorpsstraat 2
Peins

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Pietersbierum / Pitersbierrum
Tsjerkehofspaed 1
Pietersbierum / Pitersbierrum

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Ried / Rie
Kerkpad 1
Ried / Rie

Kerkhof Hervormde kerk Sexbierum / Seisbierrum
Tsjerkepaed 1
Sexbierum / Seisbierrum

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Schalsum / Skalsum
Kerkstraat 4
Schalsum / Skalsum

Kerkhof Nederlands Hervormde kerk Tzum / Tsjom
Franekerweg 28
Tzum / Tsjom

Kerkhof Hervormde kerk Tzummarum / Tsjummearum
Tsjerkepaed 1
Tzummarum / Tsjummearum

Kerkhof Hervormde kerk Zweins / Sweins
Hoofdweg 1
Zweins / Sweins

 

Wilt u als uitvaartdienstverlener vermelding van contactgegevens en plaatsing van een link naar uw website, dan kunt u via "de contactpagina van overledenenzorgpro.nl" informatie opvragen.

 

 

Naar Top

Naar Provincië

Naar Startpagina overledenenzorgpro.nl